De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 4 VWO. Profielen Voorbereidend Wetenschappelijk in: C&M:Cultuur en Maatschappij E&M:Economie en Maatschappij N&G:Natuur en Gezondheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 4 VWO. Profielen Voorbereidend Wetenschappelijk in: C&M:Cultuur en Maatschappij E&M:Economie en Maatschappij N&G:Natuur en Gezondheid."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 4 VWO

2 Profielen Voorbereidend Wetenschappelijk in: C&M:Cultuur en Maatschappij E&M:Economie en Maatschappij N&G:Natuur en Gezondheid N&T:Natuur en Techniek

3 profiel deel gemeenschappelijk deel vrij deel Profielen + profielwerkstuk

4 Gemeenschappelijk deel NederlandsEngels Frans of Duits of klassieke taal Culturele & Kunstzinnige Vorming (4-5V) of Klassieke Culturele Vorming Algemene Natuurwetenschap (4V) Lichamelijke Opvoeding Maatschappijleer (4V) Profielwerkstuk (5-6V)

5 Profieldeel C&M Geschiedenis Wiskunde A of C Aardrijkskunde of Economie Keuze uit: Frans, Duits, Grieks, Latijn, Tekenen, Muziek, Drama

6 Profieldeel E&M GeschiedenisEconomie Wiskunde A of Wiskunde B Keuze uit: Frans, Duits, Aardrijkskunde, Management & Organisatie

7 Profieldeel N&G ScheikundeBiologie Wiskunde A of Wiskunde B Keuze uit: Aardrijkskunde Natuurkunde (i.c.m. Wiskunde B)

8 Profieldeel N&T Wiskunde B ScheikundeNatuurkunde Keuze uit: Wiskunde D, Informatica, Biologie

9 Vrije deel Minimaal 1, zo mogelijk 2 examenvak(ken) die geen deel uitmaken van het gemeenschappelijk deel of van het profieldeel

10 Toetsen en cijfers in 4V Voortgangstoetsen tellen mee voor het rapport en de overgang naar 5V, niet voor het schoolexamen: FA, DU, EN, LA, GR, WI, NA, SK. Iedere toets heeft een weegfactor in Magister Schoolexamentoetsen (SE) in PTA voor: NE, AK, EC, GS, BI, M&O, INF, ANW, TE, DR, MU Gewicht bepaald door percentage van SE

11 PTA en schoolexamen Eindexamen bestaat uit: Centraal Examen (CE), Schoolexamen (SE) Rekentoets Toetsvormen Schoolexamen: SE, PO, HA

12 Toetsvormen 1.Schoolexamen (SE): beoordeling met cijfer, herkansbaar 2.Praktische Opdracht (PO): werkstuk, presentatie o.i.d., beoordeling met cijfer 3.Handelingsdeel (HA): activiteit en/of verslag daarvan dat ‘naar behoren’ gedaan moet zijn.

13 Planning SE’s Meeste SE’s in de SE-dagen - de eerste vanaf wo. 22 oktober SE’s INF, DR, MU, TE in reguliere lessen Bij ziekte moet contact worden opgenomen op de dag zelf, via apart telefoonnummer Eventuele afwezigheid bij een toets moet schriftelijk door de ouders/verzorgers worden gemeld. Formulier via website.

14 Overgangsnormen Leerling is bevorderd, bij alle cijfers 6 of hoger, of 1x5 is en alle overige vakken 6 of hoger, of er 1x4 of 2x5, of 1x5 en 1x4 en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6.0 is.

15 Overgangsnormen Bevordering bovendien alleen mogelijk bij: Maximaal één tekort (1x5) in de vakken NE, EN en WI Voldoende beoordelingen voor LO, CKV, LOB Zie ook website www.coornhert.nlwww.coornhert.nl

16 Herkansing Alleen mogelijk aan het eind van het schooljaar bij één SE. Alleen mogelijk aan het eind van het schooljaar bij één SE. Herkansing kan worden ontzegd: Herkansing kan worden ontzegd: bij te laat inleveren van PO’s bij ongeoorloofde absenties tijdens schooldagen in kader verzuimbeleid na waarschuwing afdelingsleider

17 Studiehuis&Mediatheek Nuttige besteding van tussenuren Maken huiswerk Werken aan handelingsdelen Lezen van literatuur Studeren voor schoolexamens

18 Contact&Begeleiding Magister: cijfers en absenties Leerlingadministratie: ziekmeldingen Mentor: eerste aanspreekpunt Decaan: voor LOB Afdelingsleider: verlof etcetera g.creyghton@coornhert.nl

19 Actuele speerpunten: 1.Verbetering examenresultaten 2.Verbetering taal- rekenvaardigheid 3.Meer dan cijfers alleen > deelname aan culturele activiteiten deelname aan LAPP-top Universiteit Leiden

20 Resterende vragen ? Bij mentor, decaan of afdelingsleider Bij mentor, decaan of afdelingsleider - informatie over LOB door decaan - informatie over Ouderraad - bijeenkomst met mentoren: 4V-EC de heer L. van Liempt 4V-NAde heer M. Duijnstee 4Vcde heer R. Visser


Download ppt "Informatieavond 4 VWO. Profielen Voorbereidend Wetenschappelijk in: C&M:Cultuur en Maatschappij E&M:Economie en Maatschappij N&G:Natuur en Gezondheid."

Verwante presentaties


Ads door Google