De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Inleiding Herman Geenen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Inleiding Herman Geenen"— Transcript van de presentatie:

1 Programma Inleiding Herman Geenen
De decaan, Sandra van den Nieuwenhuijzen Vragen Pauze Eventuele vragen aan de mentor in een lokaal

2 Rapportage competenties
Welke competenties? -Plannen en organiseren -Presenteren -Samenwerken -Formuleren en rapporteren Rapportage competenties

3 Planning 27 januari 2014 vergadering over een eerste richtlijn wat betreft de leerweg 28 januari 2014 eerste richtlijn samen met rapport 2 mee naar huis 4 februari 2014 oudermiddag/avond rapport 2

4 Vervolg planning 14 april 2014 vergadering over definitieve plaatsing in een leerweg 15 april 2014 rapport 3 + definitieve plaatsing mee naar huis 6 mei 2014 ouderavond, bespreken definitieve plaatsing met de mentor

5 MAVO VMBO Middelbaar Voorbereidend Algemeen Middelbaar
Voortgezet Beroeps Onderwijs Onderwijs

6

7 vmbo mavo havo vwo

8 VMBO en MBO: 4 sectoren Onderwijs in 4 sectoren Zorg en Welzijn
Economie Techniek Landbouw

9 VMBO Leerwegen basisberoepsgerichte leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg gemengd/theoretische leerweg

10 Vakken Gemeenschappelijk deel Verplicht voor alle leerlingen
Ne, En, wi, ckv, lo, mij. (vmbo, havo, vwo)

11 Sectorvakken kader en theoretische leerweg
Afhankelijk van de sector welke vakken dit zijn: Economie - economie (en Duits of Frans) Techniek - natuurkunde (scheikunde ) Groen - biologie Zorg en Welzijn - biologie

12 Sectorvakken theoretische leerweg
Doorstroom naar HAVO Sectorvakken gericht op profielen: Cultuur en maatschappij : Duits (geschiedenis) Economie en maatschappij : economie (Duits of Frans evt. geschiedenis) Natuur en gezondheid : scheikunde (biologie) Natuur en techniek : natuur- en scheikunde

13 Theoretische leerweg Hoge eisen aan capaciteiten leerling
Studievaardigheden en zelfstandigheid belangrijke voorwaarden Graag theoretisch bezig zijn: een flink stuk lezen en blokken is een uitdaging! Doorstroom naar HAVO mogelijk

14 Theoretische of gemengde leerweg
Theoretische leerweg: Niet gericht op een bepaalde beroepskeuze Gemengde theoretische leerweg: Gericht voorbereiden op bepaalde beroepen Theoretisch en praktisch gericht (beroeps) onderwijs. Beroepsgericht vak binnen de sector.

15 Doorstroom MBO niveau 3 en niveau 4
HAVO, wiskunde is verplicht voor doorstroming naar HAVO.

16 Kaderberoepsgerichte leerweg
Kenmerken aanleren van praktische (beroeps) vaardigheden verdieping in de beroepsgerichte vakken de theorievakken stellen redelijk hoge eisen Mogelijkheden voor verdieping

17 Doorstroom naar MBO niveau 3 en 4 van het MBO

18 Kaderberoepsgerichte leerweg
Vakken: gemeenschappelijk deel sectorvakken beroepsvoorbereiding en -oriënterende vakken

19 Kaderberoepsgerichte leerweg
Sector kiezen: zorg en welzijn consumptief economie en ondernemen techniekbreed bouwbreed groenbreed

20 Kaderberoepsgerichte leerweg
Verdieping Max. 1 vak afsluiten op niveau theoretische leerweg: Nederlands, Engels, wiskunde.

21 Kaderberoepsgerichte leerweg beroepsvoorbereiding
Sector zorg en welzijn Zorg en welzijn opleidingen in zorg, welzijn, facilitaire dienstverlening, sport en bewegen, uiterlijke verzorging

22 Kaderberoepsgerichte leerweg beroepsvoorbereiding
Sector economie Consumptief breed opleidingen in horeca, voedselbereiding en brood en banket.

23 Kaderberoepsgerichte leerweg beroepsvoorbereiding
Sector economie Economie en ondernemen opleidingen in detailhandel, groothandel, commerciële dienstverlening, secretariaat, administratie, reizen en toerisme.

24 Kaderberoepsgerichte leerweg beroepsvoorbereiding
Sector techniek Techniek breed voertuigentechniek automotive metaaltechniek elektrotechniek installatietechniek

25 Kaderberoepsgerichte leerweg beroepsvoorbereiding
Sector techniek Bouw breed timmeren metselen afwerktechnieken interieurbouw

26 Kaderberoepsgerichte leerweg beroepsvoorbereiding
Sector landbouw Groen breed opleidingen in dierenverzorging, plantenteelt, bloemen en planten, tuincentra, tuinaanleg en -ontwerp, recreatie, hospitaliy, wellness

27 Advies Op basis van behaalde resultaten en op basis van vaardigheden, houding en competenties.

28 Geen weg terug Eenmaal gekozen leerweg en/of
beroepsvoorbereiding is voor twee jaar dus: Verandering van leerweg is niet mogelijk Verandering van beroepsvoorbereiding in de kaderberoepsgerichte leerweg is niet mogelijk

29 Maatwerk Kans op behalen diploma
Leerweg naar aanleg, mogelijkheden en capaciteiten Sector naar keuze, relatie met vervolgopleiding Mentor is de spil!

30 Nalezen Site Alfrinkcollege
Actueel, Informatie, presentatie ouderavond Materiaal LOB in elo, magister

31 Lokalen na de pauze Klas a2a lokaal a319 Klas a2b lokaal a217
Klas a2c lokaal a313 Klas a2d lokaal a329 Klas a2e lokaal a322 Klas a2f lokaal a311


Download ppt "Programma Inleiding Herman Geenen"

Verwante presentaties


Ads door Google