De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2012- 2013.  Eventueel Drempelonderzoek  Eventueel NIO test  Eventueel SEM test  Advies Leerkrachten  Aanmelden bij VO  CITO Eindtoets De procedure.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2012- 2013.  Eventueel Drempelonderzoek  Eventueel NIO test  Eventueel SEM test  Advies Leerkrachten  Aanmelden bij VO  CITO Eindtoets De procedure."— Transcript van de presentatie:

1 2012- 2013

2  Eventueel Drempelonderzoek  Eventueel NIO test  Eventueel SEM test  Advies Leerkrachten  Aanmelden bij VO  CITO Eindtoets De procedure

3 Speciaal basisonderwijsbasisonderwijs Praktijk- Onderwijs 6 jaar VMBO 4 jaar Basis Kader TL VWO 6 jaar MBO 1 – 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar HBO 4 jaar HAVO 5 jaar Het onderwijssyteem

4  Voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs  VMBO-leerwegen:  basisberoepsgerichte leerweg  kader-beroepsgerichte leerweg  gemengde leerweg  theoretische leerweg (voorheen mavo)  Een leerweg is een manier van leren: ◦ beroepsgericht: meer praktijkvakken ◦ theoretisch gericht: meer theoretische vakken Sectoren vanaf 3e klas - techniek - zorg & welzijn - economie - landbouw  Toelating: basisschooladvies + citoscore of IQ score. VMBO 4 jaar MBO 1 – 4 jaar

5 Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs  Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben  Hetzelfde programma als vmbo  + extra hulp en begeleiding  Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma  Toelating is wettelijk geregeld: ◦ basisschooladvies vmbo + lwoo ◦ toets lezen, taal en rekenen (drempel onderzoek) ◦ intelligentie-onderzoek VMBO + lwoo 4 jaar ROC 1 – 4 jaar

6 Leerlingen kunnen in het basisonderwijs leerachterstanden op de volgende vier leergebieden oplopen: Begrijpend lezen  Inzichtelijk rekenen  Spelling  Technisch lezen Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor LWOO als:  ze leerachterstanden hebben op 2 van bovenstaande gebieden, waarin in ieder geval begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen zit.  het IQ ligt tussen 75 en 90. Als het IQ 91 of hoger is, moet er ook sprake zijn van aantoonbare sociaal-emotionele problematiek. Wanneer LWOO

7  Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs  Meer leerstof dan bij vmbo-t  Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits  Meer huiswerk  Toelating: basisschooladvies + citoscore of IQ score. Vanaf 4e klas:  onderwijs in een bepaald profiel: ◦ cultuur & maatschappij ◦ economie & maatschappij ◦ natuur & gezondheid ◦ natuur & techniek  andere manier van lesgeven : Het studiehuis HAVO 5 jaar HBO of MBO 4 jaar

8  Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit  Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels  Op het Gymnasium ook Latijn en Grieks  Sommige scholen hebben tweetalig vwo  Toelating: basisschooladvies + citoscore of IQ score Vanaf 4e klas:  onderwijs in een bepaald profiel: ◦ cultuur & maatschappij ◦ economie & maatschappij ◦ natuur & gezondheid ◦ natuur & techniek  andere manier van lesgeven: Het studiehuis VWO 6 jaar Universiteit of HBO 4 tot 5 jaar

9  LeerlingVolgSysteem  CITO entreetoets  Motivatie, inzet, huiswerk attitude  Alle drie even belangrijk bij een definitief advies. VO kijkt naar advies basisschool en cito eindtoets.

10  Taal  Rekenen  Studievaardigheden

11

12  Haags Montessori Lyceum (vmbo tl / havo / vwo)  De Populier (vmbo tl / havo / vwo)  Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (havo / vwo)  Aloysius College (vmbo tl / havo / vwo)  Maerlant College (havo / vwo)  Maris Houtrust (vmbo tl/ doorstroom havo)  Maris Statenkwartier (vmbo basis / vmbo kader)  Maris Belgisch Park (vmbo, havo, vwo)  Maris Kijkduin (vmbo LWOO)  Christelijk Gymnasium Sorghvliet (vwo - gymnasium)  Gymnasium Haganum (vwo - gymnasium)

13  oktober: Drempelonderzoek  Vanaf 26 Oktober : Afname CAP  Vanaf Januari OPEN DAGEN!  19 januari t/m 15 maart: Aanmelden PRO / LWOO  26 Januari t/m 15 Maart : aanmelden VMBO / HAVO / VWO  5 t/m 7 Februari : CITO toets  Maart : Uitslag CITO toets


Download ppt "2012- 2013.  Eventueel Drempelonderzoek  Eventueel NIO test  Eventueel SEM test  Advies Leerkrachten  Aanmelden bij VO  CITO Eindtoets De procedure."

Verwante presentaties


Ads door Google