De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond klas 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond klas 2"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond klas 2
Voorlichting Studie en Beroepskeuze Mavo-2 27 februari 2014

2 decaan mavo-plus/havo
Decaan Revius Mia Memelink decaan mavo-plus/havo Revius Doorn Ook namens mij fijn dat u hier aanwezig bent. Mijn naam is Mia Memelink en ik ben decaan van uw zoon of dochter.

3 Nu al? De sectorkeuze komt snel!”
Het is een zeer toepasselijke titel voor vanavond. Inderdaad nu al! In de tweede klassen zijn we bezig om de leerlingen op hun sectorkeuze voor te bereiden. U bent hier vanavond om te horen hoe de sectoren zijn opgebouwd, wat uw zoon/dochter er mee kan en wat kunt u als ouder hierin betekenen. En zoals u op het plaatje al ziet: de pest is uw zoon of dochter MOET kiezen en al vrij snel.

4 Waar gaan we het over hebben?
opbouw van het complete vakkenpakket voor de derde klas belangrijke data vragen?

5 Leerwegen afgekort De vier leerwegen:
Theoretische leerweg (bij ons op school mavo-plus) Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Afkorting: TL GL KL BL In het vmbo bestaan 4 leerwegen. Bij ons op school hebben we alleen de theoretische leerweg. Wij noemen het hier mavo-plus i.v.m. de modulevakken die wij aanbieden.

6 Pakketkeuze in M2 De leerweg is al bepaald. Leerling kiest de sector.
Leerling kiest sectorgebonden vakken. Leerling kiest keuzevakken. Leerling kiest modulevak. Zie ook het sectorkeuzeformulier: Leerweg is vmbo tl De leerling kijkt eerst naar welke sector zijn voorkeur uitgaat. Vervolgens kijkt de leerling naar de sectorgebonden vakken. Dit moet gekozen worden. Dan heeft de leerling nog keuze uit 2 keuzevakken en de keuze voor een modulevak.

7 Sectoren VMBO - TL Economie Techniek Landbouw Zorg en welzijn
Binnen het vmbo TL zijn de volgende sectoren:

8 Verplichte vakken in mavo 3
Nederlands (ne) Engels (en) Wiskunde (wi) Geschiedenis (gs) Scheikunde (nsk2) Maatschappijleer (ma) Lichamelijke oefening (lo) Godsdienst (gd) KV1 Kunstzinnige Vorming 1 •Leerling gaat ervaren wat kunst en cultuur is. •Opdrachten op school, museum, workshops e.d. •Afsluiten met een voldoende.

9 Sector Techniek Richtingen: Bouwkunde Infratechniek
Elektrotechniek Installatietechniek Hout, meubel en wonen Procestechniek Werktuigbouwkunde Mobiliteit Belangrijke vaardigheden: Kunnen rekenen Interesse voor techniek De richtingen en de vaardigheden die leerlingen kunnen kiezen cq. nodig hebben. Vakken gaan alleen door als er minimaal 10 leerlingen zijn.

10 Sector Techniek Verplicht: Ne, En, Ma, Wi, Gs, Nsk2, Gd, Lo, KV1.
Sectorgebonden vakken: Nask1 (= natuurkunde) Keuzevakken: 2 vakken uit: Fa of Du, Bi, Ec. Modulevak: keuze uit: Mu, Lo2, Tech (= technologie), ASH (= aansluitingsmodule mavo-havo) Geen natuurkunde meer: Dan geen sector techniek in klas 3 Daarom is het belangrijk dat leerlingen weten of ze een beroep in de techniek willen kiezen. Voorwaarden voor kiezen van een modulevak: Mavo-havo: gemiddeld een 6,5 over de vakken die worden meegenomen en de reken-, lezen- en taaltoets moet zijn behaald. Als je een module kiest, kies je in principe voor 2 jaar. Tenzij je in mavo 3 niet de rekentoets haalt, dan moet je in mavo 4 terug naar de rekenmodule. In het examenjaar telt de rekentoets mee. De tweejarige aansluitingsmodule voor de overstap van M4 naar H4 is erop gericht om leerlingen, die in potentie de havo kunnen, op de overstap voor te bereiden. Het programma bevat zeker de volgende onderdelen: - Voorbereiden op de taal-, lezen-, en rekentoets op 3F (havo) niveau - Vakinhoudelijke aanvulling voor overige vakken Studievaardigheden Leerlingen die de aansluitingsmodule doorlopen, hebben inhoudelijk minimaal naast het M4 programma ook het eindniveau van H3. De aansluitingsmodule met een voldoende afsluiten, geeft echter nog geen garantie om in H4 geplaatst te worden. Het niet volgen van de mavo-havo aansluitingsmodule betekent niet dat voor  leerlingen na mavo-4 de havo-route is afgesloten.

