De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE OUDER ALS COACH 3 VWO OSCAR ROMERO Donderdag 3 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE OUDER ALS COACH 3 VWO OSCAR ROMERO Donderdag 3 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 DE OUDER ALS COACH 3 VWO OSCAR ROMERO Donderdag 3 oktober 2013

2 Voorstellen Mentoren Dhr. Bakker Mevr. Veul Dhr. Berkhout Decaan
Dhr. Van Arenthals Deelschoolleider vwo Mevr. Ter Velde

3 Agenda - Welkom door de deelschoolleider Vivi ter Velde
- De decaan Frans van Arenthals over de keuzebegeleiding en “De ouder als coach” - Gelegenheid tot het stellen van vragen - Met koffie/thee en de klassenmentor naar een klaslokaal

4 Keuze in 3 VWO 4 VWO (profiel) 5 VWO 6VWO W.O. H.B.O. 3 VWO 4 HAVO
Uw zoon dochter heeft al eerder keuzes gemaakt. Welke basisschool, keuze voor het Oscar, keuze voor Vwo en nu keuze Vwo dan wel Havo en met welk profiel. Voor welke keuze staat uw kind? Voor Atheneum kan ook gymnasium gelezen worden De gymnasium leerling staat voor de keus gymnasium dan wel atheneum. Keuze gymnasium moet vooral gezien worden als een uitdaging en een verrijking. Vooral voor de leerlingen die een goed taalgevoel hebben. Bredere kennis van de Westerse cultuur Zo staat ook de 3 ath leerling vooreen keuze n.l. havo dan wel atheneum. . Overstap naar de havo moet niet te lichtvaardig opgevat worden. Wanneer leerlingen denken dat het te zwaar/ moeilijk wordt kan aan een overstap gedacht worden -het moet geen vluchtkeuze zijn. de overstap is bedoeld voor die leerlingen die de het gevoel hebben dat het niveau te hoog is - je moet aan de overgangsvoorwaarden voldoen - eenmaal in 4 vwo is het niet mogelijk gedurende het schooljaar over te stappen naar 4 havo ( geldt ook voor de gymnasiast) - leerlingen denken nu dat ze genoeg hebben aan havo omdat ze toch naar het HBO gaan. Ze vergeten echter dat VWO leerlingen veel succesvoller zijn op het HBO Aan het eind van 4 vwo kan men wel overstappen naar 4 havo 4 HAVO (profiel) 5 HAVO H.B.O. M.B.O.

5 Keuze Profielen CM Cultuur en Maatschappij EM Economie en Maatschappij
NG Natuur en Gezondheid NT Natuur en Techniek Dit zijn de profielen waaruit uw kind kan kiezen. M.b.v. Kennen is Kiezen wordt uw zoon/dochter voorbereid op zijn/haar keuze Ik ga hierna kort in op de vakken die in de verschillende profielen voorkomen. In Kennen is Kiezen vind U meer informatie en in de maand december krijgt u de brochure van school. In februari een ouderavond waar ik meer inga op de keuze!! Kort de profielen toelichten Voorbeeld: geen medicijnen met EM/CM-profie (NA nodig!) Economische opleiding met NT-profiel zonder economie ligt weer niet voor de hand (maar mag op WO-nivo wel) Overgangsnormen spelen een rol met welk profiel uw zoon/dochter verder mag.

6 2e Fase bovenbouw vwo Gemeenschappelijk deel Verplichte Profielvakken
Profielkeuzevak(ken) Keuze-examenvak(ken) Wanneer u kinderen in de bovenbouw heeft of heeft gehad (behalve nu 4vwo of 4havo) dan moet ik u meedelen dat uw zoon/dochter met een ander aanbod te maken krijgt. De grootste veranderingen zijn: Geen deelvakken meer Keuzes binnen het profiel (cm 2) en de taal in het gemeenschappelijk deel Andere vakken/namen TWEEDE KEUZE-EXAMENVAK BIJ 7.0 GEMIDDELD VAN AFGERONDE RAPPORTCIJFERS

7 Afkortingen BSM: Bewegen, Sport en Maatschappij
CKV: Culturele Kunstzinnige Vorming LO: Lichamelijke Oefening LOB: Loopbaanoriëntatie M&O: Management en Organisatie NL&T: Natuur, Leven en Techniek PWS: Profielwerkstuk

