De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond groep 8

2 Speciaal basisonderwijs
Het onderwijssyteem Praktijk- Onderwijs 6 jaar MBO 1 – 4 jaar HBO 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar VMBO 4 jaar Basis Kader TL HAVO 5 jaar VWO 6 jaar Speciaal basisonderwijs basisonderwijs

3 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VMBO
MBO 1 – 4 jaar Voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs VMBO-leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg kader-beroepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg (voorheen mavo) Een leerweg is een manier van leren: beroepsgericht: meer praktijkvakken theoretisch gericht: meer theoretische vakken Sectoren vanaf 3e klas - techniek - zorg & welzijn - economie - landbouw Toelating: basisschooladvies + citoscore of IQ score. VMBO 4 jaar

4 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs met LWOO
ROC 1 – 4 jaar LWOO = leerwegondersteunend onderwijs Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben Hetzelfde programma als vmbo + extra hulp en begeleiding Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma Toelating is wettelijk geregeld: basisschooladvies vmbo + lwoo toets lezen, taal en rekenen (drempel onderzoek) intelligentie-onderzoek VMBO + lwoo 4 jaar

5 Wanneer LWOO Leerlingen kunnen in het basisonderwijs leerachterstanden op de volgende vier leergebieden oplopen:    Begrijpend lezen    Inzichtelijk rekenen   Spelling   Technisch lezen  Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor LWOO als:  ze leerachterstanden hebben op 2 van bovenstaande gebieden, waarin in ieder geval begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen zit. het IQ ligt tussen 75 en 90. Als  het IQ 91 of hoger is, moet er ook sprake zijn van aantoonbare sociaal-emotionele problematiek.  

6 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO
HBO of MBO 4 jaar Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs Meer leerstof dan bij vmbo-t Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits Meer huiswerk Toelating: basisschooladvies + citoscore of IQ score. Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: cultuur & maatschappij economie & maatschappij natuur & gezondheid natuur & techniek HAVO 5 jaar

7 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO
Universiteit of HBO 4 tot 5 jaar Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels Op het Gymnasium ook Latijn en Grieks Sommige scholen hebben tweetalig vwo Toelating: basisschooladvies + citoscore of IQ score Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: cultuur & maatschappij economie & maatschappij natuur & gezondheid natuur & techniek VWO 6 jaar

8 Het advies LeerlingVolgSysteem Entreetoets Drempelonderzoek NIO toets
Motivatie, inzet, huiswerk attitude CITO eindtoets is na het advies  bij afwijkende score in gesprek.

9 CITO Schoolvorderingstoets
Wat komt er uit de leerling? Feitelijke schoolprestaties. Onderdelen van de test zijn Rekenen Taal (spelling, begrijpend lezen, woordenschat) Studievaardigheden (kaartlezen, grafieken) Duur: 3 ochtenden.

10 Uitslag

11 NIO Intelligentie test.
Wat zit er in de leerling? Mogelijke schoolprestaties. Onderdelen van de test zijn Ruimtelijk inzicht Inzicht op gebied van rekenen Inzicht op gebied van taal Duur: 2 uur

12 Uitslag intelligentieprofiel
Verbale intelligentie : Het vermogen van iemand om taal te begrijpen, te gebruiken en te kennen.  (oa. tekstbegrip en woordenschat) Symbolische intelligentie : Het rekenkundig en redeneervermogen. Daarnaast ruimtelijk inzicht. (oa. rekenen)

13

14 Voorbeeldvragen NIO Welk getal moet volgen 12 - 7 - 13 - 6 - 14 - ...
C D

15 Voorbeeldvraag CITO

16 Scholen in de buurt Haags Montessori Lyceum (vmbo tl / havo / vwo)
De Populier (vmbo tl / havo / vwo) Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (havo / vwo) Aloysius College (vmbo tl / havo / vwo) Maerlant College (havo / vwo) Maris Houtrust (vmbo tl/ doorstroom havo) Maris Statenkwartier (vmbo basis / vmbo kader) Maris Belgisch Park (vmbo , havo, vwo) Maris Kijkduin (vmbo LWOO) Christelijk Gymnasium Sorghvliet (vwo - gymnasium) Gymnasium Haganum (vwo - gymnasium)

17 Agenda 3 / 9 oktober: drempelonderzoek 30 oktober: Afname NIO
11 / 18 november : CITO BL en RW Vanaf Januari open dagen. Januari : Definitief schooladvies Eind januari t/m half maart: Aanmelden op VO 11 t/m 13 Februari : CITO toets Maart : Uitslag CITO toets


Download ppt "Informatie avond groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google