De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND 3 VWO 9 december 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND 3 VWO 9 december 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND 3 VWO 9 december 2014 1

2 Profielkeuze / vakkenkeuze
Structuur onderwijs Bovenbouw Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Uitleg site 2

3 Nederlands onderwijs WO master bachelor HBO bachelor MBO niveau 4 VWO
HAVO VMBO Basisonderwijs 3

4 De T Bovenbouw -Leerlingen kiezen examenvakken(profiel)
-klas 4,5 en 6 bereiden voor op het examen -Toewerken naar een vervolgopleiding (Projecten CTW week) -Logisch vervolg op de basisvorming meer aandacht voor vaardigheden meer zelfstandig werken leren samenwerken v.b. Profielwerkstuk v.b. Profielwerkstuk Tweede fase (1999): aansluiting HBO/WO slecht (30 % vekeerde keuze)/andere manier van werekn = zelfstandiger! Niet in eerste instantie kennis -> vaardigheden! - Ook in klas 4 al schoolexa 4

5 Welke keuzes moeten worden gemaakt?
Welk profiel kies ik? -Welke vakken kies ik binnen mijn profiel? 5

6 Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrije deel
Opbouw profiel Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrije deel 6

7 Gemeenschappelijk deel:
Nederlands Engels Duits/Frans (vrijstelling dyslexieverklaring) Algemene Natuurwetenschappen (?) Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding CKV Begeleiding/Loopbaanoriëntatie 7

8 Profieldeel; er zijn 4 profielen:
Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek Elk profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken Combinatiemogelijkheden 8

9 - vakken uit een ander profiel (BI/EC/KV)
Vrije deel: leerlingen kiezen in het vrije deel nog een examenvak uit de mogelijkheden die de school biedt. De te kiezen vakken zijn: - vakken uit een ander profiel (BI/EC/KV) - MO, IN , O&O (afhankelijk van het profiel) Leerlingen hebben de mogelijkheid een extra vak te kiezen (mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden) 9

10 C & M Cultuur en Maatschappij Verplicht profielvak: WA (WC)
Verplicht profielvak: GS 1 uit EC of AK 1 uit FA, DU of KUNSTV/LA Keuze examenvak: 1 uit FA, DU, WA, EC, KUNSTV, AK, BI, MO, LA 10

11 E & M Economie en Maatschappij Verplicht keuzeprofielvak: WA of WB
Verplichte profielvakken: GS en EC 1 uit FA, DU, AK of MO Keuze examenvak: 1 uit FA, DU, KUNSTV, AK, BI, MO, LA 11

12 N & G Natuur en Gezondheid Verplicht keuzeprofielvak: WA of WB
Verplichte profielvakken: SK en BI 1 uit AK, NA Keuze examenvak: 1 uit FA, DU, EC, KUNSTV, AK, NA, IN , LA, O&O 12

13 N & T Natuur en Techniek Verplichte profielvakken: WB, NA, SK
1 uit BI, IN, O&O Keuze examenvak: 1 uit FA, DU, EC, KUNSTV, AK, BI, IN, LA , O&O 13

14 Lichamelijke opvoeding SK Scheikunde
NE Nederlands EC Economie EN Engels AK Aardrijkskunde MIJ Maatschappijleer NA Natuurkunde LO Lichamelijke opvoeding SK Scheikunde CKV Culturele en kunstzinnige vorming BI Biologie FA Frans MO Management en organisatie DU Duits IN Informatica GS Geschiedenis O&O Onderzoek en ontwerpen WA Wiskunde A KUNSTV Kunstvak WB Wiskunde B 14

15 Extra vak? 1e voorwaarde: leerling heeft geen onvoldoendes en geen negatieve adviezen in het vakkenpakket! Dit is geen garantie voor toewijzing, omdat er geen groepen doorgesplitst worden voor het toewijzen van de extra vakken. Dit alles is pas na de eindrapportvergaderingen bekend (laatste week voor de vakantie). Het gekozen vak moet in het rooster passen.

16 Hoe maken leerlingen hun keuze?
Wat kan ik? - niet-cognitieve rapportage - Keuzeweb opdrachten - Rapportcijfers Wat wil ik? - Belangstelling 16

17 Testen: Grondhoudingentest (Wat voor type ben je? : kern belangstelling) Profilabtest (Score bij C/M/E/N/G/T) Interessetesten Keuzeweb Digitale profielkeuzetest (kiezen/testen)

18 Hoe maken leerlingen hun keuze? Wat eisen vervolgopleidingen?
Kopje Informatie Link: vooropleidingseisen (overzicht van alle studies met profielen) 18

19 l Tijdpad keuze September: start keuzebegeleiding
November: Techniekdag TU Delft Januari: Vakkenvoorlichtingsavond (MO/WI a,b,/IN/O&O 13 januari!) Februari: start individuele bespreking 1 april: definitieve keus 19

20 http://www.cambiumh-v.dedecaan.net/ Informatie Keuzeweb
Communicatie (mail je decaan) Decaan mailt leerlingen 20

21 Welke informatie? Opleidingen: – mbo/hbo/wo (zoeken op: sector/alfabet/ instelling) Links: – toelatingseisen (juiste profiel?) Veelgestelde vragen: – loting/selectie – aanmelden 21

22 Wat staat er ook op deze site:
Methode Keuzeweb (ganzenbord met opdrachten) Downloads (ppt/brieven) bij Informatie Nieuwsberichten (landelijk/school) 22

23 (kopje Informatie: downloads) Bedankt voor uw aandacht!
U kunt deze presentatie downloaden op de site: (kopje Informatie: downloads) Bedankt voor uw aandacht! Vragen??????????????????????? 23


Download ppt "OUDERAVOND 3 VWO 9 december 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google