De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2013 2014. Speciaal basisonderwijsbasisonderwijs Praktijk- Onderwijs 6 jaar VMBO 4 jaar Basis Kader TL VWO 6 jaar MBO 1 – 4 jaar Universiteit 4 tot 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2013 2014. Speciaal basisonderwijsbasisonderwijs Praktijk- Onderwijs 6 jaar VMBO 4 jaar Basis Kader TL VWO 6 jaar MBO 1 – 4 jaar Universiteit 4 tot 5."— Transcript van de presentatie:

1 2013 2014

2 Speciaal basisonderwijsbasisonderwijs Praktijk- Onderwijs 6 jaar VMBO 4 jaar Basis Kader TL VWO 6 jaar MBO 1 – 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar HBO 4 jaar HAVO 5 jaar Het onderwijssyteem

3  Voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs  VMBO-leerwegen:  basisberoepsgerichte leerweg  kader-beroepsgerichte leerweg  gemengde leerweg  theoretische leerweg (voorheen mavo)  Een leerweg is een manier van leren: ◦ beroepsgericht: meer praktijkvakken ◦ theoretisch gericht: meer theoretische vakken Sectoren vanaf 3e klas - techniek - zorg & welzijn - economie - landbouw  Toelating: basisschooladvies + citoscore of IQ score. VMBO 4 jaar MBO 1 – 4 jaar

4 LWOO = leerwegondersteunend onderwijs  Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben  Hetzelfde programma als vmbo  + extra hulp en begeleiding  Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma  Toelating is wettelijk geregeld: ◦ basisschooladvies vmbo + lwoo ◦ toets lezen, taal en rekenen (drempel onderzoek) ◦ intelligentie-onderzoek VMBO + lwoo 4 jaar ROC 1 – 4 jaar

5 Leerlingen kunnen in het basisonderwijs leerachterstanden op de volgende vier leergebieden oplopen: Begrijpend lezen  Inzichtelijk rekenen  Spelling  Technisch lezen Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor LWOO als:  ze leerachterstanden hebben op 2 van bovenstaande gebieden, waarin in ieder geval begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen zit.  het IQ ligt tussen 75 en 90. Als het IQ 91 of hoger is, moet er ook sprake zijn van aantoonbare sociaal-emotionele problematiek. Wanneer LWOO

6  Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs  Meer leerstof dan bij vmbo-t  Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits  Meer huiswerk  Toelating: basisschooladvies + citoscore of IQ score. Vanaf 4e klas:  onderwijs in een bepaald profiel: ◦ cultuur & maatschappij ◦ economie & maatschappij ◦ natuur & gezondheid ◦ natuur & techniek HAVO 5 jaar HBO of MBO 4 jaar

7  Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit  Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels  Op het Gymnasium ook Latijn en Grieks  Sommige scholen hebben tweetalig vwo  Toelating: basisschooladvies + citoscore of IQ score Vanaf 4e klas:  onderwijs in een bepaald profiel: ◦ cultuur & maatschappij ◦ economie & maatschappij ◦ natuur & gezondheid ◦ natuur & techniek VWO 6 jaar Universiteit of HBO 4 tot 5 jaar

8  LeerlingVolgSysteem  Entreetoets  Drempelonderzoek  NIO toets  Motivatie, inzet, huiswerk attitude  CITO eindtoets is na het advies  bij afwijkende score in gesprek.

9  Schoolvorderingstoets Wat komt er uit de leerling? Feitelijke schoolprestaties. Onderdelen van de test zijn - Rekenen - Taal (spelling, begrijpend lezen, woordenschat) - Studievaardigheden (kaartlezen, grafieken) Duur: 3 ochtenden.

10

11  Intelligentie test. Wat zit er in de leerling? Mogelijke schoolprestaties. Onderdelen van de test zijn - Ruimtelijk inzicht - Inzicht op gebied van rekenen - Inzicht op gebied van taal Duur: 2 uur

12 intelligentieprofiel - Verbale intelligentie : H et vermogen van iemand om taal te begrijpen, te gebruiken en te kennen. (oa. tekstbegrip en woordenschat) - Symbolische intelligentie : Het rekenkundig en redeneervermogen. Daarnaast ruimtelijk inzicht. (oa. rekenen)

13

14 Welk getal moet volgen 12 - 7 - 13 - 6 - 14 -... A 20 B 4 C 15 D 5

15

16  Haags Montessori Lyceum (vmbo tl / havo / vwo)  De Populier (vmbo tl / havo / vwo)  Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (havo / vwo)  Aloysius College (vmbo tl / havo / vwo)  Maerlant College (havo / vwo)  Maris Houtrust (vmbo tl/ doorstroom havo)  Maris Statenkwartier (vmbo basis / vmbo kader)  Maris Belgisch Park (vmbo, havo, vwo)  Maris Kijkduin (vmbo LWOO)  Christelijk Gymnasium Sorghvliet (vwo - gymnasium)  Gymnasium Haganum (vwo - gymnasium)

17  3 / 9 oktober: drempelonderzoek  30 oktober: Afname NIO  11 / 18 november : CITO BL en RW  Vanaf Januari open dagen.  Januari : Definitief schooladvies  Eind januari t/m half maart: Aanmelden op VO  11 t/m 13 Februari : CITO toets  Maart : Uitslag CITO toets


Download ppt "2013 2014. Speciaal basisonderwijsbasisonderwijs Praktijk- Onderwijs 6 jaar VMBO 4 jaar Basis Kader TL VWO 6 jaar MBO 1 – 4 jaar Universiteit 4 tot 5."

Verwante presentaties


Ads door Google