De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 16 november : herfstfeest  Lessenserie ‘Homo in de klas’: ter inzage.  Facebookpagina: ouders derde klassen (contact:collega Hugo Scherff)  Gebedsgroep:

Verwante presentaties


Presentatie over: " 16 november : herfstfeest  Lessenserie ‘Homo in de klas’: ter inzage.  Facebookpagina: ouders derde klassen (contact:collega Hugo Scherff)  Gebedsgroep:"— Transcript van de presentatie:

1

2  16 november : herfstfeest  Lessenserie ‘Homo in de klas’: ter inzage.  Facebookpagina: ouders derde klassen (contact:collega Hugo Scherff)  Gebedsgroep: ouders bidden maandelijks voor de school en de leerlingen. Mail naar guido.bidkring@gmail.com voor onderwerpen. guido.bidkring@gmail.com

3 Mijn zoon, als je je verstand gebruikt, loopt mijn hart over van vreugde. Ik word vervuld van blijdschap als je een bedachtzaam oordeel hebt. Wees niet jaloers op zondaars, heb altijd ontzag voor de HEER. Dan heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren. Gebed

4 Voorbereiding tot een verantwoorde profielkeuze in de derde klassen vwo Cursus 2012/2013

5 Tweede Fase vwo Vakkenpakket Decaan Klas 3 Mevr H. Klamer

6 gemeenschappelijk deel, 45 % vrije deel, 6 % Profiel cultuur en maatschappij Profiel cultuur en maatschappij Profiel economie en maatschappij Profiel economie en maatschappij Profiel natuur en techniek Profiel natuur en techniek Profiel natuur en gezondheid Profiel natuur en gezondheid

7  beslaat circa 45% van de studietijd  Nederlands  Engels  Duits of Frans (Gymn. La of Gr)  Algemene natuurwetenschappen  Maatschappijleer  Culturele en kunstzinnige vorming (/ KCV)  Lichamelijke Opvoeding  Profielwerkstuk  Godsdienst*  Loopbaanoriëntatie* (LOB)  beslaat circa 45% van de studietijd  Nederlands  Engels  Duits of Frans (Gymn. La of Gr)  Algemene natuurwetenschappen  Maatschappijleer  Culturele en kunstzinnige vorming (/ KCV)  Lichamelijke Opvoeding  Profielwerkstuk  Godsdienst*  Loopbaanoriëntatie* (LOB)

8 PROFIEL: CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ ± 45 %

9 PROFIEL: ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ Vast deel:  Economie  Geschiedenis  Wiskunde A Keuzedeel: één uit  Aardrijkskunde  M&O  Maatschappij wetenschappen  MVT(Du/Fa) Vast deel:  Economie  Geschiedenis  Wiskunde A Keuzedeel: één uit  Aardrijkskunde  M&O  Maatschappij wetenschappen  MVT(Du/Fa) ± 45 %

10 PROFIEL: NATUUR EN GEZONDHEID Vast deel:  Wiskunde A of B  Biologie  Scheikunde Keuzedeel: één uit  Aardrijkskunde  Natuurkunde Vast deel:  Wiskunde A of B  Biologie  Scheikunde Keuzedeel: één uit  Aardrijkskunde  Natuurkunde ± 45 %

11 Vast deel:  Wiskunde B  Natuurkunde  Scheikunde Keuzedeel: één uit  Biologie  Wiskunde D  Informatica Vast deel:  Wiskunde B  Natuurkunde  Scheikunde Keuzedeel: één uit  Biologie  Wiskunde D  Informatica PROFIEL: NATUUR EN TECHNIEK ± 45 %

12  Latijn/Grieks  Duits/Frans  Kunstvak (BV/Mu) BV kan niet naast Mu  Economie  Management en organisatie  Aardrijkskunde  Geschiedenis  Wiskunde D (alleen bij Wi-B)  Natuurkunde  Scheikunde  Biologie  Informatica  Maatschappijwetenschappen  BSM (Bewegen, sport en maatschappij) één groot vak (440-600)

13  aanvullend, andersoortig vak  verbredend / verdiepend  meer mogelijkheden voor vervolgopleidingen

14  Management & organisatie Alles wat een organisatie bezighoudt, zowel de financiën als de mensen en beslissingen.  Informatica Verwerken van informatie en organiseren van informatiestromen: Databases, websites, programmeren & projectmanagement.  Bewegen Sport en Maatschappij Zelf sporten, lesgeven, organiseren en de rol van sport in de maatschappij.  Maatschappijwetenschappen Verdieping & verbreding maatschappelijke onderwerpen. Kennismaking met sociaalwetenschappelijk onderzoek.

15  CKV of KCV, LO en LOB: geen schoolex. cijfer  ANW, Gd, KCV, Maatsch.l. en Profielwerkstuk: cijfers gemiddeld tot één combinatiecijfer  CSE: Ne, MVT, KT en alle profielvakken, niet: BSM, Inform en Wi-D  Geen wegingsverschil tussen profielvakken en ander vakken  Aparte regels over Ne, En en Wi en CSE  Slaag-/zakregeling met compensatie

16  met de mentor  in aantal keuzelessen  met kleine groepen (halve klassen)  gebruik digitale methode  met de ouders/begeleiders  thuisopdrachten  samenspraak  met de decaan  2 keuzelessen, meer specifieke informatie  als er meer info nodig is

17  CAPACITEITEN: WAT KAN IK?  INTERESSES: WAT VIND IK LEUK?  WAARDEN: WAT VIND IK BELANGRIJK?

18  Wat zijn mijn capaciteiten en wat wil ik?  Waaruit kan ik kiezen en wat vraagt dat van mij?  Hoe breng ik dat bij elkaar?

19

20 LOOPBAAN OUDERS LEERLING SCHOOL

21 REFLECTEREN COMMUNICEREN

22 De Leerling is op Weg en moet ZELF KIEZEN

23 www.guido.nl  tweede fase  leerlingplein  decaan  profielkeuze


Download ppt " 16 november : herfstfeest  Lessenserie ‘Homo in de klas’: ter inzage.  Facebookpagina: ouders derde klassen (contact:collega Hugo Scherff)  Gebedsgroep:"

Verwante presentaties


Ads door Google