8 Gemeenschappelijk deel voor alle profielen
Nederlands Engels 2e Moderne Vreemde Taal (MVT), kiezen uit: Frans, Duits of Spaans Maatschappijleer LO CKV LOB PWS Hier moet dus de eerste keuze worden gemaakt. Een vak dat je hier niet kiest, kun je wel kiezen binnen het profiel of als keuze-examenvak. Ook nog verplicht Profielwerkstuk in 6vwo in Loopbaanorientatie. Taal kiezen!

9 Cultuur en Maatschappij
Profielvakken Wiskunde A of C Geschiedenis Profielkeuzevakken Drie kiezen uit: Economie Aardrijkskunde Eén kunstvak (beeldende vorming of muziek) Eén MVT (uit Fa, Du, Sp) Keuze-examenvak Eén kiezen uit bovenstaande profielkeuzevakken of BSM * Een leerling mag altijd slechts één kunstvak kiezen Dus 2 profielkeuzevakken, bij de andere profielen zijn er drie verplichte vakken. Ook nog keuze bij wiskunde (alleen geen keuze bij NT). Bij 7.0 gemiddeld 2e keuze-examenvak.

10 Economie en Maatschappij
Profielvakken Wiskunde A Economie Geschiedenis Profielkeuzevakken Twee kiezen uit: M&O Aardrijkskunde Eén MVT (uit Fa, Du, Sp) Keuze-examenvak Eén kiezen uit bovenstaande profielkeuzevakken of BSM, informatica of een kunstvak (bv of mu) Sluit vooral aan bij de Opleidingen economie, taal en cultuur, gedrag en maatschappij etc. zie volgende dia

11 Natuur en Gezondheid Profielvakken Profielkeuzevakken Keuze-examenvak
Wiskunde A Biologie Scheikunde Profielkeuzevakken NLT Aardrijkskunde Keuze-examenvak Eén kiezen uit MVT (Fa, Du of Sp), economie, BSM of informatica Sluit vooral aan bij de opleidingen gezondheid maar ook taal en cultuur, gedrag en maatschappij en rechten zie volgende dia

12 Natuur en Techniek Profielvakken Profielkeuzevakken Keuze-examenvak
Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Profielkeuzevakken Informatica NLT Keuze-examenvak Eén kiezen uit MVT (Fa, Du of Sp), economie, biologie of kunst (alleen beeldende vorming) Sluit vooral aan bij de opleidingen Natuur en Techniek maar ook taal en cultuur, gedrag en maatschappij en rechten zie volgende dia Leerlingen moeten één vak kiezen in de vrije ruimte!!!!!!!! Bij een 7.0 of meer gemiddeld mag hij/zij 2 vakken kiezen. Uitdagend onderwijs. Vervolg opleidingen gaan steeds meer selecteren bijv. bijzonder klasje studie rechten in Utrecht

13 Keuze-examenvakken Eén van de profielkeuzevakken of
Eén van de keuzetalen uit het gemeenschappelijk deel Eén van de andere keuze- examenvakken * Extra keuze-examenvak: Toegestaan bij een gemiddelde van 7.5 of hoger van alle afgeronde cijfers op het eindrapport. Het vak moet wel een heel jaar gevolgd worden. Laten vallen van dat extra vak mag alleen aan het einde van een schooljaar! Het vak wordt in principe niet ingeroosterd! * Het aanbod is per profiel verschillend

