De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in de Tweede Fase

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in de Tweede Fase"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in de Tweede Fase
Informatieavond 4 Havo Welkom in de Tweede Fase

2 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

3 gemeenschappelijk deel
Profielen profiel deel gemeenschappelijk deel vrij deel + profielwerkstuk

4 Gemeenschappelijk Nederlands Engels CKV Lichamelijke Opvoeding
Maatschappijleer Profielwerkstuk (5 Havo)

5 Profiel C&M Duits of Frans Geschiedenis Aardrijkskunde of Economie
Keuze uit: Muziek,Tekenen, Drama of Duits/Frans

6 Profiel E&M Economie Wiskunde A of Wiskunde B Geschiedenis Keuze uit:
M&O, Aardrijkskunde, Frans of Duits

7 Profiel N&G Wiskunde A of Wiskunde B Scheikunde Biologie Keuze uit:
Aardrijkskunde of Natuurkunde (bij voorkeur icm Wiskunde B)

8 Profiel N&T Wiskunde B Scheikunde Natuurkunde Keuze uit:
Wiskunde D, Informatica of Biologie

9 Vrije ruimte Minimaal 1 vak dat niet eerder is gekozen

10 PTA Toetsvormen Opbouw cijfers Schoolexamens

11 Toetsvormen Schoolexamen (SE): herkansbaar/ niet herkansbaar
Praktische Opdracht: werkstuk, presentatie o.i.d. Handelingsdeel: activiteit en/of verslag voor een vak die/dat ‘naar behoren’ moet zijn.

12 Opbouw cijfers Alle behaalde cijfers tellen mee voor het schoolexamen!

13 Overgansnormen Alle vakken tellen mee! Alles 6 of hoger is geslaagd
1 x 5 , overige vakken 6 of hoger is geslaagd 2 x 5 => 2 compensatiepunten nodig 1 x 4 => 2 compensatiepunten nodig 1 x 4 en 1x 5 => 3 compensatiepunten nodig Voor Engels, Nederlands en Wiskunde niet meer dan 1 X 5 Voor Centraal Examen 5,5 gemiddeld Examenjaar rekentoets

14 Schoolexamens Dit jaar zijn er SE-weken
(eerste week start op 2 november) Bij ziekte moet telefonisch contact worden opgenomen op de dag zelf. Eventuele afwezigheid bij een toets moet schriftelijk door de ouders/verzorgers worden gemeld/ verklaard. Formulier via site.

15 Overgangsnormen De normen staan op de website.
via schoolorganisatie, reglementen en regelingen, bevorderingsnormen Het is in ieder geval van belang dat: Handelingsdelen in orde zijn LO voldoende CKV voldoende is Bij WI,NE en EN slechts 1 vak een 5

16 Herkansingen 4H: 2 herkansingsmomenten (II en IV) per periode
2 x SE òf PO geen 2 SE’s van zelfde vak bij te laat inleveren PO kost dit automatisch een herkansing ongeoorloofde absenties kost herkansing

17 Studiehuis/Mediatheek
Verplicht aantal uren hangt af van de studielasturen Registratie St= in Magister

18 Studiehuis/Mediatheek
Nuttige besteding van tussenuren Maken huiswerk Werken aan handelingsdelen Lezen van literatuur Studeren voor SE´s

19 LOB-informatiedossier
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm LOB-informatiedossier Loopbaan Oriëntatie en - Begeleiding 4 Havo Naam: ________________________ Klas: ______

20 Loopbaan Oriëntatie en - Begeleiding
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdf LOB-einddossier Loopbaan Oriëntatie en - Begeleiding 4 en 5 Havo Mentor

21 LOB-informatiedossier
Loopbaan Oriëntatie en - Begeleiding 4 Havo Naam: ________________________ Klas: ______ LOB: loopbaan oriëntatie en begeleiding informatiedossier voor leerlingen Startformulier Studiekeuze Informatie Tweede fase Profielkeuzeformulier Programma LOB in 4 Havo Handleiding verslagen

22 Loopbaan Oriëntatie en - Begeleiding
LOB-einddossier Loopbaan Oriëntatie en - Begeleiding 4 en 5 Havo Mentor Alle stappen die leerling in het studiekeuzeproces maakt verzameld in einddossier.

23 Programma LOB in 4 Havo Oriënteren
Voorlichtingsavonden Studiekeuze: 6 en 7 november 1 ouder mag mee Beroependag Open Dagen

24 Contact Dhr. Huijer Mevr. Engel vanaf medio jan 2013 kamer 121 tel

25 Begeleiding Via de mentor wordt U op de hoogte gehouden over de prestaties van Uw zoon/dochter. U kunt zelf ook met de mentor in contact treden en op o.a. de 7-minutenavonden met vakdocenten overleggen. Via de decaan; mevr. Engel kan informatie worden verkregen over vervolgopleidingen en beroepsprofielen.

26 Begeleiding Via zorgcoördinator/ vertrouwenspersoon worden leerlingen begeleid die daar sociaal-emotioneel behoefte aan hebben. Mocht U ergens niet tevreden over zijn dan kunt U uiteindelijke altijd nog in contact treden met de presentatrice van de avond.

27 …………………… Heeft U nog vragen ?
Na deze bijeenkomst kan dat dus via mentor, decaan of

28 Mentorenbijeenkomst 4ha Mevr. Ferrari lok.101 4hb Dhr. Klesser lok.103
4hc Mevr. Markwat lok.104 4hd Dhr. Postema lok.105 4he Mevr. Galjaard lok.107 4hf Dhr. Ahlers lok.113


Download ppt "Welkom in de Tweede Fase"

Verwante presentaties


Ads door Google