De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielkeuze Havo-3 / Vwo-3 Teamleider I. Rensema Mentoren H. Dekker (H3A) C. Lutz (H3A) H. Kramer (H3B) S. Rozeboom (H3B) C. Kauffmann (V3) J. Nommensen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielkeuze Havo-3 / Vwo-3 Teamleider I. Rensema Mentoren H. Dekker (H3A) C. Lutz (H3A) H. Kramer (H3B) S. Rozeboom (H3B) C. Kauffmann (V3) J. Nommensen."— Transcript van de presentatie:

1 Profielkeuze Havo-3 / Vwo-3 Teamleider I. Rensema Mentoren H. Dekker (H3A) C. Lutz (H3A) H. Kramer (H3B) S. Rozeboom (H3B) C. Kauffmann (V3) J. Nommensen (V3) Decaan G.I. Nijenbanning

2 Decanaat: Keuzebegeleiding •Profiel, Vakkenpakket, Vervolgopleiding –interesses –talenten / capaciteiten •trends •ouders / vriendenkring •vakdocent / het vak

3 Profielkeuzeproces •Voor herfstvakantie in mentor-uur: inlogcode voor www.Qompas.nl met o.a.:www.Qompas.nl –Profielen en profielvakken –Info voor ouders –Profielkeuzetest –Interesse-vragenlijst –Competentietest www.qompas.nl

4 Profielkeuzeproces •12 november → informatie–avond (RSG) •10? December → profielkeuzedag Stenden •februari → adviezen vakdocenten N,T,J •10 maart → 10 min. gesprekken •1 april → inleveren profielkeuzeformulier •15 mei 2014 → vakkenkeuze definitief!!! + ouderspreekuur / voortgangsrapporten

5 November 2013 •2e fase onderwijs •4 Profielen •Profielkeuze-proces •infobrochure

6 2e fase onderwijs •Minder vakken •Meer diepgang •Hoger tempo •Toetsen over meer lesstof •Zelfstandigere studiehouding

7 Steunpunt-uur •Rekentoets –In voorexamenklas –Cijfer op eindlijst –Telt m.i.v. 2016 mee in slaag/zak-regeling •Profielwerkstuk

8 Opbouw lesprogramma •Algemeen verplicht deel •Profieldeel •Vrij deel •Havo: 7 CE-vakken •Vwo: 8 CE-vakken

9 Algemeen verplicht deel •Nederlands (CE) •Engels (CE) •Duits of Frans (vwo, CE) •Algemene Natuurwetenschappen (vwo) •Maatschappijleer •Profielwerkstuk •Culturele en Kunstzinnige Vorming •Lichamelijke Opvoeding •Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB) •Maatschappelijke stage

10 De 4 profielen •CM cultuur & maatschappij •EM economie & maatschappij •NG natuur & gezondheid •NT natuur & techniek

11 CM: cultuur en maatschappij

12 •Nederlands •Engels •Duits of Frans (vwo) •Geschiedenis •Wiskunde (A of C, vwo) •DU of FA of TE (havo 2x, vwo 1x) •AK of EC •Keuze - examenvak CM: cultuur en maatschappij

13 EM: economie en maatschappij

14 Nederlands Engels Duits of Frans (vwo) Geschiedenis Economie Wiskunde (A of B) AK of DU of FA Keuze - examenvak

15 NG: natuur en gezondheid

16 Nederlands Engels Duits of Frans (vwo) Biologie Scheikunde Wiskunde A of B AK of NA Keuze - examenvak

17 NG: natuur en techniek

18 Nederlands Engels Duits of Frans (vwo) Natuurkunde Scheikunde Wiskunde B Biologie Keuze - examenvak

19 Verschillende wiskundes Wiskunde A •statistiek / kansrekening, functies •toegepaste wiskunde •Taliger, contextrijker •m.n. voor economische, sociale, natuur/milieu vervolgopleidingen Wiskunde B •functies, vlakke meetkunde, algebra •Veel pittiger dan wiskunde A •m.n. voor technische vervolgopleidingen

20 •Keuze-examenvak: Let op: sommige vakken gaan roostertechnisch niet samen •Modules: schooleigen invulling van het vrije deel Vrije deel

21 Modulewerktijd (MWT) •vakoverstijgend •delen van examenvakken •heterogene kleinere groepen: havo + vwo samen, jaargangen samen •andere manier van werken

22 Voorbeelden modules Wiskunde D Management & Organisatie (M&O) Natuur Leven & Techniek (NL&T) BSM (bewegen sport en maatschappij) Drama Literatuur

23 Profielkeuzeproces

24 Vragen? •G.I. Nijenbanning •0599 581226/ nijenbanning@rsgterapel.nlnijenbanning@rsgterapel.nl •Donderdag (lokaal 45A)


Download ppt "Profielkeuze Havo-3 / Vwo-3 Teamleider I. Rensema Mentoren H. Dekker (H3A) C. Lutz (H3A) H. Kramer (H3B) S. Rozeboom (H3B) C. Kauffmann (V3) J. Nommensen."

Verwante presentaties


Ads door Google