De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gecombineerd programma Michaël en Markenhage Marcel van de Steenoven, decaan HAVO Ad Belleter, decaan VWO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gecombineerd programma Michaël en Markenhage Marcel van de Steenoven, decaan HAVO Ad Belleter, decaan VWO."— Transcript van de presentatie:

1 Gecombineerd programma Michaël en Markenhage Marcel van de Steenoven, decaan HAVO Ad Belleter, decaan VWO

2 Een uitdagend succesverhaal! + =

3

4 Markenhage =

5

6

7

8 Indeling 2 e fase • Gemeenschappelijk deel • Profieldeel • Vrije deel (één vak verplicht)

9 Gemeenschappelijk deel HAVO: • Nederlands • Engels • Maatschappijleer • Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) • Lichamelijke Opvoeding • Levensbeschouwing • Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB) • Profielwerkstuk • Mentoraat • Maatschappelijke Stage VWO: Zelfde als HAVO + ANW en Frans of Duits

10 Gemeenschappelijk deel HAVO: • Nederlands • Engels • Maatschappijleer (op Michaël College) • Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)(op Michaël) • Lichamelijke Opvoeding • Levensbeschouwing (op Michaël College) • Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB) • Profielwerkstuk = Eindpresentatie • Mentoraat • Maatschappelijke stage VWO: Zelfde als HAVO + ANW (op Michaël) en Frans of Duits

11 Profielindeling • Verplichte profielvakken • Profielkeuzevakken

12 Welke profielen zijn er? • Cultuur en Maatschappij • Economie en Maatschappij • Natuur en Gezondheid • Natuur en Techniek

13 Cultuur en Maatschappij • Alfaprofiel (op HAVO geen wiskunde vereist) • Brede algemene ontwikkeling • Sociale, dienstverlenende beroepen • Kunstzinnige beroepen

14 Cultuur en Maatschappij • Frans of Duits (VWO: WiA of WiC) • Geschiedenis • Keuze uit: Aardrijkskunde, Economie, Maatschappijwetenschappen. • Keuze uit: Tekenen, Muziek, Frans- Duits

15 Economie en Maatschappij • Gammaprofiel • Nadruk op economie • Werken met mensen • Werken in de commercie, accountancy, management

16 Economie en Maatschappij • Economie • Wiskunde A of B • Geschiedenis • Keuze uit: aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, management en organisatie, Frans of Duits

17 Natuur en Gezondheid • Exacte vakken belangrijk • Nadruk op biologie en scheikunde • Werken in: gezondheidszorg, chemie, milieu, planten en dieren, laboratorium

18 Natuur en Gezondheid • Wiskunde A of B • Scheikunde • Biologie • Keuze uit: natuurkunde of aardrijkskunde

19 Natuur en Techniek • Zeer exact en technisch profiel • Rekenaars! • Werken in: Luchtvaart, bouw, procestechnologie, meteorologie enz.

20 Natuur en Techniek • Wiskunde B • Natuurkunde • Scheikunde • Keuze uit: wiskunde D, informatica of biologie

21 Vrije deel • Eigen inbreng • Soms tweede profiel • Extra vak voor toelating HBO • Alle vakken die binnen het rooster mogelijk zijn (extra eisen economie en muziek) • Naast eerder genoemde vakken ook Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) • Minimaal 1 vak kiezen

22 Er is veel mogelijk… …maar er zijn ook beperkingen in het gecombineerd programma:  relatief kleine groep  MO en IF niet in combinatietraject  FA niet in combinatie met WI  uitzonderingen? overleg met roosterzaken, meestal niet.

23 Doorstroomrechten • Geeft aan welke studies mogelijk zijn met bepaalde profielkeuzes: • http://www.keuzedossier.nl/Naslag/doo rstroomrechten/index.html http://www.keuzedossier.nl/Naslag/doo rstroomrechten/index.html • Eisen zijn bindend!

24 Nog even terug naar de combinatie…

25 … hoe verlichten we de druk? • overleg mentoren Michaël en Markenhage • streven naar zo min mogelijk lesuitval door overlap • lesmateriaal en planning op ELO • hele dinsdag op Michaël • daltonuren • vakken op Michaël komen in plaats van vakken op Markenhage • we houden een vinger aan de pols!

26 Toelating • Beslissing door aannamecommissie • Gemiddelde SE+CE van 6,8 of hoger • Geen onvoldoende in gekozen vakken • Positief advies Michaël College • Deelname Masterclass • Intakegesprek

27 Tijdpad: • Vrijdag 21 maart: Bezoek Markenhage door leerlingen Vrije School • Vanaf begin april: Individuele gesprekken voor vaststellen profiel • Eind juni: vergadering toelatingscommissie

28 Vragen: • Algemeen: nu • Per e-mail: m.v.d.steenoven@markenhage.nl m.v.d.steenoven@markenhage.nl


Download ppt "Gecombineerd programma Michaël en Markenhage Marcel van de Steenoven, decaan HAVO Ad Belleter, decaan VWO."

Verwante presentaties


Ads door Google