14 Loopbaanoriëntatie klas 3: Begeleiding bij het maken van een verantwoorde profielkeuze
Berust op drie pijlers: 1 Zelfkennis 2 Kennis van de profielen 3 Globale kennis van opleidingen en beroepen Hulpmiddelen: - Methode: Qompas in LOB-les - Website van de decaan / decaanlessen: oscarromero.dedecaan.net - Profielkeuzeboekje Om de leerlingen voor te bereiden op hun keuze en de tweede fase hebben we , vanuit het boekenfonds het katern Kennen is Kiezen van de methode Optie aangeschaft. Bij deze methode hoort ook een programma: Schooltraject De methode hanteert 6 modules, ook wel hoofdstukken. Ik leid de methode in, deze week in de klassen , vervolgens neemt de mentor het over. Gedurende het mentoruur wordt er in het katern gewerkt. U kan daar ook een rol in spelen. De leerlingen moeten ook wel eens opdrachten thuis maken. Leerlingen moeten er wel voor zorgen dat ze wanneer ze een mentoruur hebben het katern bij zich hebben. Vaak het excuus Mijn moeder heeft het katern weggemaakt. Bij Dit kan ik: Bij de overgangsnorm wordt in het bijzonder gekeken naar de mogelijkheden/capaciteiten binnen het profiel: *Profielafhankelijke vakken: CM: wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde/economie 20-17p EM: wiskunde, geschiedenis, economie p NG: wiskunde, scheikunde 14-12p NG met natuurkunde/NT: wiskunde, scheikunde en natuurkunde 21-19p

15 Zelfkennis Wat voor iemand ben ik? Welke eigenschappen heb ik?
Waar liggen mijn interesses ? Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?

16 De ouder als Coach: Inzicht (verkrijgen) in uw kind
Interesses Prioriteiten Type Kind Risico’s Motivatie

17 Het gesprek voeren Met uw kind Met de mentor Met de decaan
Komen tot een verantwoorde keuze!

18 Qompas: Een online methode
Leerlingen kunnen zelfstandig in hun eigen tempo werken. Leerlingen kunnen zowel thuis als op school inloggen via internet. Altijd actuele informatie over profielen, vakken, studies en beroepen. Leerlingen leggen een persoonlijk online dossier aan. Inzichtelijk voor decanen en mentoren. Ouders kunnen thuis meekijken via Oudermodule

19 Het lesmateriaal De site http://profielkeuze.qompas.nl
EntryCard Geeft toegang tot tests, opdrachten en het persoonlijk dossier.

20 Opbouw van het programma
Alle onderdelen zijn met elkaar verbonden. Startpagina Profielen en vakken Test jezelf Speel met je profiel Studies Onderwijsinstellingen Beroepen Mijn dossier Leerling volgt een persoonlijk stappenplan langs deze onderdelen. Deze sheet weg?

21 Zelf een kijkje nemen? www.qompas.nl
Klik door naar Qompas ProfielKeuze Test-inlog: Gebruikersnaam: Scholier01 t/m 30 Wachtwoord: Qompas Let op de hoofdletters!

22 oscarromero.dedecaan.net Informatievoorziening door de decaan
Hulpmiddel bij het keuzeproces Veel informatie: o.a. toelatingseisen en opleidingsinformatie .

23 Belangrijke data keuzetraject en loopbaanoriëntatie
3 oktober Voorlichting “de Ouders als Coach” Week 40 t/m 4 Keuzebegeleiding d.m.v. Qompas, decaanlessen, profielkeuzeboekje en voorlichting over “nieuwe” vakken 6 februari Ouderavond “De Keuze” m.m.v. bovenbouw-leerlingen 17 februari Docenten leveren adviezen per vak in 20/21 februari Profieldagen Uiterlijk 3 maart Voorlopige keuze profiel inleveren Dat doorlopen en toelichten. U weet dan wanneer en wat plaatsvindt 11 februari ga ik meer in op de keuze en de keuzemogelijkheden die wij op school aanbieden en de regels daar omheen. Dan is de schoolbrochure van belang

24 Belangrijke data keuzetraject en projectuur loopbaanoriëntatie
3 maart Cijferperiode 2 wordt afgesloten 13 maart Rapport- en adviesvergadering: rapportcijfers en adviezen naar leerlingen 19 maart Ouderavond: bespreking rapport /advies (tien-minuten-gesprekken) 4 april Definitieve profielkeuze inleveren Begin juli Eindrapportvergadering

25 Vragen ?

26 Met koffie/thee en de klassenmentor naar:
Lokaal 0.06 V3a Dhr. Bakker Lokaal 0.07 V3b Mevr. Veul Lokaal 0.08 V3c Dhr. Berkhout

27 en toen was er koffie!


Download ppt "DE OUDER ALS COACH 3 VWO OSCAR ROMERO Donderdag 3 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google