De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielkeuze 4 havo 17 februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielkeuze 4 havo 17 februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Profielkeuze 4 havo 17 februari 2014

2 Opening deelschoolleider
Agenda Opening deelschoolleider Profielkeuze Met de mentor in de klas

3

4

5

6 De tweede fase vakken in het gemeenschappelijk deel 40 %
vakken in het profieldeel % één keuze-examenvak %

7 Gemeenschappelijk deel
Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding Culturele en kunstzinnige vorming

8 De profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

9 Cultuur en Maatschappij
Geschiedenis Frans of Duits Profielverwante vakken; 3 kiezen: Aardrijkskunde Economie Beeldende vorming of muziek Keuze-examenvak

10 Cultuur en maatschappij
onderwijs sociale sector sommige economische opleidingen toerisme communicatie kunst

11 Economie en maatschappij
Profieldeel Wiskunde A Economie Geschiedenis Profielverwante vakken. 2 kiezen uit: Management en organisatie Frans of Duits Aardrijkskunde Keuze-examenvak

12 Economie en maatschappij
bijna alle economische opleidingen toerisme communicatie kunst onderwijs sociale sector

13 Natuur en Gezondheid Wiskunde A Biologie Scheikunde
Natuur, leven & techniek (NLT) Aardrijkskunde Keuze-examenvak

14 Natuur en Gezondheid gezondheidszorg agrarische opleidingen
techniek (nlt!) onderwijs sociale sector communicatie kunst

15 Natuur en Techniek Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde NLT Informatica
Keuze-examenvak

16 Natuur en Techniek techniek agrarische en milieuopleidingen onderwijs
sociale sector communicatie kunst

17 Mogelijke keuze-examenvakken
Afhankelijk van het gekozen profiel!! De reeds genoemde profielvakken plus: Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)

18 Doorstroomeisen Opleidingen met vrije instroom
b.v. maatschappelijk werk Opleidingen met profieleisen b.v. elektrotechniek Opleidingen met aanvullende eisen b.v. conservatorium Opleidingen met wensen t.a.v. profiel b.v. fysiotherapie

19 Doorstroom relevante vakken
CM: oppassen!! economie, wiskunde A voor economische opleidingen CM met biologie: gewenst in de gezondheidszorg EM met extra mvt: hogere hotelschool NT met m&o: sommige economische opleidingen

20 Bevorderingsnorm….profielkeuze
Bevorderen bij minder dan 4 onvoldoendes, met als voorwaarden: Nederlands, Engels en wiskunde max. 1 onvoldoende Voor de profielafhankelijke vakken minstens: -NT 20 pt. voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde -NG 19 pt. voor wiskunde, scheikunde en aardrijkskunde -EM 19 pt. voor geschiedenis, wiskunde en economie -CM 19 pt. voor Frans/Duits, geschiedenis en aardrijkskunde/ economie

21 3 havo-4 mavo besproken op adviesvergadering in maart
leerling moet pakket in 4 mavo kunnen samenstellen met max. 2 onvoldoendes en gemiddeld een 6 (maatwerk!) rapportvergadering moet positief adviseren inhaalwerk voor ckv en maatschappijleer evt. inhaalwerk voor biologie (Zorg en Welzijn)

22 Na havo 5 naar vwo 5? -Op vwo wiskunde verplicht! -Op vwo tweede mvt verplicht! -Evt. in havo 5 extra vak volgen, maar dat wordt lastig (belasting leerling en rooster)

23 Waarop letten bij keuze?
capaciteiten interesse doorstroom relevante vakken werklust: havo 4 en 5 gaan flinke inzet vragen!

24 Welke informatie heeft uw kind?
resultaten Qompas, met interessetests en beroepenoverzicht informatie voorlichtingslessen informatie over nieuwe vakken inzicht in cijfers en eigen werkhouding a.s. donderdag: snuffelstage

25 Schema keuzeverloop keuzebegeleidingslessen Qompas
mentor + decaan + ouders de “snuffelstage” 20 februari voorlopige keuze door de leerling verwachting van de vakleerkracht eventueel gesprek met de decaan eventueel advies bij het tweede rapport leerling maakt definitieve keuze

26 tijdpad uiterlijk 3 maart voorlopige keuze idem verwachting vakdocent
17 februari voorlichtingsavond 12 maart rapportvergadering 19 maart ouderavond begin april definitieve keuze eind mei uitgesteld advies

27 Lokaalindeling H3A Henk Bernard (0.10) H3B Paul van den Boorn (0.11)
H3C Marleen Koomen (0.12) H3D Peter Kruijver (0.13) H3E Pieter Reinstra (0.14)


Download ppt "Profielkeuze 4 havo 17 februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google