11 Sector Zorg & Welzijn Belangrijke vaardigheden: Met mensen werken
Goed luisteren Richtingen Maatschappelijke zorg Pedagogisch werk Onderwijs assistent Verpleging en verzorging Assistenten in de gezondheid Laboratoriumtechniek Begeleider kunst, cultuur & amusement Sociaal cultureel werk Sport en bewegen Vaardigheden: Flexibiliteit Ook niet alles mee naar huis nemen, dingen van je af kunnen zetten.

12 Sector Zorg en Welzijn Verplicht: Ne, En, Ma, Wi, Gs, Nask2, Gd, Lo, KV1. Sectorgebonden vakken: Bi. Keuzevakken: 2 vakken uit: Fa of Du, Nask1 of Ak, Ec. Modulevak: keuze uit: Mu, Lo2, Tech, ASH Als je frans hebt gekozen, kun je géén duits meer kiezen. Hetzelfde geldt voor de combinatie natuurkunde en aardrijkskunde. Modulevakken: Muziek : examenvak LO : schoolexamen Technologie: examenvak Technologie: De term technologie suggereert een technisch vak. Dat is een misvatting. Alle sectoren, behalve landbouw komen hier aan de orde. Zelfstandig leren en competentiegericht werken zijn 2 belangrijke onderdelen. Er worden in dit vak 3 doelen nagestreefd: verbeteren kwaliteit van de keuze van opleiding Verbeteren werkhouding/werkcompetenties Verminderen uitval in het mbo Het behalen van deze doelen leidt ook tot een groter studiesucces op een havo afdeling.

13 Sector Economie Richtingen Administratie Handel Beveiliging Horeca
Toerisme & recreatie Facilitair dienstverlening Belangrijke vaardigheden: Met mensen werken Goed kunnen rekenen In deze sector kan de keuze voor een 2e vreemde taal erg belangrijk zijn: Vb: Opleiding Horeca manager en ondernemen heb je een tweede vreemde taal nodig, dus Duits of Frans. Bij het niet kiezen van een 2e vreemde taal kan het zijn dat je niet wordt toegelaten of een taal moet bijspijkeren. AK ook handig vak voor een ondernemer. Je leert overzichtelijk denken, belangrijk voor beleid en management en je hebt geografische kennis nodig.

14 Sector Economie Verplicht: Ne, En, Ma, Wi, Gs, Nask2, Gd, Lo, KV1.
Sectorgebonden vakken: Ec. Keuzevakken: 2 vakken uit: Fa of Du, Nask1 of Ak, Bi. Modulevak: keuze uit: Mu, Lo2, Tech, ASH Muziek als modulevak: Voor het kiezen van muziek hoef je nog geen noten te kunnen lezen of een muziekinstrument te kunnen spelen. Muziek bestaat uit 30% theorie en 70% praktijk. Bij theorie leer je muziek analyseren. Muziekgeschiedenis. Bij gehoortraining leer je een melodie of ritme op te schrijven zonder dat je een instrument nodig hebt. Het centraal examen bestaat uit een luistertoets waarin wordt onderzocht of je geleerde stof begrijpt. Tijdens de praktijklessen: musiceren in groepjes. Je leert basgitaar, drummen en akkoorden op de gitaar, piano of keyboard spelen. Ook wordt er meerstemmig gezongen. Alle genres komen voorbij: pop, reggae, top-40 etc.

