De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HARTELIJK WELKOM. Ouderavond havo 3 profielkeuze

Verwante presentaties


Presentatie over: "HARTELIJK WELKOM. Ouderavond havo 3 profielkeuze"— Transcript van de presentatie:

1 HARTELIJK WELKOM. Ouderavond havo 3 profielkeuze

2 PROGRAMMA VAN DEZE OUDERAVOND HAVO 3
PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING MOGELIJKHEDEN NA HAVO 3 DE TWEEDE FASE - OPZET UITLEG PROFIELEN UITLEG PROFIELKEUZEFORMULIER UW VRAGEN

3 PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING (1)
LESSEN QOMPAS ADVIEZEN DOCENTEN 14 februari INLEVEREN VOORLOPIGE PROFIELKEUZE 17 februari   

4 PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING (2)
Vakkencarrousel: economie en m&o, kunstvakken, wiskunde A en B en N(atuur) L(even) T(echnologie) 15 maart Rapportvergaderingen met bespreking van adviezen van docenten 21 maart t/m 25 maart

5 PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING (3)
week 13 t/m 15 GESPREK (n.a.v. de adviezen) MET DECAAN OF VAKDOCENT indien noodzakelijk OUDERAVOND voor de grote twijfelaars 7 en 11 april DEFINITIEVE KEUZE UITERLIJK 18 april

6 NA 3 HAVO 3H 4H MBO Bij voldoende rapport

7 TWEEDE FASE - OPZET 1. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 2. PROFIELDEEL
1. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 2. PROFIELDEEL 3. VRIJ DEEL (= 1 vak naar keuze)

8 HET GEMEENSCHAPPELIJKE DEEL
Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) en LO (Lichamelijke Opvoeding). Schoolkeuze: Godsdienst, OSB (Oriëntatie op Studie en Beroep) en Profielwerkstuk

9 PROFIELEN Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij
Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek

10 Profiel Cultuur en Maatschappij
Verplichte profielvakken: 2e MVT ( Duits of Frans ) en Geschiedenis Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit: Duits, Frans of Kunstvak (beeldende vorming,muziek, drama) én 1 keuzevak uit: Aardrijkskunde of Economie Vrije deel ( 1 vak kiezen uit ): Aardrijkskunde, Duits, Frans, Biologie, Economie, Kunstvak( combinatie muziek en drama is verboden), M&O of Wiskunde A Trefwoorden: Hulpverlening, toneel, film, muziek, kunstsector, vertalen, reclame, welzijn, opvoeding

11 Profiel Economie en Maatschappij
Verplichte profielvakken: Wiskunde A of Wiskunde B Economie en Geschiedenis Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit: Aardrijkskunde, Duits, Frans of M&O Vrije deel (1 vak kiezen uit): Aardrijkskunde, Duits, Frans Kunstvak (beeldende vorming, muziek, drama), M&O of Biologie Trefwoorden: Administratie,accountancy, handel,bankwezen,management toerisme/recreatie, economie

12 Profiel Natuur en Gezondheid
Verplichte profielvakken: Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie en Scheikunde Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit: Aardrijkskunde, Natuurkunde of N(atuur) L(even) en T(echnologie) Vrije deel (1 vak kiezen uit): Aardrijkskunde, Duits, Frans, Economie, Kunstvak (beeldende vorming, muziek, drama), M&O, Natuurkunde of N(atuur) L(even) en T(echnologie) Trefwoorden: Gezondheidszorg, milieuzorg, plantenteelt, zoölogie, voeding, laboratoriumwerk

13 Profiel Natuur en Techniek
Verplichte profielvakken: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit Biologie of N(atuur) L(even) en T(echnologie) Vrije deel ( 1 vak kiezen uit): Aardrijkskunde, Duits, Frans, Economie, Kunstvak (beeldende vorming, muziek, drama) M&O, Biologie of N(atuur) L(even) en T(echnologie) Trefwoorden: Techniek, informatica, chemie, milieu, landbouw, laboratoriumwerk

14

15

16 ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP
HAVO 3: QOMPAS PROFIELKEUZE, VAKKENCARROUSEL (10 slu’s) HAVO 4: QOMPAS STUDIEKEUZE HET BEZOEKEN VAN OPEN DAGEN VAN MOGELIJKE VERVOLG OPLEIDINGEN EN HET MEELOPEN BIJ BEDRIJVEN etc (15 slu’s) HAVO 5: ACTIVITEITEN ZOALS IN HAVO 4 MET UITEINDELIJK EEN EINDGESPREK MET DE DECAAN. (15 slu’s)

17 UW VRAGEN !

18 Ik wens uw kind en u succes met het kiezen van het juiste profiel.


Download ppt "HARTELIJK WELKOM. Ouderavond havo 3 profielkeuze"

Verwante presentaties


Ads door Google