De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HARTELIJK WELKOM. Ouderavond havo 3 profielkeuze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HARTELIJK WELKOM. Ouderavond havo 3 profielkeuze."— Transcript van de presentatie:

1 HARTELIJK WELKOM. Ouderavond havo 3 profielkeuze

2 PROGRAMMA VAN DEZE OUDERAVOND HAVO 3 PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING MOGELIJKHEDEN NA HAVO 3 DE TWEEDE FASE - OPZET UITLEG PROFIELEN UITLEG PROFIELKEUZEFORMULIER UW VRAGEN

3 LESSEN QOMPAS ************************************* Vakkencarrousel: economie en m&o, kunstvakken, wiskunde A en B en N(atuur) L(even) T(echnologie) 25 januari ************************************* ADVIEZEN DOCENTEN 13 februari PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING (1)

4 PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING (2) INLEVEREN VOORLOPIGE PROFIELKEUZE 16 februari Rapportvergaderingen met bespreking van adviezen van docenten 26 maart t/m 30 maart

5 GESPREK (n.a.v. de adviezen) MET DECAAN OF VAKDOCENT indien noodzakelijk week 13 t/m 15 ****************************** OUDERAVOND voor de grote twijfelaars 11 en 12 april ************************** DEFINITIEVE KEUZE UITERLIJK 16 april PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING (3)

6 Bij voldoende rapport 3H 4HMBO NA 3 HAVO

7 1. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 2. PROFIELDEEL 3. VRIJ DEEL (= 1 vak naar keuze) TWEEDE FASE - OPZET

8 HET GEMEENSCHAPPELIJKE DEEL Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, CKV ( Culturele Kunstzinnige Vorming ) en LO ( Lichamelijke Opvoeding ). Schoolkeuze: Godsdienst, OSB ( Oriëntatie op Studie en Beroep ) en Profielwerkstuk

9 Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek PROFIELEN

10 Profiel Cultuur en Maatschappij (1) Verplichte profielvakken: 2 e MVT ( Duits of Frans ) en Geschiedenis Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit: Duits, Frans of Kunstvak ( Beeldende Vorming, Muziek of Drama ) en 1 keuzevak uit: Aardrijkskunde of Economie

11 Profiel Cultuur en Maatschappij (2) Vrije deel (1 vak kiezen uit ): Aardrijkskunde, Duits, Frans, Biologie ( mits er geen Duits is gekozen ), Economie, Kunstvak ( Beeldende Vorming, Muziek of Drama ) ( mits het geen tweede kunstvak is ), M&O of Wiskunde A Trefwoorden: hulpverlening, toneel, film, muziek, kunstsector, vertalen, reclame, welzijn, opvoeding

12 Profiel Economie en Maatschappij (1) Verplichte profielvakken: Wiskunde A of Wiskunde B Economie en Geschiedenis Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit: Aardrijkskunde, Duits, Frans of M&O

13 Profiel Economie en Maatschappij (2) Vrije deel (1 vak kiezen uit ): Aardrijkskunde, Duits, Frans, Kunstvak ( Beeldende Vorming, Muziek of Drama ), M&O of Biologie ( mits er geen Duits is gekozen ). Trefwoorden: administratie, accountancy, handel, bankwezen, management toerisme/recreatie, economie

14 Profiel Natuur en Gezondheid (1) Verplichte profielvakken: Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie en Scheikunde Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit: Aardrijkskunde, Natuurkunde of N(atuur) L(even) T(echnologie)

15 Profiel Natuur en Gezondheid (2) Vrije deel ( 1 vak kiezen uit ): Aardrijkskunde, Duits, Frans ( mits er geen Natuurkunde is gekozen ), Economie, Kunstvak ( Beeldende Vorming, Muziek of Drama ), M&O ( mits er geen NLT is gekozen ), Natuurkunde of N(atuur) L(even) T(echnologie) Trefwoorden: gezondheidszorg, milieuzorg, plantenteelt, zoölogie, voeding, laboratoriumwerk

16 Profiel Natuur en Techniek (1) Verplichte profielvakken: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit Biologie of N(atuur) L(even) T(echnologie)

17 Profiel Natuur en Techniek (2) Vrije deel ( 1 vak kiezen uit): Aardrijkskunde, Duits ( mits er geen Biologie is gekozen ), Economie, M&O ( mits er geen NLT is gekozen ), Biologie, N(atuur) L(even) T(echnologie) of Kunstvak ( Beeldende Vorming, Muziek of Drama ) Trefwoorden: techniek, informatica, chemie, milieu, landbouw, laboratoriumwerk

18 Het Profielkeuzeformulier

19 ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO 3: QOMPAS PROFIELKEUZE, VAKKENCARROUSEL (10 slu’s) HAVO 4: QOMPAS STUDIEKEUZE HET BEZOEKEN VAN OPEN DAGEN VAN MOGELIJKE VERVOLG OPLEIDINGEN EN HET MEELOPEN BIJ BEDRIJVEN etc. (15 slu’s) HAVO 5: ACTIVITEITEN ZOALS IN HAVO 4 MET UITEINDELIJK EEN EINDGESPREK MET DE DECAAN. (15 slu’s)

20 UW VRAGEN !

21 Ik wens uw kind en u succes met het kiezen van het juiste profiel.


Download ppt "HARTELIJK WELKOM. Ouderavond havo 3 profielkeuze."

Verwante presentaties


Ads door Google