De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond lob havo-3 Profielkeuze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond lob havo-3 Profielkeuze."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond lob havo-3 Profielkeuze

2 Welkom Lob-coördinator: Maaike Dingemans
Leerling-coördinator: Jeske van Erven Mentoren: Sven Baaijens Antoon van Doorn Frank Hamers Eefje van Raak Bettine Wijtenburg

3 Programma Lob: wat is het ook alweer? Voorbereiding op de profielkeuze
De keuzemogelijkheden Overgangsnormen en exameneisen Hoe nu verder? Vragen

4 Lob: wat is het ook alweer?
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

5 Voorbereiding op de profielkeuze
Doel: profielkeuze Toekomstgericht Haalbaar

6 Voorbereiding op de profielkeuze
Hoe: Lob-lessen (Qompas) Digitaal keuzeprogramma met testen en opdrachten. Leerlingenforum en vakkeninfo Adviezen van vakdocenten

7 Voorbereiding op de profielkeuze
B-periode: Lob-lessen Vakkeninfo en leerlingenforum C-periode: Adviezen vakdocenten Voorlopige profielkeuze D-periode: Definitieve profielkeuze

8 Voorbereiding op de profielkeuze
Wie doet wat? Mentor: lob-lessen en 1e aanspreekpunt Vakdocenten: advies en vakkeninfo Lob-coördinator: coördinatie activiteiten en lessen, en 2e aanspreekpunt Ouders: tonen belangstelling en bespreken (eigen) keuzes Belang ouders benadrukken!!! Meeste invloed op keuzes kind; laat kind kiezen, denk méé. Alles wat ouders zeggen heeft effect (niet altijd zichtbaar).

9 De keuzemogelijkheden
Profielkeuze-formulier (uitgedeeld) Gebruikte afkortingen SLU: Studielasturen MA : Maatschappijleer LO : Lichamelijke opvoeding CKV: Culturele kunstzinnige vorming NL&T: Natuur leven en technologie M&O: Management en organisatie PWS: Profielwerkstuk LV: Levensbeschouwing Gemeenschappelijk deel: verplicht voor alle leerlingen, geen keuze. Profielvakken: verplichte vakken binnen een gekozen profiel. Verbreding profiel: verplichte keuze van nog een of twee profielvakken. Keuze-examenvak: de leerling kiest één keuzevak. Ieder profiel heeft een eigen rijtje vakken. Extra vak: alleen na toestemming van de docentenvergadering. Dit vak moet in eigen tijd gevolgd worden, uw leerling wordt dus niet ingeroosterd. Verzoek schriftelijk indienen bij lob-coördinator voor einde c-periode.

10 De keuzemogelijkheden
Ik wil iets met… (Werktuig)bouwkunde, chemie en laboratorium, elektrotechniek, technische informatica, logistiek en vervoer, milieu- of bodemkunde Ik ben goed in: Wiskunde Natuurkunde Scheikunde  Natuur en techniek (NT)

11 De keuzemogelijkheden
Ik wil iets met… Gezondheidszorg, sport, land- en bosbouw, diermanagement- of veehouderij, milieukunde, voeding… Ik ben goed in: Wiskunde Biologie Scheikunde  Natuur en gezondheid

12 De keuzemogelijkheden
Ik wil iets met… Toerisme, recreatie, horeca, accountancy, economie, communicatie, logistiek, management, ondernemerschap, bestuur… Ik ben goed in: Wiskunde Economie Geschiedenis  Economie en maatschappij (EM)

13 De keuzemogelijkheden
Ik wil iets met… Cultuur, onderwijs, communicatie, reclame, documentatie, talen, beeldende kunst, sociaal maatschappelijk werk... Ik ben goed in: Talen Geschiedenis Óf: ik ben écht niet goed in wiskunde  Cultuur en maatschappij (CM)

14 De keuzemogelijkheden
Wiskunde a of b?

15 De keuzemogelijkheden
Wiskunde A Wiskunde B Verplicht bij EM Keuze bij NG en CM Verplicht bij NT Keuze bij NG Concreter Meer verhalend, contextrijk Antwoorden bij benadering Abstracter De kern van het verhaal Het exacte antwoord Goede voorbereiding op niet-exacte studies Goede voorbereiding op exacte studies

16 Overgangsnormen en exameneisen
Jeske van Erven

17 Exameneisen Aangescherpte exameneisen havo: Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5

18 Overgangsnormen Bevorderd: - max. 3 verliespunten (geen 3 op rapport) - max. 1 verliespunt voor Ne, En, wi samen Bespreking: - ‘zittenblijven, tenzij…’ - bij 4 of 5 verliespunten - bij 2 verliespunten voor gekozen profiel of voor Ne, En, wi samen Niet bevorderd:- bij > 5 verliespunten - bij > 2 verliespunten voor Ne, En, wi samen Meer informatie: site  ouders  informatie  regels en procedures  overgangsnormen

19 Tijdspad Week Activiteit B1-9 Lob-lessen (2 per week) B5
Vakkeninfo en leerlingenforum C3 Adviezen vakdocenten in Magister C4 Interviewavonden C5 Voorlopige profielkeuze D2 Adviesvergadering  adviezen naar leerlingen en ouders/verzorgers D3 Mogelijkheid tot gesprek met lob-coördinator D4 Maandag 14 april definitieve profielkeuze Hierna is wijzigen niet meer mogelijk!

20 Vragen?

21 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Ouderavond lob havo-3 Profielkeuze."

Verwante presentaties


Ads door Google