De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 DE OUDER ALS COACH 3 VWOOSCAR ROMERO Donderdag 7 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 DE OUDER ALS COACH 3 VWOOSCAR ROMERO Donderdag 7 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 1 DE OUDER ALS COACH 3 VWOOSCAR ROMERO Donderdag 7 oktober 2010

2 2 Agenda -Opening en uitleg website www.tabor.nl door de deelschoolleider Mark Kwakman www.tabor.n -De decaan Frans van Arenthals over de keuzebegeleiding en “De ouder als coach” - Gelegenheid tot het stellen van vragen - Met koffie/thee en de klassenmentor naar een klaslokaal

3 3 Keuze in 3 VWO 3 VWO 4 VWO (profiel) 4 HAVO (profiel) 5 VWO 6VWOW.O. H.B.O. 5 HAVO H.B.O. M.B.O.

4 4 Keuze Profielen  CM Cultuur en Maatschappij  EM Economie en Maatschappij  NG Natuur en Gezondheid  NT Natuur en Techniek

5 5 Hernieuwde 2 e Fase  Gemeenschappelijk deel  Verplichte Profielvakken  Profielkeuzevak(ken)  Keuze-examenvak(ken)

6 6 Afkortingen  ANW: Algemene Natuurwetenschappen  BSM: Bewegen, Sport en Maatschappij  CKV: Culturele Kunstzinnige Vorming  LO: Lichamelijke Oefening  LOB: Loopbaanoriëntatie  M&O: Management en Organisatie  NL&T: Natuur, Leven en Techniek  PWS: Profielwerkstuk

7 7 Gemeenschappelijk deel  Nederlands  Engels  2 e Moderne Vreemde Taal (MVT), kiezen uit: Frans, Duits of Spaans  Maatschappijleer  Literatuur  LO  CKV  ANW  LOB  PWS

8 8 Cultuur en Maatschappij Profielvakken  Wiskunde A of C  Geschiedenis Profielkeuzevakken Eén Maatschappijvak:  Economie of Aardrijkskunde Eén Cultuurvak  Een kunstvak (Beeldende Vorming of Muziek) of een taal (uit Fa, Du, Sp)

9 9 Economie en Maatschappij Profielvakken  Wiskunde A of B  Economie  Geschiedenis Profielkeuzevakken  M&O of Aardrijkskunde

10 10 Natuur en Gezondheid Profielvakken  Wiskunde A of B  Biologie  Scheikunde Profielkeuzevakken Natuurkunde of NL&T of Aardrijkskunde

11 11 Natuur en Techniek Profielvakken  Wiskunde B  Natuurkunde  Scheikunde Profielkeuzevakken  Informatica of NL&T

12 12 Keuze-examenvakken Eén van de profielkeuzevakken of Eén van de keuzetalen uit het gemeenschappelijk deel of Eén van de andere keuze- examenvakken * Tweede keuze-examenvak: Toegestaan bij een gemiddelde van 7.0 of hoger van alle afgeronde cijfers op het eindrapport. Het vak moet wel een heel jaar gevolgd worden. Laten vallen van een extra vak mag alleen aan het einde van een schooljaar! * Het aanbod is per profiel verschillend

13 13 Keuze-examenvakken Mogelijke vakken zijn:  Aardrijkskunde  BSM  Beeldende Vorming*  Biologie  Duits  Economie  Frans  Geschiedenis  Informatica  M&O  Muziek*  Natuurkunde  NL&T  Spaans  Wiskunde D * Een leerling mag altijd slechts één kunstvak kiezen

14 14 Projectuur Loopbaanoriëntatie Methode: Kennen is Kiezen Kennen is Kiezen bestaat uit zes modules:  Profiel van mezelf  Dit wil ik  Dit ben ik  Dit kan ik ( zie ook de profielgebonden overgangsnormen op de website!)  Dit weet ik  Dit kies ik Tijdens het projectuur wordt er gewerkt met ‘Kennen is Kiezen’ en ‘dedecaan.net’. Toon belangstelling voor wat uw kind doet!

15 15 oscarromero.dedecaan.net  Informatievoorziening door de decaan.  Hulpmiddel bij “Kennen is Kiezen” en keuzeproces  Demonstratie: o.a. Toelatingseisen en Opleidingsinformatie;  Invullen voorlopige profielkeuze

16 16 Belangrijke data keuzetraject en projectuur loopbaanoriëntatie  Week 39 t/m 41 Introductielessen LOB  Voorlichting “de Ouders als Coach”  Week 42 t/m 7 Keuzebegeleiding d.m.v. Kennen is Kiezen, decaanlessen, profielkeuzeboekje, een test en voorlichting over “nieuwe” vakken  10 februari Ouderavond “De Keuze” m.m.v. bovenbouwleerlingen  14 februari Docenten leveren adviezen per vak in  17/18 februari Profieldagen  Uiterlijk 28 februari Voorlopige keuze profiel

17 Belangrijke data keuzetraject en projectuur loopbaanoriëntatie  Week 9 t/m 12 Proeflessen “nieuwe” vakken  11 maart Rapport- en adviesvergadering: rapportcijfers en adviezen naar leerlingen  23 maart Ouderavond: bespreking rapport/advies  31 maart Definitieve profielkeuze  Week 14 t/m 26: Verdieping gekozen profiel d.m.v. onderzoek en voorbereiding 2 e Fase

18

19 19 Inzicht verkrijgen in uw kind  Interesses  Prioriteiten  Type Kind  Risico’s  Motivatie

20

21 21 Het gesprek voeren  Met uw kind  Met de mentor  Met de decaan Komen tot een verantwoorde keuze!

22 22 Vragen ?

23 23 Met koffie/thee en de klassenmentor naar: Lokaal 0.06 V3a Mevr. Veul Lokaal 0.07 V3b Mevr. Reus Lokaal 0.08 V3c Dhr. Bieraügel

24 24 en toen was er koffie!


Download ppt "1 DE OUDER ALS COACH 3 VWOOSCAR ROMERO Donderdag 7 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google