De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van mavo-4 naar havo-4 2013-2014 De heer R. Schouten Mevrouw M. Dingemans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van mavo-4 naar havo-4 2013-2014 De heer R. Schouten Mevrouw M. Dingemans."— Transcript van de presentatie:

1 Van mavo-4 naar havo-4 2013-2014 De heer R. Schouten Mevrouw M. Dingemans

2 Programma Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen

3 Waarom havo-4? Waarom kiezen jullie voor havo-4?

4 Waarom havo-4?

5 Werken op de havo: - zelfstandig en actief; - zelfverantwoordelijk; - vaardigheden; - docent is begeleider, coach.

6 Waarom havo-4? Nieuwe exameneisen havo: • Voor Nederlands, Engels, rekenvaardigheid en wiskunde mag je maximaal één 5 halen; • Het gemiddelde cijfer van het centraal examen moet minimaal 5,5 zijn.

7 Toelatingseisen A.Het advies van de docenten is positief; B.Het gemiddelde van de schoolexamencijfers is 6,8 over alle vakken; C.In de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag geen onvoldoende (< 5,5) voorkomen bij de gemiddelde schoolexamencijfers. Je moet aan alle drie de eisen voldoen!

8 Toelatingseisen Wat nu als je daar niet aan voldoet? -Als je voldoet aan 2 van de 3 eisen beslist de toelatingscommissie, anders: -Deelnemen aan ronde 2: -Positief advies vakdocenten -Én minimaal een niet afgeronde 6,8 gemiddeld voor je schoolexamens én centraal examen -Geen onvoldoende voor wiskunde, Nederlands of Engels

9 Aanmelden • 18 en 20 maart 2014 aanmelden hier op school • Havo vraagt de gegevens op van de mavo • Je krijgt schriftelijk bericht over je toelating Vragen?

10 Maaike Dingemans Lob-coördinator havo

11 De keuzemogelijkheden Profielkeuze- formulier (uitgedeeld) Gebruikte afkortingen SLU:Studielasturen MA : Maatschappijleer LO : Lichamelijke opvoeding CKV: Culturele kunstzinnige vorming NL&T: Natuur leven en technologie M&O: Management en organisatie PWS:Profielwerkstuk LV:Levensbeschouwing

12 De keuzemogelijkheden Tweede Fase op de havo - studielast 40x40 = 1600 u/jaar - gemeenschappelijk deel (ne, eng, ma, lo, ckv) - profieldeel (verplicht+keuze) - vrije deel

13 Ik wil iets met… Cultuur, onderwijs, communicatie, reclame, documentatie, talen, beeldende kunst, sociaal maatschappelijk werk... Ik ben goed in: –Talen –(Geschiedenis) Óf: ik ben écht niet goed in wiskunde De keuzemogelijkheden  Cultuur en maatschappij (CM)

14 De keuzemogelijkheden C&M: Cultuur en Maatschappij • Profielvakken: geschiedenis en Frans óf Duits • Verbreding profiel: • 1 vak uit: aardrijkskunde, economie • 1 vak uit: kunstvak, Duits, Frans • Vrije deel: • 1 vak uit ak/du/fa/ec/kv/se/wa/bi  Toelating: Duits of Frans (geschiedenis gewenst)

15 Ik wil iets met… Toerisme, recreatie, horeca, accountancy, economie, communicatie, logistiek, management, ondernemerschap, bestuur… Ik ben goed in: -Wiskunde -Economie -(Geschiedenis) De keuzemogelijkheden  Economie en maatschappij (EM)

16 De keuzemogelijkheden E&M: Economie en Maatschappij • Profielvakken: economie, geschiedenis en wiskunde A • Verbreding profiel: • 1 vak uit: aardrijkskunde, Duits, Frans of M&O • Vrije deel: • 1 vak uit ak/du/fa/kv/mo/se/bi  Toelating: wiskunde en economie (geschiedenis gewenst)

17 Ik wil iets met… Gezondheidszorg, sport, land- en bosbouw, diermanagement- of veehouderij, milieukunde, voeding… Ik ben goed in: –Wiskunde –Biologie –(Scheikunde)  Natuur en gezondheid De keuzemogelijkheden

18 N&G: Natuur en Gezondheid • Profielvakken: biologie, scheikunde én wiskunde A óf wiskunde B • Verbreding profiel: • 1 vak uit: aardrijkskunde, natuurkunde óf NL&T • Vrije deel: • 1 vak uit: ak/if/na/nlt/ec  Toelating: wiskunde en biologie (scheikunde gewenst)

19 Ik wil iets met… (Werktuig)bouwkunde, chemie en laboratorium, elektrotechniek, technische informatica, logistiek en vervoer, milieu- of bodemkunde Ik ben goed in: –Wiskunde –Natuurkunde –(Scheikunde) De keuzemogelijkheden  Natuur en techniek (NT)

20 De keuzemogelijkheden N&T: Natuur en Techniek • Profielvakken: natuurkunde, scheikunde én wiskunde B • Verbreding profiel: • 1 vak uit: biologie, informatica óf NL&T • Vrije deel: • 1 vak uit: bio/if/nlt/ec  Toelating: wiskunde, natuurkunde (scheikunde gewenst)

21 De keuzemogelijkheden Wiskunde B Leerlingen op mavo-4 hebben nog nooit les gehad in sommen op het niveau van wiskunde B. Het is daarom erg af te raden om dit vak te kiezen. Daarom willen we niet dat ze dit vak kiezen. Alleen als je per se N&T wil, móet je wiskunde B nemen.

22 Aansluiting sectoren Het is geheel afhankelijk van de vakken die zijn gekozen of de sector aansluit op een bepaald profiel! Bijvoorbeeld: Zorg en welzijn + wiskunde: NG Zorg en welzijn én Du/Fr: CM Landbouw + biologie: NG Landbouw + natuurkunde: NT (maar…wis B!)

23 Afsluiting Vragen?


Download ppt "Van mavo-4 naar havo-4 2013-2014 De heer R. Schouten Mevrouw M. Dingemans."

Verwante presentaties


Ads door Google