De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het cito- leerlingvolgsysteem Hoe werkt dat nu precies?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het cito- leerlingvolgsysteem Hoe werkt dat nu precies?"— Transcript van de presentatie:

1 Het cito- leerlingvolgsysteem Hoe werkt dat nu precies?

2 Verschillende toetsen  Methodetoetsen  Methode onafhankelijke toetsen

3 De citotoetsen  Geven inzicht in de vorderingen van de individuele leerling t.o.v. landelijk gemiddelde  Geven een beeld van de ontwikkeling van een groep als geheel en van het onderwijs op onze school

4 Welke toetsen doen wij?  Groep 1/2  Groep 3 t/m 8  Groep 6/7  Groep 8  Taal voor kleuters/ordenen  Technisch lezen  Begrijpend lezen  Spelling  Rekenen en wiskunde  Wereldoriëntatie  Cito- eindtoets

5 Taal voor kleuters  Passieve woordenschat  Kritisch luisteren  Klank en rijm  Eerste en laatste woord horen  Schriftoriëntatie  Auditieve sythese

6 Ordenen (kleuters)  Voorwerpen bij elkaar plaatsen (classificeren)  Voorwerpen rangschikken  (seriëren)  Aantal of volgorde bepalen (vergelijken en tellen)

7 Technisch lezen

8 Begrijpend lezen  Eerst een algemeen gedeelte (start)  Daarna vervolg 1 (makkelijk) of vervolg 2 (moeilijker) eerste afname Eind groep 3 Groep 4: 2 afnames Groep 5 t/m 8: 1 afname in januari

9 Spelling  Eerst algemeen dictee  Daarna vervolgdictee (makkelijker) of vervolgvragen (moeilijker) of vervolgvragen (moeilijker) multiple-choice: multiple-choice: Wat is fout geschreven? Wat is fout geschreven? 2x per jaar 2x per jaar

10 Rekenen en wiskunde  Toetst de rekenvaardigheid van kinderen  Taal is erg belangrijk  Allerlei sommen kris kras door elkaar  2x per jaar

11 Wereldoriëntatie  Bevat opgaven over - Informatieverwerking - Aardrijkskunde - Geschiedenis - Natuur  Afname 1x in groep 6 en in groep 7  (zit ook in eindtoets groep 8)

12 De toets is afgenomen en dan…  Invoeren resultaat in Parnassys  Vaardigheidsscore en A,B,C,D,E  Als resultaat tegenvalt: analyse maken (bv spelling)  Hulpplan maken (individueel of groepsplan)

13 vaardigheidsscore

14 Cito-niveau

15

16 Cito- eindtoets groep 8  Vooraf afname intelligentietest  Afname in februari  3 ochtenden  Onderdelen: taal rekenen en wiskunde informatieverwerking informatieverwerking wereldorientatie (telt niet mee in score) wereldorientatie (telt niet mee in score)

17 Uitslag  Score tussen 500 en 550  Meestal tussen 520 en 550  IQ-vermelding  Uitslag met advisering richting vervolgonderwijs (eind feb/begin maart)

18 LVS Op School  Leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling  Screening door leerkracht 2x per jaar  Zorg? Hulpplan

19


Download ppt "Het cito- leerlingvolgsysteem Hoe werkt dat nu precies?"

Verwante presentaties


Ads door Google