De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van groep 8 naar klas 1 Paul Koolen, Muziekdocent Coördinator werkweken Contactpersoon vo- bao Mavo/havo vwo gymnasium Het Nieuwe Eemland Algemene inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van groep 8 naar klas 1 Paul Koolen, Muziekdocent Coördinator werkweken Contactpersoon vo- bao Mavo/havo vwo gymnasium Het Nieuwe Eemland Algemene inleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Van groep 8 naar klas 1 Paul Koolen, Muziekdocent Coördinator werkweken Contactpersoon vo- bao Mavo/havo vwo gymnasium Het Nieuwe Eemland Algemene inleiding over de overstap naar de middelbare school

2 Aan de orde komen: Onderwijs Begeleiding Op zoek

3 Groep 8 februari: CITO maart: advies basisschool vóór 1 april: aanmelden BaVo Eemland http://www.bavoeemland.nl

4 Na de basisschool Welke opleidingen zijn er ? Naar welke opleiding kan mijn kind ?

5 Speciaal basisonderwijsbasisonderwijs Praktijk- Onderwijs 6 jaar VMBO/MAVO 4 jaar VWO 6 jaar MBO 1 – 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar HBO 4 jaar HAVO 5 jaar

6 Praktijkonderwijs Voor kinderen die wel een vak kunnen leren maar voor wie het vmbo te zwaar is Het onderwijs is sterk op de praktijk gericht Veel individuele begeleiding Op het praktijkonderwijs kan geen vmbo-diploma worden gehaald De toelating is wettelijk geregeld: – basisschooladvies praktijkonderwijs – toets lezen, taal en rekenen – intelligentie-onderzoek Praktijk- onderwijs 6 jaar

7 Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben Hetzelfde programma als vmbo + extra hulp en begeleiding Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma Toelating is wettelijk geregeld: – basisschooladvies vmbo + lwoo – toets lezen, taal en rekenen – intelligentie-onderzoek Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs met lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) VMBO + lwoo 4 jaar ROC 1 – 4 jaar

8 Voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs VMBO-leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg kader-beroepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg (mavo) Een leerweg is een manier van leren: – beroepsgericht: meer praktijkvakken – theoretisch gericht: meer theoretische vakken Toelating: basisschooladvies + 2 e toetsgegeven (cito) Sectoren vanaf 3e klas - techniek - zorg & welzijn - economie - landbouw Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VMBO/MAVO VMBO / MAVO 4 jaar MBO 1 – 4 jaar

9 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs Meer leerstof dan bij vmbo-t /mavo Alle leerlingen krijgen Engels; Wiskunde is in 1 profiel niet verplicht Meer huiswerk Toelating: basisschooladvies + 2e toetsgegeven (cito) Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: – cultuur & maatschappij – economie & maatschappij – natuur & gezondheid – natuur & techniek HAVO 5 jaar HBO of MBO 4 jaar

10 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit Alle leerlingen krijgen Engels en een 2 e vreemde taal Op het Gymnasium ook Latijn en Grieks Sommige scholen hebben tweetalig vwo Of versterkt bètaonderwijs Toelating: basisschooladvies + 2e toetsgegeven (cito) Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: – cultuur & maatschappij – economie & maatschappij – natuur & gezondheid – natuur & techniek VWO 6 jaar Universiteit of HBO 4 tot 5 jaar

11 vwo havo vmbo 654321654321 De onderbouw

12 Hoe is het eerste jaar georganiseerd? Heterogene en homogene klassen Verlengde brugperiode

13 Elke school maakt zijn eigen onderbouw doorlopende leerlijn van basisschool naar voortgezet onderwijs de leerling leert actief en zelfstandig te werken de leerling leert samen met anderen de leerling leert in samenhang de leerling leert in een uitdagende en veilige leeromgeving De onderbouw

14 Vakken in de onderbouw Nederlands (met taal), Engels, Frans en Duits Klassieke talen (Latijn en Grieks) Geschiedenis, aardrijkskunde, economie Wiskunde (met rekenen), natuurkunde, scheikunde, techniek, biologie en verzorging Tekenen, handenarbeid, muziek, drama Lichamelijke opvoeding Godsdienst

15 Onderwijs via projecten Vaardigheden Manieren van leren De onderbouw

16 Onderbouw: kansen voor iedere school Nieuwe leren Tweetalig Vwo Sportklas Gymnasium Technasium Vwo plus

17 Begeleiding Vakdocenten Mentor Studiebegeleiding Persoonlijke begeleiding Klasklimaat

18 De nieuwe school Vraagt informatie aan de basisschool –basisschooladvies –citoscore of andere onderzoeksresultaten –aanvullende informatie Als advies en citoscore niet overeenkomen: –overleg met de basisschool, of –aanvullend onderzoek Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten Plaatsing in klas

19 Op zoek Sfeer Veiligheid

20 Op zoek Onderwijs Opvoeding Begeleiding

21 Op zoek onderwijs - Hoe is het onderwijs georganiseerd? - Welke pedagogisch-didactische uitgangspunten hanteert de school? - Hoe zijn de resultaten?

22 Op zoek opvoeding Hoe gaat de school met leerlingen om? Wordt er door de docenten geluisterd naar de leerlingen? Kijkt de school naar het kind?

23 Op zoek begeleiding Rol van de mentor Extra ondersteuning bij leerproblemen? Hoe is de zorg georganiseerd? Is er huiswerkbegeleiding?

24 Op zoek Studieruimtes Aula Mediatheek Leermiddelen Computers Digitale schoolborden Audiovisuele middelen

25 Op zoek Contact school – thuis Schoolregels

26 Op zoek Extra ondersteuning, bijvoorbeeld bij taalproblemen Huiswerkbegeleiding

27 Op zoek Buitenschoolse activiteiten

28 Op zoek Praten met je kind Bezoeken van scholenmarkt Max. 3 scholen uitzoeken Goed opletten wat de school te bieden heeft Eventueel een aparte afspraak maken

29 Zijn er vragen? Paul Koolen, Muziekdocent Coördinator werkweken Contactpersoon vo- bao Coördinator ICT mavo havo vwo gymnasium Het Nieuwe Eemland


Download ppt "Van groep 8 naar klas 1 Paul Koolen, Muziekdocent Coördinator werkweken Contactpersoon vo- bao Mavo/havo vwo gymnasium Het Nieuwe Eemland Algemene inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google