De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs
Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit Het profielkeuze traject

2 gemeenschappelijk deel
cultuur & maatschappij economie & maatschappij natuur & gezondheid natuur & techniek gemeenschappelijk deel Profieldeel profieldeel profieldeel profieldeel profiel-keuzedeel profiel-keuzedeel profiel-keuzedeel profiel-keuzedeel keuze examenvak keuze examenvak keuze examenvak keuze examenvak

3 Gemeenschappelijk deel
Nederlands Engels Maatschappijleer LO ( Lichamelijke opvoeding ) CKV ( Culturele Kunstzinnige Vorming ) Op het vwo komt daarbij : ANW ( Algemene Natuurwetenschappen ) Moderne vreemde taal ( Duits, Frans ) Mogelijk wordt CKV vervangen door KCV ( Klassieke Culturele Vorming )

4 Cultuur en Maatschappij
Profiel vakken verplicht - Geschiedenis - Een moderne vreemde taal ( du,fa) bij sommige scholen geen verplicht vak meer. Profiel keuze vakken ( 1 kiezen ) - Aardrijkskunde - Economie - Kunstvak ( indien aangeboden ) Keuze examenvak Vrij te bepalen door elke school

5 Economie en Maatschappij
Profiel vakken verplicht - Wiskunde A soms ook wiskunde B - Geschiedenis - Economie Profiel keuze vakken ( 1 kiezen ) - Aardrijkskunde - Moderne vreemde taal - M&O ( Management en Organisatie ) Keuze examenvak Vrij te bepalen door een school.

6 Natuur en Gezondheid Profiel vakken verplicht
- Wiskunde A of wiskunde B - Biologie - Scheikunde Profiel keuze vakken (1 kiezen) - Aardrijkskunde - Natuurkunde - NLT ( Natuur leven en Technologie ) Keuze examenvak Vrij te bepalen door een school

7 Natuur en Techniek Profiel vakken verplicht
- Wiskunde B - Natuurkunde - Scheikunde Profiel keuze vakken (1 kiezen) - Wiskunde D - Biologie NLT Keuze examenvak Vrij te bepalen door de school

8 Profielkeuze Pleinschool Helder
Profiel voor havo/vwo bestaat uit de profielen N&T/N&G/E&M en worden gesplitst in een Natuur of Economisch profiel Op Pleinschool Helder worden alle vakken die in de profielen voorkomen gegeven. Binnen economisch profiel: Ne, En, Ckv, Mpij, Lo, Wi A, Bi, Ec, Gs en AK. ( Havo profiel op het vwo komt daar Duits bij ) Binnen natuur profiel : Ne, En, Ckv, Mpij, Lo, Wi B, Na, Se, Ec, Bi ( Havo profiel, op het vwo komt daar Duits bij )

9 Aansluiting op het hbo/wo
C&M - opleidingen waarbij talen belangrijk zijn; kunstopleidingen, onderwijs, gedrag en maatschappij. E&M - economische opleidingen, lerarenopleiding. N&G - opleidingen in de gezondheidszorg. N&T - technische opleidingen.

10 Overgang van havo naar vwo
Onder voorwaarden van de school. ( Bijvoorbeeld minimaal een 7 staan per vak ) Daarnaast komen er in het verplichte deel ANW en een moderne vreemde taal bij, mocht de leerling al een moderne vreemde taal op de havo gedaan hebben dan moet er in overleg met de scholen een andere keuze gemaakt worden. Op Pleinschool Helder wordt geen Latijn of Grieks aangeboden dus een doorstroom naar Gymnasium is niet direct voor de hand liggend.

11 Profieltraject Om te komen tot een gedegen keuze doorlopen wij het volgende traject : Bezoek Onderwijsbeurs. Start begin elk schooljaar. November ouderinformatie avond profielkeuze. Leerlingen zijn inmiddels gestart met het profielkeuze programma Qompass. Februari voorlopige profielkeuze leerlingen. Beroepenavond op het St Joris College Keuzemomenten Januari : schoolkeuze en bezoeken open dagen eventueel eerste gesprekken plannen. Voor de leerlingen die uitstromen . Inventarisatie profielen van de gekozen school. Maart : definitieve profielkeuze en eventueel schoolkeuze ( inschrijving op andere school.) Tevens definitieve profielkeuze voor leerlingen op Pleinschool Helder. Mei/juni : bevestiging schoolkeuze, profielkeuze voor leerlingen die uitstromen.


Download ppt "Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google