De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgezet onderwijs in beeld. Richtingen  Praktijkschool  VMBO B  VMBO K  VMBO T / G  HAVO  VWO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgezet onderwijs in beeld. Richtingen  Praktijkschool  VMBO B  VMBO K  VMBO T / G  HAVO  VWO."— Transcript van de presentatie:

1 Voortgezet onderwijs in beeld

2 Richtingen  Praktijkschool  VMBO B  VMBO K  VMBO T / G  HAVO  VWO

3 LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs) PrO (Praktijkonderwijs) Dit zijn onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Kenmerken:kleinere groepen werken in eigen tempo bij LWOO / zelfde vmbo-programma als reguliere onderwijs Voorwaarde:toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door de Regionale Verwijzingscommissie (RvC) Speciale Onderwijsvoorziening

4 VMBO KL/BL 1VMBO TL 1VWO 1HAVO 1 Vb. Plaatsingsmogelijkheden: * in heterogene groepenalle niveaus bij elkaar * in dakpannen havo/vwo - tl/havo - vmbo k/t * in homogene groepenvwo – havo – tl – kbl - bbl Het eerste leerjaar

5 VWO-2 gym-ath VMBO TL 2VMBO KL/BL 2 VMBO KL/BL 1VMBO TL 1VWO 1 HAVO 2 HAVO 1 Van leerjaar 1 naar 2 is er opstroom (of afstroom) mogelijk! Het tweede leerjaar

6 HAVO-3 VWO-3 gym-ath VWO 2 gym-ath VMBO TL 2VMBO KL/BL 2 VMBO KL/BL 1VMBO TL 1 HAVO 2 HAVO 1VWO 1 De Onderbouw

7 BL 3KL 3GL 3TL 3HAVO-3 VWO-3 gym-ath BL 4KL 4GL 4TL 4 VWO-2 gym-ath VMBO TL 2VMBO KL/BL 2 VMBO KL/BL 1VMBO TL 1 HAVO 2 HAVO 1VWO 1 VMBO Leerwegen & sectoren

8  ECONOMIE  TECHNIEK  ZORG en WELZIJN  LANDBOUW / GROEN 4 Sectoren (keuze voor leerjaar 3 en 4)

9 Doorstroom vanuit VMBO  Basis Beroepsgerichte Leerweg ----------  MBO niveau 2 (of 1 = drempelloos)  Kader Beroepsgerichte Leerweg ---------  MBO niveau 3 (of 4)  Theoretische Leerweg --------  MBO niveau 4 (of 3) --------  HAVO-4

10 BL 3KL 3GL 3TL 3HAVO-3 VWO-3 gym-ath BL 4KL 4GL 4TL 4HAVO-4 VWO-4 gym-ath HAVO-5 VWO-5 gym-ath VWO-6 gym-ath VWO-2 gym-ath VMBO TL 2VMBO KL/BL 2 VMBO KL/BL 1VMBO TL 1 HAVO 2 HAVO 1VWO 1 Tweede Fase

11 De 4 profielen van de 2 e Fase  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek Doorstroom vanuit HAVO en VWO  HAVO ---  HBO  VWO ---  WO of HBO

12 BL 3KL 3GL 3TL 3HAVO-3 VWO-3 gym-ath BL 4KL 4GL 4TL 4HAVO-4 VWO-4 gym-ath HAVO-5 VWO-5 gym-ath VWO-6 gym-ath VWO-2 gym-ath VMBO TL 2VMBO KL/BL 2 VMBO KL/BL 1VMBO TL 1 Wetenschappelijk onderwijs Hoger onderwijs Middelbaar beroepsonderwijsArbeids- markt HAVO 2 HAVO 1VWO 1

13 NIO (intelligentie-onderzoek ) CITO gegevens Methode gebonden toetsen Werkhouding/inzet Huiswerk Advies leerkracht in samenspraak met leerkracht gr 7, directie en ib-er. Welke factoren bepalen het advies?

14 VMBO k/b NIO80-100 CITO 7/8Scoort 4 of maakt Cito van lagere groep Methode gebonden toetsenCijfers zijn wisselend, haalt voor de ene toets een voldoende voor de andere toets een onvoldoende. Heeft moeite met de leerstof van groep 8 Inzet/werkhoudingLage inzet Hoge inzet, maar vindt de leerstof moeilijk HuiswerkattitudeHeeft moeite met het huiswerk Maakt niet altijd huiswerk OpmerkingWerkt vaak voor één vak op een lager niveau (groep 7 of 6)

15 Welke factoren bepalen het advies? VMBO t NIO95-105 CITO 7/8Scoort 3 en 4 Methode gebonden toetsenHaalt voldoendes voor de meeste vakken, heeft vaker extra hulp nodig, vindt niet alle vakken even makkelijk Inzet/werkhoudingGemiddelde inzet HuiswerkattitudeMoet lessen goed voorbereiden, doet dit meestal wel OpmerkingHet is mogelijk dat op 1 vak op een lager niveau gewerkt wordt (groep 7)

16 Welke factoren bepalen het advies? HAVO NIO100-115 CITO 7/8Scoort voornamelijk een 2 en soms een 3 Methode gebonden toetsenHoge cijfers (8), zowel voor taal, rekenen als wereldoriëntatie Inzet/werkhoudingHoge inzet, maar vindt de leerstof moeilijk HuiswerkattitudeHoge inzet, heeft af en toe wat extra hulp nodig (niet vaak) Kan de leerstof goed aan Opmerking

17 Welke factoren bepalen het advies? VWO NIO110 en hoger CITO 7/8Scoort voornamelijk een 1 en soms een 2 Methode gebonden toetsenScoort hoge cijfers (9) Inzet/werkhoudingHoge inzet, kan de leerstof makkelijk aan HuiswerkattitudeHeeft de zaakjes goed voor elkaar, kan plannen, heeft spullen mee OpmerkingHeeft vaak uitbreidingswerk

18 Tijdspad  16-10NIO  Dec/ janAdvies ophalen.  17-1 aanmeldingsformulieren LWOO leerlingen.  24-1aanmeldingsformulieren over leerlingen.  24-01/21-03 aanmelding VO-school  11, 12 en 13/2CITO eindtoets  31-03 niet geplaatst, zo snel mogelijk andere school zoeken, wie het eerst komt wie het eerst maalt  scholen in Delft, Westland en Pijnacker houden zich niet aan bovenstaande afspraken!

19 - Corbulo college: VMBO sector: techniek - Dalton Voorburg: VWO, HAVO, VMBO-t gemengde brugklas zelfstandig werken - Lyceum Ypenburg: VWO, HAVO enVMBO sportklas / theaterklas - Gymnasium Haganum - Gymnasium Sorghvliet - Novum: VWO Scholen in de omgeving

20 - Sint-Maartenscollege: VWO, HAVO, VMBO-t tweetallige VWO-klas - Veurs: VWO, HAVO, VMBO Op verschillende locaties - Wellantcollege: VMBO t/g/k/b Sector: Landbouw/Groen kook-, sport-, theaterklas Scholen in de omgeving

21 Overig  Wegwijzer (januari)  Brugzak (januari)


Download ppt "Voortgezet onderwijs in beeld. Richtingen  Praktijkschool  VMBO B  VMBO K  VMBO T / G  HAVO  VWO."

Verwante presentaties


Ads door Google