De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De heer R. Schouten Mevrouw M. Dingemans

Verwante presentaties


Presentatie over: "De heer R. Schouten Mevrouw M. Dingemans"— Transcript van de presentatie:

1 2013-2014 De heer R. Schouten Mevrouw M. Dingemans
Van mavo-4 naar havo-4 De heer R. Schouten Mevrouw M. Dingemans

2 Programma Wat we vandaag bespreken: Waarom naar havo-4?
Toelatingseisen en aanmelding Profielen en vakken Aansluiting sectoren Vragen

3 Waarom kiezen jullie voor havo-4?
Waarom havo-4? Waarom kiezen jullie voor havo-4?

4 Waarom havo-4?

5 Waarom havo-4? Werken op de havo: - zelfstandig en actief;
- zelfverantwoordelijk; - vaardigheden; - docent is begeleider, coach.

6 Waarom havo-4? Nieuwe exameneisen havo:
Voor Nederlands, Engels, rekenvaardigheid en wiskunde mag je maximaal één 5 halen; Het gemiddelde cijfer van het centraal examen moet minimaal 5,5 zijn.

7 Toelatingseisen Het advies van de docenten is positief;
Het gemiddelde van de schoolexamencijfers is 6,8 over alle vakken; In de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag geen onvoldoende (< 5,5) voorkomen bij de gemiddelde schoolexamencijfers. Je moet aan alle drie de eisen voldoen!

8 Toelatingseisen Wat nu als je daar niet aan voldoet?
Als je voldoet aan 2 van de 3 eisen beslist de toelatingscommissie, anders: Deelnemen aan ronde 2: Positief advies vakdocenten Én minimaal een niet afgeronde 6,8 gemiddeld voor je schoolexamens én centraal examen Geen onvoldoende voor wiskunde, Nederlands of Engels

9 Aanmelden Vragen? 18 en 20 maart 2014 aanmelden hier op school
Havo vraagt de gegevens op van de mavo Je krijgt schriftelijk bericht over je toelating Vragen?

10 Maaike Dingemans Lob-coördinator havo

11 De keuzemogelijkheden
Profielkeuze-formulier (uitgedeeld) Gebruikte afkortingen SLU: Studielasturen MA : Maatschappijleer LO : Lichamelijke opvoeding CKV: Culturele kunstzinnige vorming NL&T: Natuur leven en technologie M&O: Management en organisatie PWS: Profielwerkstuk LV: Levensbeschouwing Gemeenschappelijk deel: verplicht voor alle leerlingen, geen keuze. Profielvakken: verplichte vakken binnen een gekozen profiel. Verbreding profiel: verplichte keuze van nog een of twee profielvakken. Keuze-examenvak: de leerling kiest één keuzevak. Ieder profiel heeft een eigen rijtje vakken. Extra vak: alleen na toestemming van de docentenvergadering. Dit vak moet in eigen tijd gevolgd worden, uw leerling wordt dus niet ingeroosterd. Verzoek schriftelijk indienen bij lob-coördinator voor einde c-periode.

12 De keuzemogelijkheden
Tweede Fase op de havo - studielast 40x40 = 1600 u/jaar - gemeenschappelijk deel (ne, eng, ma, lo, ckv) - profieldeel (verplicht+keuze) - vrije deel

13 De keuzemogelijkheden
Ik wil iets met… Cultuur, onderwijs, communicatie, reclame, documentatie, talen, beeldende kunst, sociaal maatschappelijk werk... Ik ben goed in: Talen (Geschiedenis) Óf: ik ben écht niet goed in wiskunde  Cultuur en maatschappij (CM)

14 De keuzemogelijkheden
C&M: Cultuur en Maatschappij Profielvakken: geschiedenis en Frans óf Duits Verbreding profiel: 1 vak uit: aardrijkskunde, economie 1 vak uit: kunstvak, Duits, Frans Vrije deel: 1 vak uit ak/du/fa/ec/kv/se/wa/bi Toelating: Duits of Frans (geschiedenis gewenst)

15 De keuzemogelijkheden
Ik wil iets met… Toerisme, recreatie, horeca, accountancy, economie, communicatie, logistiek, management, ondernemerschap, bestuur… Ik ben goed in: Wiskunde Economie (Geschiedenis)  Economie en maatschappij (EM)

16 De keuzemogelijkheden
E&M: Economie en Maatschappij Profielvakken: economie, geschiedenis en wiskunde A Verbreding profiel: 1 vak uit: aardrijkskunde, Duits, Frans of M&O Vrije deel: 1 vak uit ak/du/fa/kv/mo/se/bi  Toelating: wiskunde en economie (geschiedenis gewenst)

17 De keuzemogelijkheden
Ik wil iets met… Gezondheidszorg, sport, land- en bosbouw, diermanagement- of veehouderij, milieukunde, voeding… Ik ben goed in: Wiskunde Biologie (Scheikunde)  Natuur en gezondheid

18 De keuzemogelijkheden
N&G: Natuur en Gezondheid Profielvakken: biologie, scheikunde én wiskunde A óf wiskunde B Verbreding profiel: 1 vak uit: aardrijkskunde, natuurkunde óf NL&T Vrije deel: 1 vak uit: ak/if/na/nlt/ec  Toelating: wiskunde en biologie (scheikunde gewenst)

19 De keuzemogelijkheden
Ik wil iets met… (Werktuig)bouwkunde, chemie en laboratorium, elektrotechniek, technische informatica, logistiek en vervoer, milieu- of bodemkunde Ik ben goed in: Wiskunde Natuurkunde (Scheikunde)  Natuur en techniek (NT)

20 De keuzemogelijkheden
N&T: Natuur en Techniek Profielvakken: natuurkunde, scheikunde én wiskunde B Verbreding profiel: 1 vak uit: biologie, informatica óf NL&T Vrije deel: 1 vak uit: bio/if/nlt/ec  Toelating: wiskunde, natuurkunde (scheikunde gewenst)

21 De keuzemogelijkheden
Wiskunde B Leerlingen op mavo-4 hebben nog nooit les gehad in sommen op het niveau van wiskunde B. Het is daarom erg af te raden om dit vak te kiezen. Daarom willen we niet dat ze dit vak kiezen. Alleen als je per se N&T wil, móet je wiskunde B nemen.

22 Aansluiting sectoren Het is geheel afhankelijk van de vakken die zijn gekozen of de sector aansluit op een bepaald profiel! Bijvoorbeeld: Zorg en welzijn + wiskunde: NG Zorg en welzijn én Du/Fr: CM Landbouw + biologie: NG Landbouw + natuurkunde: NT (maar…wis B!)

23 Afsluiting Vragen?


Download ppt "De heer R. Schouten Mevrouw M. Dingemans"

Verwante presentaties


Ads door Google