De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond

2 Programma Wat Oostenlicht u kan bieden (vmbo, leerwegen, sectoren en afdelingen) Nuborgh-onderwijs Een keuze maken voor vervolgonderwijs Zorg voor uw kind Waarom u zou kiezen voor Nuborgh College Oostenlicht

3 Alle leerwegen in huis …
Basisberoepsgerichte leerweg (BB) Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) Gemengde leerweg (GL) Theoretische leerweg (TL) Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

4 … en ook alle sectoren Techniek Economie Zorg & Welzijn Landbouw

5 Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg
Leerwegen en sectoren Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Techniek Zorg & Welzijn Economie Landbouw Gemengde leerweg Theoretische leerweg

6 Afdelingen techniek Bouwtechniek (timmeren, metselen of infratechniek)
Metaaltechniek Elektrotechniek Instalektro (installatie- en elektrotechniek) Voertuigentechniek

7 Afdeling economie Handel & administratie

8 Afdeling zorg & welzijn
Zorg & welzijn-breed

9 Afdeling landbouw Groen-breed

10 LWOO LWOO = Leerwegondersteunend onderwijs Extra zorg en aandacht
Kleine zelfstandige groepen Veel individuele begeleiding Speciale instroomprocedure Leidt op voor een regulier vmbo-diploma

11 Nieuw op Oostenlicht! Combinatie basis- en kaderberoeps-gerichte leerweg (splitsing na klas 1) Theoretische leerweg plus (vanaf klas 3), met het nieuwe vak technologie Infratechniek binnen de afdeling bouw

12 Doelen Nuborgh-onderwijs
De ontwikkeling van het kind bevorderen; Naast het verwerven van kennis en inzicht, ook vaardigheden aanleren; Het kind voorbereiden op een snel veranderende samenleving; 4. En het kind begeleiden op weg naar volwassenheid.

13 Wat betekent dat? Leerling leert actief en in
toenemende mate zelfstandig; Leerling leert samenwerken; Lesstof is op de praktijk gericht.

14 Hoe gaat dat in de praktijk?
Vakken zijn samengevoegd tot grotere gehelen (leergebieden). Naast het boek haalt de leerling informatie van het internet, uit de praktijk, bij een medeleerling, van een cd-rom, van een docent, enz…

15 Wat zijn leergebieden? Natuur & gezondheid:
een samenwerking tussen de vakken biologie en verzorging. Natuur & techniek: een combinatie van de vakken wiskunde, natuurkunde en techniek.

16 Wat zijn leergebieden? Mens & maatschappij:
een combinatie van aardrijkskunde, geschiedenis en economie. Kunst & cultuur: een samenwerking tussen muziek, tekenen en handvaardigheid.

17 Voorbeeld dagrooster 08.00 uur - Nederlands
09.15 uur - Mens & maatschappij 10.30 uur - Pauze 10.55 uur - Natuur & techniek 12.10 uur - Lunchpauze 12.35 uur - Bewegen & sport 13.50 uur - Pauze 14.05 uur - Kunst & cultuur 15.20 uur - Einde schooldag

18 …omdat elk kind verschillend leert!
Nuborgh-onderwijs… …omdat elk kind verschillend leert! Het kind staat bij ons centraal!

19 Definitieve leerwegkeuze
Keuze vervolgonderwijs Uitslag (CITO) toets Leerlingvolgsysteem Advies basisschool Wens ouders / leerling (Toelatingscommissie) Definitieve leerwegkeuze

20 Zorg en begeleiding Docent, mentor en teamleider Zorgcoördinator
Remedial teacher Decaan Faalangstreductietrainer Examenvreestrainer

21 Kennismakingsmiddag Aan het einde van dit schooljaar
Doel is een eerste kennismaking met: klasgenoten; mentor; en school.

22 Introductiedagen Eerste lesdagen in het nieuwe schooljaar
Kennis maken met docenten en school Kennismaking met vakken, leergebieden en afdelingen en het schoolgebouw Werken met lesrooster en agenda ……………..…

23 Waarom Oostenlicht? Werken vanuit christelijke identiteit
Alle leerwegen en sectoren in huis Goed en modern onderwijs Een mooi en modern ingericht gebouw Uitgebreid zorgnetwerk Kleinschaligheid gewaarborgd Uw kind staat centraal

24 Nuborgh College Oostenlicht
Oog voor elkaar, oog voor de toekomst!


Download ppt "Informatieavond."

Verwante presentaties


Ads door Google