De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8 20 SEPTEMBER 2011 Inhoud van de avond  De dagelijkse gang van zaken / afspraken  De nieuwe website  Wereld in getallen  Agenda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8 20 SEPTEMBER 2011 Inhoud van de avond  De dagelijkse gang van zaken / afspraken  De nieuwe website  Wereld in getallen  Agenda."— Transcript van de presentatie:

1

2 Informatieavond groep 8 20 SEPTEMBER 2011

3 Inhoud van de avond  De dagelijkse gang van zaken / afspraken  De nieuwe website  Wereld in getallen  Agenda  Kamp/musical  Cito- toets  Voorlichting voortgezet onderwijs  Vervroegde toetsing  VO scholen in de buurt

4 agenda  Proefwerken, huiswerk e.d. worden opgeschreven in de agenda.  De kinderen weten al : 2 werkstukken ( waarvan één met tweetal) waar een spreekbeurt op volgt PLUS de boekenspreekbeurt.  De leerlingen nemen elke dag hun agenda mee naar school.

5 Kamp Data kamp: 14, 15 en 16 mei. Scouting Mees Toxopeus Beverwijk De musical is op dinsdag 14 juli.

6 CITO-toets Deze is dit jaar op 7-8-9 februari De uitslagen komen in de week van 5 maart. Hierna volgen de adviesgesprekken.

7

8 De basisvorming: wat en wanneer? leerjaar 6 5 4 3 2 1 schooltype vwohavo vmbo •alle leerlingen volgen dezelfde vijftien vakken •minimaal in de eerste twee leerjaren

9 De bovenbouw van havo en vwo: het studiehuis en de profielen leerjaar 6 5 4 3 2 1 schooltype vwohavo vmbo

10 De bovenbouw van mavo en vbo: de leerwegen leerjaar 6 5 4 3 2 1 schooltype vwohavo vmbo theoretisch gemengd kader- beroeps- gericht basis- beroeps- gericht

11 Het voortgezet onderwijs:wat kun je ermee? leerjaar 6 5 4 3 2 1 schooltype vwohavo vmbo hbo mbo universiteit theore- tische leerweg

12 Welke leerwegen zijn er in het vmbo? theore-tischeleerweg gemengdeleerweg kader-beroeps-gerichteleerwegbasis-beroeps-gerichteleerweg

13 Leerwegen en sectoren: welke combinaties zijn er? theore-tischeleerweg gemengdeleerweg kader-beroeps-gerichteleerweg basis-beroeps-gerichteleerweg techniek zorg en welzijn economie landbouw

14 Het vmbo: wat kun je ermee? theore-tischeleerweggemengdeleerwegkader-beroeps-gerichteleerwegbasis-beroeps-gerichteleerweg Vak- of middenkader- opleiding Basis-beroeps-opleiding

15 Leerwegondersteuning LWO Dit is extra ondersteuning (bijv. kleinere klassen), zodat de leerling de leerweg die hij/zij volgt kan halen. Dit geldt voor alle leerwegen. (TL,GL,KL,BL)

16 Praktijkonderwijs (PRO) Voor leerlingen die:  Meer tijd nodig hebben voor informatieverwerking  Moeite hebben met toepassing van het geleerde  Onvoldoende zelfstandig zijn  Gericht zijn op doen  Een leerachterstand hebben van 3 jaar op verschillende gebieden  Een IQ hebben tussen 60 en 75/80

17 VO scholen in de buurt  Kennemer College  Bonhoeffer College  Jac. P. Thijsse College  Clusius College  Technisch College Velsen  Maritiem College Velsen  Vellesan College  Feliseum

18 Advies  Leerlingvolgsysteem  Ervaring van de leerkracht  Werkhouding en verzorging  Huiswerk  Cito toets

19 Vervroegde toetsing  Doelstelling deze procedure:  Tijdig duidelijkheid over plaatsing van groep 8 leerlingen in het VO.  Door risicoleerlingen van groep 8 vroeg in het schooljaar in beeld te krijgen, kan tijdig overleg plaatsvinden tussen bao-vo-ouder(s)/verzorger(s) en is het haalbaar om ruim voor het einde van het schooljaar duidelijkheid te hebben over de plaatsing van de leerlingen in het VO.

20 Tijdpad vervroegde toetsing  - september: - ouderavond(en) op BaO over de hele procedure  - oktober: - groepsleerkrachten brengen zorgleerlingen in  kaart  - 14 oktober - centrale aanmelding risicoleerlingen bij SWV VO Midden-Kennemerland  - 4 november - bevestiging aan ouders/leerling en Bao school  - 10 november: - afname NIO + LMT (leer motivatie test) +  drempelonderzoek - 23 november : scholen ontvangen de uitslagen van de toetsen 13.30 uur – bijeenkomst Kennemer PRO-LWO

21 Tijdpad  september/december - Oudergesprekken van 15 min. Voorlopig advies.  - jan/febr: - Ouders bezoeken de open dagen op VO.  - maart: - BaO maakt overdrachtsrapporten, waaronder OKR, van de leerlingen-  toevoeging uitslagen CITO-eindtoets- alle info is op VO  - maart - Gesprekken met ouders definitief advies.

22 Succes met alles. Vragen?


Download ppt "Informatieavond groep 8 20 SEPTEMBER 2011 Inhoud van de avond  De dagelijkse gang van zaken / afspraken  De nieuwe website  Wereld in getallen  Agenda."

Verwante presentaties


Ads door Google