De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielkeuze Havo-3 / Vwo-3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielkeuze Havo-3 / Vwo-3"— Transcript van de presentatie:

1 Profielkeuze Havo-3 / Vwo-3
Teamleider I. Rensema Mentoren H. Dekker (H3A) C. Lutz (H3A) H. Kramer (H3B) S. Rozeboom (H3B) C. Kauffmann (V3) J. Nommensen (V3) Decaan G.I. Nijenbanning

2 Decanaat: Keuzebegeleiding
Profiel, Vakkenpakket, Vervolgopleiding interesses talenten / capaciteiten trends ouders / vriendenkring vakdocent / het vak

3 Profielkeuzeproces Voor herfstvakantie in mentor-uur:
inlogcode voor met o.a.: Profielen en profielvakken Info voor ouders Profielkeuzetest Interesse-vragenlijst Competentietest

4 Profielkeuzeproces 12 november → informatie–avond (RSG)
10? December → profielkeuzedag Stenden februari → adviezen vakdocenten N,T,J 10 maart → 10 min. gesprekken 1 april → inleveren profielkeuzeformulier 15 mei 2014 → vakkenkeuze definitief!!! + ouderspreekuur / voortgangsrapporten

5 November 2013 2e fase onderwijs 4 Profielen Profielkeuze-proces
infobrochure

6 2e fase onderwijs Minder vakken Meer diepgang Hoger tempo
Toetsen over meer lesstof Zelfstandigere studiehouding

7 Steunpunt-uur Rekentoets In voorexamenklas Cijfer op eindlijst
Telt m.i.v mee in slaag/zak-regeling Profielwerkstuk

8 Opbouw lesprogramma Algemeen verplicht deel Profieldeel Vrij deel
Havo: 7 CE-vakken Vwo: 8 CE-vakken

9 Algemeen verplicht deel
Nederlands (CE) Engels (CE) Duits of Frans (vwo, CE) Algemene Natuurwetenschappen (vwo) Maatschappijleer Profielwerkstuk Culturele en Kunstzinnige Vorming Lichamelijke Opvoeding Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB) Maatschappelijke stage

10 De 4 profielen CM cultuur & maatschappij EM economie & maatschappij
NG natuur & gezondheid NT natuur & techniek

11 CM: cultuur en maatschappij

12 CM: cultuur en maatschappij
Nederlands Engels Duits of Frans (vwo) Geschiedenis Wiskunde (A of C, vwo) DU of FA of TE (havo 2x, vwo 1x) AK of EC Keuze - examenvak

13 EM: economie en maatschappij

14 EM: economie en maatschappij
Nederlands Engels Duits of Frans (vwo) Geschiedenis Economie Wiskunde (A of B) AK of DU of FA Keuze - examenvak

15 NG: natuur en gezondheid

16 NG: natuur en gezondheid
Nederlands Engels Duits of Frans (vwo) Biologie Scheikunde Wiskunde A of B AK of NA Keuze - examenvak

17 NG: natuur en techniek

18 NG: natuur en techniek Nederlands Engels Duits of Frans (vwo)
Natuurkunde Scheikunde Wiskunde B Biologie Keuze - examenvak

19 Verschillende wiskundes
Wiskunde A statistiek / kansrekening, functies toegepaste wiskunde Taliger, contextrijker m.n. voor economische, sociale, natuur/milieu vervolgopleidingen Wiskunde B functies, vlakke meetkunde, algebra Veel pittiger dan wiskunde A m.n. voor technische vervolgopleidingen

20 Vrije deel Keuze-examenvak: Modules:
Let op: sommige vakken gaan roostertechnisch niet samen Modules: schooleigen invulling van het vrije deel

21 Modulewerktijd (MWT) vakoverstijgend delen van examenvakken
heterogene kleinere groepen: havo + vwo samen, jaargangen samen andere manier van werken

22 Voorbeelden modules Wiskunde D Management & Organisatie (M&O)
Natuur Leven & Techniek (NL&T) BSM (bewegen sport en maatschappij) Drama Literatuur

23 Profielkeuzeproces

24 Vragen? G.I. Nijenbanning 0599 581226/ nijenbanning@rsgterapel.nl
Donderdag (lokaal 45A)


Download ppt "Profielkeuze Havo-3 / Vwo-3"

Verwante presentaties


Ads door Google