De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groep 1 en 2 In de kleutergroepen worden in januari en juni LVS CITO taal en rekenen afgenomen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groep 1 en 2 In de kleutergroepen worden in januari en juni LVS CITO taal en rekenen afgenomen."— Transcript van de presentatie:

1 Van het Primair Onderwijs naar Van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs

2 Groep 1 en 2 In de kleutergroepen worden in januari en juni LVS CITO taal en rekenen afgenomen.

3 Groep 3 t/m 7 In januari en juni worden verschillende LVS CITO toetsen afgenomen. Begrijpend lezen / luisteren Rekenen Spelling Woordenschat Technisch lezen ( AVI en DMT ) LVS CITO Engels ( groep 7) in juni

4 Entree toetsen In groep 6 en 7 worden in april de entreetoetsen afgenomen. De resultaten worden met de ouders besproken. Hieruit berekent CITO een verwachte score voor de eindtoets CITO.

5 Groep 8 oktober/november AVI toetsen/technisch lezen
LVS CITO begrijpend lezen LVS CITO spelling LVS CITO woordenschat LVS CITO rekenen

6 Het voorlopig advies In november overlegt de leerkracht van groep 8 met de leerkracht van het vorig jaar en de intern begeleider. Met de ouders wordt het voorlopig advies besproken tijdens het eerste rapportgesprek. Tevens ontvangt u de verwachte score voor de eindtoets.

7 Het drempelonderzoek Als de verwachte score rond de 520 is,
kan uw kind ( met toestemming van de ouders) aangemeld worden voor een drempelonderzoek van het Steunpunt Onderwijs. Is de eindscore lager dan 520, dan wordt het drempelonderzoek alsnog afgenomen.

8 Waar kijken we naar? Resultaten van LVS en methodegebonden toetsen.
Taakgerichtheid Betrokkenheid Werkhouding Huiswerkattitude Verwachte score van CITO

9 Vervolg LVS januari DMT toets/technisch lezen LVS CITO Engels februari
AVI toetsen/technisch lezen

10 De CITO eindtoets In 2014 wordt de CITO eindtoets afgenomen op:
Dinsdagochtend 11 februari Woensdagochtend 12 februari Donderdagochtend 13 februari Alle kinderen in groep 8 maken verplicht een eindtoets. De CITO eindtoets wordt in de toekomst verplaatst naar de maand mei.

11 Welke onderdelen worden getoetst?
Maandag: taal 1 rekenen 1 taal 2 wereldoriëntatie: biologie Dinsdag: studievaardigheden 1 rekenen 2 (zonder kladpapier) studievaardigheden 2 wereldoriëntatie: aardrijkskunde Woensdag: taal 3 rekenen 3 taal 4 wereldoriëntatie: geschiedenis

12 Na de toets In week 11 (de week vanaf 10 maart 2014) wordt de rapportage verwacht. U en uw kind worden uitgenodigd voor een gesprek over: 1. De CITO uitslag 2. Het tweede rapport 3. Het OKR=Onderwijskundig rapport 4. Het schooladvies van uw kind

13 Belangrijk om te weten Wat wil de leerling? Wat kan de leerling?
Wat heeft de leerling er voor over?

14 Het Onderwijskundig Rapport = OKR
Wanneer uw zoon/dochter de overstap maakt van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs vraagt de nieuwe school om een OKR. De school maakt dit OKR en u krijgt het ter inzage. Daarna wordt het met u besproken. Wanneer u hiervoor toestemming geeft, wordt het opgenomen in Onderwijs Transparant. U bepaalt (door het afgeven van een code) of de VO school het rapport mag inzien.

15 Een nieuwe school kiezen is uw taak
Op onze school wordt een voorlichtingsavond gegeven door Het College Vos. U bezoekt de scholen in de regio tijdens de informatieavonden en open dagen. (gids!) Met de groep gaan we een middag kennismaken op het College Vos. Wanneer kinderen individueel een dagdeel willen meedraaien op een andere school voor voortgezet onderwijs, wordt hiervoor in overleg met de leerkracht toestemming verleend.

16 Wat als…….. Het advies van de school afwijkt van uw verwachting?
De CITO score afwijkt van het advies? De eindscore afwijkt van de verwachte score?

17 De warme overdracht Aan het eind van het schooljaar worden alle leerlingen besproken tijdens een “warme overdracht”. Dit zijn gesprekken tussen leerkrachten van groep 8 en de mentoren van de verschillende VO scholen. In oktober/november vindt er weer een “warme overdracht” PO/VO plaats. De scholen voor voortgezet onderwijs sturen regelmatig cijferlijsten. Zo blijven we op de hoogte van de prestaties van onze “oud leerlingen”.


Download ppt "Groep 1 en 2 In de kleutergroepen worden in januari en juni LVS CITO taal en rekenen afgenomen."

Verwante presentaties


Ads door Google