15 Sector Landbouw Richtingen Dierverzorging Bloemist Tuinontwerp
Hovenier Agrarische technniek Plantenteelt Veeteelt Belangrijke vaardigheden: Groene vingers Creatief Na het vmbo naar een AOC = Agrarisch opleidingscentrum

16 Sector Landbouw Verplicht: Ne, En, Ma, Wi, Gs, Nask2, Gd, Lo, KV1.
Sectorgebonden vakken: Bi of Nask1. Keuzevakken: 2 vakken uit: Fa of Du, Ak of Bi of Nask 1, Ec. Modulevak: keuze uit: Mu, Lo2, Tech, ASH LO2: Er is vanuit de schoolleiding een voorstel naar de deelraad gezonden om voor het vak LO2 een ouderbijdrage van € 50,-- te vragen. Als uw kind dit vak kiest, bestaat de kans dat u hiervoor een bedrag van € 50,-- in rekening wordt gebracht. Uit deze ouderbijdrage worden bijv. de extra sportactiviteiten betaald die niet in het normale programma zitten. Hierbij kun je denken aan mountainbiken, wandklimmen, watersportactiviteiten etc.

17 Vakadviezen U krijgt straks van de mentor de vakadviezen en een sectorkeuzeformulier uitgereikt.

18 Belangrijke conclusies vakkenpakket
In klas 3 hebben de leerlingen een breed vakkenpakket met 13 vakken. In klas 4 is wiskunde een keuzevak. Module vak is verplicht keuzevak uit lo2, mu, tech, ash Examenvakken zijn lo2 (schoolexamen), mu (centraalexamen) en technologie (centraalexamen). De leerling volgt het modulevak in klas 3 en in klas 4 (onder bepaalde voorwaarde). In klas 4 is wiskunde een keuzevak, maar ook nask2 (scheikunde) en geschiedenis.

19 vervolg Leerlingen kunnen niet de vakkencombinatie frans en duits , aardrijkskunde en natuurkunde (nask1) in hun pakket hebben. Als leerlingen biologie, nask I en economie kiezen blijven alle vier de sectoren open. Voor de havo is aansluitend vakkenpakket aan te bevelen. Let op eisen van vervolgopleidingen en eventuele doorstroming naar havo-4. Vakken die in mavo-3 niet gekozen zijn kun je ook niet kiezen in mavo-4. Eisen voor vervolgopleidingen :

20 Wat is van belang bij de pakketkeuze?
Capaciteiten Interesse Persoonlijkheid Eisen vervolgopleiding Eisen beroep rapporten adviezen docenten beroepskeuzetest wensen leerling werkhouding doorzettingsvermogen sector en leerweg sociale vaardigheden Capaciteiten rapporten oordeel en advies leerkrachten info op ouderavond over leerling beoordeling van de ouders Interesse Ervaringen van ouders beroepskeuzetest wensen van leerling Persoonlijkheid werkhouding doorzettingsvermogen stress-bestendigheid sociale vaardigheden Eisen vervolgopleiding vakken niveau 20

21 Tijdpad voor keuze Vakadviezen docenten krijgt u vanavond uitgereikt
Voorlopige pakketkeuze vóór 6 maart Definitieve keuze vóór 10 mei HOE TE KOMEN TOT DE JUISTE SECTORKEUZE (1) WIE BEN IK  eigenschappen WAT KAN IK  kennis, instelling, vaardigheden WELK TYPE BEN IK  hoofd, hart en handen WAT WIL IK  interesses

22 Doorstroom na 4 mavo Instroom op niveau 3 of 4 van het mbo
Beroep waarin je verantwoordelijk bent voor de dagelijkse gang van zaken in een bedrijf of specialistische taken zelfstandig uitvoert. Bijv. filiaalmanager of ict-beheerder. Havo (onder bepaalde voorwaarden, zie website) Havo voorwaarden: Website: Documenten/reglementen: Op- en afstroomregeling mavo 4- havo4

23 LOB keuzegedachten Bij elke keuze heb je een kans en loop je een risico Voor het maken van keuzes is lef nodig Iets willen, houdt ook in: op je hoede zijn voor wat je niet wilt (van Golo Mann)

24 Tips www.mbostad.nl www.roc.nl www.beroepeninbeeld.nl www.YouChooze.nl

25 Ik wens uw kind en u succes met het kiezen van het juiste vakkenpakket.

26 Bedankt voor uw aandacht!
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust! Best bereikbaar op school : dinsdag, woensdag en donderdag. U kunt natuurlijk ook altijd mailen naar


Download ppt "Welkom op de ouderavond klas 2"

Verwante presentaties


Ads door Google