De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma • Inleiding Herman Geenen • De decaan, Sandra van den Nieuwenhuijzen • Vragen • Pauze • Eventuele vragen aan de mentor in een lokaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma • Inleiding Herman Geenen • De decaan, Sandra van den Nieuwenhuijzen • Vragen • Pauze • Eventuele vragen aan de mentor in een lokaal."— Transcript van de presentatie:

1 Programma • Inleiding Herman Geenen • De decaan, Sandra van den Nieuwenhuijzen • Vragen • Pauze • Eventuele vragen aan de mentor in een lokaal

2 Competenties • Welke competenties? -Plannen en organiseren -Presenteren -Samenwerken -Formuleren en rapporteren • Rapportage competenties

3 Planning • 27 januari 2014 vergadering over een eerste richtlijn wat betreft de leerweg • 28 januari 2014 eerste richtlijn samen met rapport 2 mee naar huis • 4 februari 2014 oudermiddag/avond rapport 2

4 Vervolg planning • 14 april 2014 vergadering over definitieve plaatsing in een leerweg • 15 april 2014 rapport 3 + definitieve plaatsing mee naar huis • 6 mei 2014 ouderavond, bespreken definitieve plaatsing met de mentor

5 Middelbaar Voorbereidend AlgemeenMiddelbaar VoortgezetBeroeps Onderwijs MAVO VMBO

6

7 vmbo mavo havovwo

8 VMBO en MBO: 4 sectoren Onderwijs in 4 sectoren •Zorg en Welzijn •Economie •Techniek •Landbouw

9 VMBO Leerwegen • basisberoepsgerichte leerweg • kaderberoepsgerichte leerweg • gemengd/theoretische leerweg

10 Vakken Gemeenschappelijk deel Verplicht voor alle leerlingen Ne, En, wi, ckv, lo, mij. (vmbo, havo, vwo)

11 Sectorvakken kader en theoretische leerweg Afhankelijk van de sector welke vakken dit zijn: • Economie - economie (en Duits of Frans) • Techniek - natuurkunde (scheikunde ) • Groen - biologie • Zorg en Welzijn - biologie

12 Sectorvakken theoretische leerweg Doorstroom naar HAVO Sectorvakken gericht op profielen: • Cultuur en maatschappij : Duits ( geschiedenis ) • Economie en maatschappij : economie (Duits of Frans evt. geschiedenis) • Natuur en gezondheid : scheikunde (biologie) • Natuur en techniek : natuur- en scheikunde

13 Theoretische leerweg •Hoge eisen aan capaciteiten leerling •Studievaardigheden en zelfstandigheid belangrijke voorwaarden •Graag theoretisch bezig zijn: een flink stuk lezen en blokken is een uitdaging! •Doorstroom naar HAVO mogelijk

14 Theoretische of gemengde leerweg • Theoretische leerweg: Niet gericht op een bepaalde beroepskeuze • Gemengde theoretische leerweg: Gericht voorbereiden op bepaalde beroepen Theoretisch en praktisch gericht (beroeps) onderwijs. Beroepsgericht vak binnen de sector.

15 Doorstroom •MBO niveau 3 en niveau 4 •HAVO, wiskunde is verplicht voor doorstroming naar HAVO.

16 Kaderberoepsgerichte leerweg Kenmerken • aanleren van praktische (beroeps) vaardigheden • verdieping in de beroepsgerichte vakken • de theorievakken stellen redelijk hoge eisen • Mogelijkheden voor verdieping

17 Doorstroom naar MBO niveau 3 en 4 van het MBO

18 Kaderberoepsgerichte leerweg Vakken: • gemeenschappelijk deel • sectorvakken • beroepsvoorbereiding en -oriënterende vakken

19 Kaderberoepsgerichte leerweg Sector kiezen: • zorg en welzijn • consumptief • economie en ondernemen • techniekbreed • bouwbreed • groenbreed

20 Kaderberoepsgerichte leerweg Verdieping Max. 1 vak afsluiten op niveau theoretische leerweg: Nederlands, Engels, wiskunde.

21 Kaderberoepsgerichte leerweg beroepsvoorbereiding Sector zorg en welzijn Zorg en welzijn opleidingen in zorg, welzijn, facilitaire dienstverlening, sport en bewegen, uiterlijke verzorging

22 Kaderberoepsgerichte leerweg beroepsvoorbereiding Sector economie Consumptief breed opleidingen in horeca, voedselbereiding en brood en banket.

23 Kaderberoepsgerichte leerweg beroepsvoorbereiding Sector economie Economie en ondernemen opleidingen in detailhandel, groothandel, commerciële dienstverlening, secretariaat, administratie, reizen en toerisme.

24 Kaderberoepsgerichte leerweg beroepsvoorbereiding Sector techniek Techniek breed • voertuigentechniek • automotive • metaaltechniek • elektrotechniek • installatietechniek

25 Kaderberoepsgerichte leerweg beroepsvoorbereiding Sector techniek Bouw breed • timmeren • metselen • afwerktechnieken • interieurbouw

26 Kaderberoepsgerichte leerweg beroepsvoorbereiding Sector landbouw Groen breed opleidingen in dierenverzorging, plantenteelt, bloemen en planten, tuincentra, tuinaanleg en -ontwerp, recreatie, hospitaliy, wellness

27 Advies • Op basis van behaalde resultaten en op basis van vaardigheden, houding en competenties.

28 Geen weg terug Eenmaal gekozen leerweg en/of beroepsvoorbereiding is voor twee jaar dus: • Verandering van leerweg is niet mogelijk • Verandering van beroepsvoorbereiding in de kaderberoepsgerichte leerweg is niet mogelijk

29 Maatwerk • Kans op behalen diploma • Leerweg naar aanleg, mogelijkheden en capaciteiten • Sector naar keuze, relatie met vervolgopleiding • Mentor is de spil!

30 Nalezen • Site Alfrinkcollege • Actueel, Informatie, presentatie ouderavond • Materiaal LOB in elo, magister

31 Lokalen na de pauze Klas a2a lokaal a319 Klas a2b lokaal a217 Klas a2c lokaal a313 Klas a2d lokaal a329 Klas a2e lokaal a322 Klas a2f lokaal a311


Download ppt "Programma • Inleiding Herman Geenen • De decaan, Sandra van den Nieuwenhuijzen • Vragen • Pauze • Eventuele vragen aan de mentor in een lokaal."

Verwante presentaties


Ads door Google