De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting 4 VMBO INFORMATIE 4 havo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting 4 VMBO INFORMATIE 4 havo"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting 4 VMBO INFORMATIE 4 havo

2 Overstap mavo - havo Ik kan een verhaal houden over hoe goed de isw scholen zijn… Doe ik niet: ik geef een profiel van een mavo-havo ‘overstapper’

3 Succes of …

4 Hoe is jouw werkhouding op de mavo?
Ging de mavo je ‘lekker makkelijk’ af?

5 Ben jij pro – actief? Jij bent aan zet! Stel je voldoende vragen?

6 Waarom naar de havo? Begin met het einde voor ogen!

7 Wat is het verschil tussen reproductie, toepassen en inzicht?
Present Continuous…

8 Houd je van examenstress?
Nog 2 jaar toetsweken, nog een keer examen!

9 Plannen voor de zomervakantie?

10 Succes!

11 Samenstelling vakken Het totale vakkenpakket in 4 en 5 havo bestaat uit drie delen: - Het gemeenschappelijke deel. - Het profieldeel. - Het vrije deel.

12 Het gemeenschappelijk deel
Nederlands Engels Lichamelijke opvoeding Maatschappijleer Levensbeschouwelijke vorming CKV (culturele kunstzinnige vorming) Profielwerkstuk Begeleidingsuur (mentoruur) LOB (loopbaanorientatie en – begeleiding)

13 De profielen In de Tweede Fase kiezen de leerlingen een profiel. Een profiel bestaat uit een vakkencluster, dat van te voren vast staat. We onderscheiden de profielen: Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en gezondheid Natuur en techniek

14 Profiel C&M Hoogeland Gasthuislaan
Verplicht: Geschiedenis Duits of Frans Aardrijkskunde Keuze: Duits/Frans/Muziek/ Beeldende Vorming Verplicht: Geschiedenis Duits of Frans Keuze 1: Economie/Aardrijkskunde/ Maatschappijws. Keuze 2: Duits/Frans/ Beeldende Vorming

15 Profiel E&M Gasthuislaan Hoogeland
Verplicht: Geschiedenis Economie Wiskunde A Aardrijkskunde Verplicht: Geschiedenis Economie Wiskunde A of B Keuze: Aardrijkskunde/ Man.en Organisatie/ Maatschappijws

16 Profiel N&G Gasthuislaan Hoogeland
Verplicht: Biologie Scheikunde Wiskunde A of B Keuze: Natuurkunde/Aardrijkskunde Verplicht: Biologie Scheikunde Wiskunde A of B Keuze: Natuurkunde/Aardrijkskunde

17 Profiel N&T Gasthuislaan Hoogeland
Verplicht: Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Keuze: Wiskunde D/Informatica Verplicht: Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Biologie

18 Vrije deel Gasthuislaan
C&M Duits Frans Wiskunde A Economie Informatica BSM E&M Duits Frans Informatica M&O BSM N&G Duits Frans Informatica Economie BSM N&T Duits Frans Informatica Economie Wiskunde D BSM

19 Vrije deel Hoogeland C&M Duits Frans Wiskunde A Maats.WS M&O
Aardrijkskunde Biologie E&M Duits Frans Informatica Maats.WS Beeld.Vorm. Aardrijkskunde Biologie Natuurkunde N&G Duits Frans Informatica Maats.WS Beeld.Vorm. Aardrijkskunde Economie Wiskunde D M&O N&T Duits Frans Beeld.Vorm. Economie Wiskunde D M&O Biologie

20 Doorstroomrechten in grote lijnen
Sector / Profiel CM EM NG NT Onderwijs + of Wis A + Gezondheidszorg Economie EC of MO Wis A Taal en Cultuur Gedrag en Maatschappij Techniek - Na of + Landbouw en natuurlijke omgeving

21 Kiezen van een profiel Belangstelling en interesse
Intellectuele capaciteiten en vaardigheden Eisen vervolgopleiding Vanuit mavo ook; aansluiting huidige vakken

22 Instroomeisen en procedure
Vóór 1 februari aangeven bij huidige decaan Aanmeldformulier + kopie cijferlijst SE1 + SE2 uiterlijk 14 februari inleveren bij huidige decaan Op 14 maart bericht van 4H naar 4M decaan

23 Instroomeisen en procedure
Aangemeld vóór 1 februari bij decaan 4M Gekozen vakken sluiten aan; Uitzonderingen startvakken; BSM, Maatschap.WS., M&O, Informatica, Beeldende Vorming en Muziek. Eén vak van AK of GS. Positief advies van mavo

24 Instroomeisen en procedure
De leerling dient een gemiddelde te hebben van 6,8 van alle vakken voor het voortschrijdend gemiddelde van SE1, SE2 . Geen onvoldoende voor het voorschrijdend gemiddelde SE1,SE2 voor vakken NE, EN en WI De leerling is aan het einde van het schooljaar definitief toelaatbaar als hij zijn MAVO 4 diploma behaalt met een gemiddelde van minimaal 6,8 voor alle vakken.

25 Eind presentatie Vragen???


Download ppt "Voorlichting 4 VMBO INFORMATIE 4 havo"

Verwante presentaties


Ads door Google