De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 4 30 januari 2012 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 4 30 januari 2012 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 4 30 januari 2012 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6

2 De profielen VWO 4: Natuurstroom of Maatschappijstroom VWO 5 en 6: één van de vier profielen:  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek

3 Invulling pakket VWO  Gemeenschappelijk deel  Profiel deel  Vrije deel

4 Gemeenschappelijk deel Voor iedereen verplicht:  Nederlands  Engels  Duits / Frans / Latijn / Grieks  CKV / KCV**  LO  ANW*  Maatschappijleer* * Deze vakken worden afgesloten in V4 ** Deze vakken worden afgesloten in V5

5 Profieldeel Maatschappijstroom C&M  Wiskunde C  Geschiedenis  Aardrijkskunde  Filosofie Dubbelprofiel mogelijk! E&M Wiskunde A Geschiedenis Aardrijkskunde Economie

6 Profieldeel Natuurstroom N&G / N&T  Wiskunde A / B  Scheikunde  Natuurkunde  Biologie Dubbelprofiel mogelijk! N&T Wiskunde B Scheikunde Natuurkunde Wiskunde D

7 Vrije deel  Frans / Duits  Latijn / Grieks  Economie  Filosofie  Informatica *  Wiskunde D (alleen met WisB)  Biologie * Start in V5!

8 Voorlichting informatica  In het voorlichtingsboekje  Op school (niet verplicht, informatie volgt)  Bij de vakdocent (zie boekje)

9 Welke keuzes dit jaar?  Welk profiel (EM/CM/NG/NT)  Welk(e) keuzevak(ken)  Welke module (later dit jaar)  Suggesties nieuwe modules welkom!

10 Wat kun je doen met welk profiel?  Veel opleidingen: Een VWO diploma  Sommige opleidingen: aanvullende eisen La of Gr als je Klassieke Talen wilt gaan studeren WisB bij enkele ‘technische‘ economische studies Profiel NG of NT + Bio en Nat bij medische en biologische opleidingen Profiel NT of NG met Nat en WisB bij technische opleidingen  Zie lijsten in voorlichtingsboekje

11 Keuzebegeleiding klas 4  Mentorles: Qompas  Gesprekken met mentor of decaan  Gesprek met vakdocent  Voorlichtingsavond op school  Vakkenvoorlichting op school  Voorlichtingen door decanenkring  Voorlichting door oud-leerlingen  Bezoek aan voorlichtingen HBO en WO

12 Meer informatie?  Gesprek met mentor  Gesprek met vakdocent  Gesprek met decaan  Gesprek met teamleider  Uitgebreide testen (meer informatie bij decaan)

13 Berekening examencijfers  Vakken zonder Centraal Examen (CE): SE- cijfer is eindcijfer  Voor vakken met CE: CE-cijfer en SE-cijfer worden gemiddeld  Cijfer na CE wordt afgerond: 5,5 = 6 5,45 = 5!

14 Overzicht vakken zonder CE  Ma *  ANW *  CKV + (v of g)  KCV +  LO (v of g)  In  WisD * wordt afgesloten in V4 + wordt afgesloten in V5

15 Combinatiecijfer Enkele kleinere vakken tellen bij de zak/slaag regeling en overgang samen mee als 1 cijfer:  Maatschappijleer  ANW  Profielwerkstuk  KCV (alleen gymnasium)

16 Zak/slaag regeling Een leerling is geslaagd wanneer  LO en CKV voldoende of goed  Geen onderdeel uit het combinatiecijfer lager dan 4  De eindcijfers in één van de volgende categorieën vallen  Alle eindcijfers voldoende  1x5, rest voldoende  1x4 en gemiddeld 6,0  2x5 of 1x5 en 1x4 en gemiddeld 6,0 EN…

17 Aanvullende eisen examens  Voor de examens van het centraal schriftelijk examen gemiddeld een 5,5 of hoger (vanaf 2012)  Maximaal 1x5 voor de kernvakken Wiskunde, Nederlands en Engels (vanaf 2013)  Aangepast examen Nederlands en rekentoets (afgenomen in voorexamenjaar of examenjaar) minimaal een 5 (vanaf 2014)  Rekentoets telt mee in kernvakregeling (vanaf 2016)

18 Overgangsnormen  Vergelijkbaar met zak/slaag regeling (aangepast aan wijzigingen, m.u.v. rekentoets!)  Beoordeling module voldoende of goed  In bespreking indien op 1 punt tekort  1 punt te veel onvoldoende  1 punt te weinig compensatie  Ne, En en Wi > 1x5 onvoldoende

19 Welke vakken tellen mee?  Alle vakken die je volgt in V4  Uitzondering: keuze voor NG + wisA  Leerling die wisA kiest: telt wisB niet mee (wel wisAD!)

20 Berekening cijfers  Examenreglement (downloaden via It’s Learning)  Informatieboekje begin schooljaar

21 Tenslotte… Bedankt voor de aandacht Veel succes bij de keuze!


Download ppt "Voorlichting VWO 4 30 januari 2012 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6."

Verwante presentaties


Ads door Google