De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HARTELIJK WELKOM. Ouderavond havo 3 profielkeuze Peter Tilman conrector havo/vwo Gerard van Gorkum decaan havo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HARTELIJK WELKOM. Ouderavond havo 3 profielkeuze Peter Tilman conrector havo/vwo Gerard van Gorkum decaan havo."— Transcript van de presentatie:

1 HARTELIJK WELKOM. Ouderavond havo 3 profielkeuze Peter Tilman conrector havo/vwo Gerard van Gorkum decaan havo

2 PROGRAMMA VAN DEZE OUDERAVOND HAVO 3
PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING DE TWEEDE FASE - OPZET UITLEG PROFIELEN en PROFIELKEUZEFORMULIER UW VRAGEN

3 PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING (1)
LESSEN QOMPAS ************************************* Vakkencarrousel: economie en m&o, kunstvakken, wiskunde A en B en N(atuur) L(even) T(echnologie) 21 januari ADVIEZEN DOCENTEN in Magister 10 februari

4 PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING (2)
INLEVEREN VOORLOPIGE PROFIELKEUZE 13 februari Rapportvergaderingen met bespreking van adviezen van docenten week 11

5 PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING (3)
GESPREK (n.a.v. de adviezen) MET DECAAN OF VAKDOCENT indien noodzakelijk week 11 t/m 13 ****************************** OUDERAVOND voor de grote twijfelaars 26 en 27 maart ************************** DEFINITIEVE KEUZE UITERLIJK 14 april

6 (één keuzevak en eventueel
TWEEDE FASE - OPZET 1. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 2. PROFIELDEEL 3. VRIJ DEEL (één keuzevak en eventueel een extra vak)

7 HET GEMEENSCHAPPELIJKE DEEL
Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, CKV ( Culturele Kunstzinnige Vorming ) en LO ( Lichamelijke Opvoeding ). Schoolkeuze: Godsdienst, OSB ( Oriëntatie op Studie en Beroep ) en Profielwerkstuk

8 PROFIELEN Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij
Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek

9 Profiel Cultuur en Maatschappij (1)
Verplichte profielvakken: 2e MVT ( Duits of Frans ) en Geschiedenis Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit: Duits, Frans of Kunstvak ( Tekenen, Muziek of Drama ) en 1 keuzevak uit: Aardrijkskunde of Economie

10 Profiel Cultuur en Maatschappij (2)
Vrije deel (één keuzevak en eventueel een extra vak kiezen uit ): Aardrijkskunde , M&O, Duits, Frans, Biologie , Economie, Wiskunde A Kunstvak ( Tekenen, Muziek of Drama ) ( mits het geen tweede kunstvak is ) Trefwoorden: hulpverlening, toneel, film, muziek, kunstsector, vertalen, reclame, welzijn, opvoeding

11 Profiel Economie en Maatschappij (1)
Verplichte profielvakken: Wiskunde A of Wiskunde B Economie en Geschiedenis Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit: Aardrijkskunde, Duits, Frans of M&O

12 Profiel Economie en Maatschappij (2)
Vrije deel (één keuzevak en eventueel een extra vak kiezen uit ): Aardrijkskunde, M&O, Duits, Frans , Biologie, Kunstvak ( Tekenen, Muziek of Drama ) (mits het geen tweede kunstvak is en er naast muziek of drama geen Wiskunde B is gekozen) Trefwoorden: administratie, accountancy, handel, bankwezen, management toerisme/recreatie, economie

13 Profiel Natuur en Gezondheid (1)
Verplichte profielvakken: Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie en Scheikunde Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit: Aardrijkskunde, Natuurkunde of N(atuur) L(even) T(echnologie)

14 Profiel Natuur en Gezondheid (2)
Vrije deel ( één keuzevak en eventueel een extra vak kiezen uit): Aardrijkskunde, M&O ( mits er geen NLT is gekozen ), Duits, Frans ( mits er geen Natuurkunde is gekozen ), Economie, N(atuur) L(even) T(echnologie) ( mits er geen M&O is gekozen ), Natuurkunde ( mits er geen Frans is gekozen ), Kunstvak ( Tekenen , Muziek of Drama ) ( mits het geen tweede kunstvak is en er naast muziek of drama geen Wiskunde B is gekozen ) Trefwoorden: gezondheidszorg, milieuzorg, plantenteelt, zoölogie, voeding, laboratoriumwerk

15 Profiel Natuur en Techniek (1)
Verplichte profielvakken: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit Biologie of N(atuur) L(even) T(echnologie)

16 Profiel Natuur en Techniek (2)
Vrije deel ( één keuzevak en eventueel een extra vak kiezen uit): Aardrijkskunde, M&O ( mits er geen NLT is gekozen ), Duits , Biologie, Economie, N(atuur) L(even) T(echnologie) ( mits er geen M&O is gekozen ), Tekenen Trefwoorden: techniek, informatica, chemie, milieu, landbouw, laboratoriumwerk

17 Het Profielkeuzeformulier

18 ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP
HAVO 3: QOMPAS PROFIELKEUZE, VAKKENCARROUSEL (10 slu’s) HAVO 4: QOMPAS STUDIEKEUZE HET BEZOEKEN VAN OPEN DAGEN VAN MOGELIJKE VERVOLG OPLEIDINGEN EN HET MEELOPEN BIJ BEDRIJVEN etc (15 slu’s) HAVO 5: ACTIVITEITEN ZOALS IN HAVO 4 MET UITEINDELIJK EEN EINDGESPREK MET DE DECAAN. (15 slu’s)

19 UW VRAGEN !

20 Ik wens uw kind en u succes met het kiezen van het juiste profiel.


Download ppt "HARTELIJK WELKOM. Ouderavond havo 3 profielkeuze Peter Tilman conrector havo/vwo Gerard van Gorkum decaan havo."

Verwante presentaties


Ads door Google