De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting klas 3 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting klas 3 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting klas 3 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg

2 Het VMBO  Inleiding  Programma 3 VMBO  Bevorderingsnormen en tijdpad  Vakkenkeuze en examen 4 VMBO  Doorstroming en leerwegen  LOB  Vragen Programma

3 Het VMBO De leerwegen:  Theoretische leerweg  Kaderberoepsgerichte leerweg  Basisberoepsgerichte leerweg

4 Het VMBO Kader- en basisberoepsgerichte leerweg De afdelingen  Verzorging  Handel en Administratie  Metalektro  Bouwen, wonen en interieur

5 Het VMBO De bevorderingsnormen: a)Volgens de leerweg- en afdelingsspecifieke tabel b)De zak/slaag regeling voor het gekozen examenpakket. c)CKV moet voldoende zijn.

6 Sector Zorg & Welzijn Afdeling Verzorging KlasA] Minimum aantal te behalen puntenB] Voor het Examenpakket geldt de slagingsnorm (*) Verzorging 3 basis 8 vakken, waarbij vz dubbel telt. 54 punten ne, en, wi, bio, gs, lo, ict, vz ne, en, bio, vz keuze wi of gs Verzorging 3 kader 8 vakken, waarbij vz dubbel telt. 54 punten ne, en, wi, bio, gs, lo, ict, vz ne, en, bio, vz keuze wi of gs

7 Sector Techniek Afdeling Metalektro en Bouwen, wonen en interieur KlasA] Minimum aantal te behalen puntenB] Voor het Examenpakket geldt de slagingsnorm (*) Bouwen, wonen en interieur / Metalektro 3 basis 6 vakken, waarbij bt dubbel telt. 42 punten ne, en, wi, ns, lo, bt/me ne, en, wi, ns, bt/me Bouwen, wonen en interieur / Metalektro 3 kader 6 vakken, waarbij bt dubbel telt. 42 punten ne, en, wi, ns, lo, bt/me ne, en, wi, ns, bt/me

8 Sector Economie Afdeling Handel & Administratie KlasA] Minimum aantal te behalen puntenB] Voor het Examenpakket geldt de slagingsnorm (*) Handel & Administratie 3 basis 7 vakken, waarbij bt dubbel telt. 48 punten ne, en, wi, ec, lo, du, h-a ne, en, ec, h-a keuze wi of du Handel & Administratie 3 kader 7 vakken, waarbij bt dubbel telt. 48 punten ne, en, wi, ec, lo, du, h-a ne, en, ec, h-a keuze wi of du

9 Bevorderingsnorm B  Alle cijfers 6 met maximaal één 5.  Eén 4, overige vakken 6 of hoger, waaronder tenminste één 7.  Gemiddeld 6 met maximaal één 4 of twee maal 5.  Hier geldt ook dat het beroepsgerichte programma 2x telt.  Indien een leerling bevorderingsnorm A en/of B niet gehaald heeft, wordt hij/zij besproken in de rapportenvergadering.

10 Het VMBO Kader- en basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 3  Schoolexamen volgens programma van toetsing en afsluiting( PT&A)

11 Het VMBO De organisatie in leerjaar 3:  Toetsweek 1: 3 t/m 5 februari 2014  Toetsweek 2: 16 t/m 18 juni 2014  Herkansing: 1 toets per periode  1e grote praktische opdracht  Daarnaast gewone rapporten  Maatschappelijke stage  Praktische en handelingsopdrachten hoeven niet tijdens de toetsweken plaats te vinden.

12 Het VMBO  Gemeenschappelijk deel examen:  Nederlands  Engels  Maatschappijleer  Lichamelijke opvoeding  Culturele kunstzinnige vorming (ckv)

13 Het VMBO Kader- en basisberoepsgerichte leerweg Schoolexamens en Centraal examen in:  Het gemeenschappelijk deel  De sectorverplichte vakken (zie volgende dia)  Het beroepsgerichte programma

14 Het VMBO Keuze examenpakket voor klas 4  ME en BT: geen keuze, wiskunde en nask. Bij Bouwen, wonen en interieur de keuze tussen wonen/ interieur en bouwtechniek  H&A : economie verplicht en wiskunde of Duits  ( ook voor de basis leerlingen)  VZ: biologie verplicht en wiskunde of geschiedenis

15 Het VMBO Andere examenopdrachten:  Kader- en basisberoepsgerichte leerweg: Praktische opdrachten (bijv: stage) – cijfer Handelingsopdrachten (bijv: verslag en bezoek open dag) – geen cijfer, moet wel voldoende worden afgetekend!

16 Het VMBO LO CKV Waardering “voldoende” of “goed” is noodzakelijk om over te gaan en/of examen te mogen doen!

17 Het VMBO WEGING EXAMENS Basisberoepsgerichte leerweg: Schoolexamen 1x Centraal examen 1x Kaderberoepsgerichte leerweg: Schoolexamen 1x Centraal examen 1x

18 Het VMBO Het examen bestaat uit:  Schoolexamen en Centraal examen bb/kb : NE, EN bb/kb : sector- en keuzevakken bb/kb : beroepsgericht programma (telt 2 x) Maatschappijleer is alleen een schoolexamen.  Rekenen staat op de cijferlijst.

19 De uitslagbepaling examen: 1) Gemiddelde CE moet 5,5 of hoger zijn 2) Gemiddelde SE en CE: - 1 x 5 dan overige vakken minimaal 6 of -1 x 4 of 2 x 5 dan 1x 7 en de rest voldoende Cijfer beroepsgericht progr. telt 2x mee! 1 x 5 = 2 tekorten, 1 x 7= 2 compensatiepunten - maatschappijleer is één van de examenvakken.

20 Maatschappelijke stage  30 uur  Afsluiten met V of G  Vrijwilligersorganisatie (non-profit), géén commerciële instelling.  Buiten schooltijd

21 Het VMBO VMBO - bb MBO niveau 2 VMBO - kb MBO niveau 3 en 4 Doorstroming

22 Het VMBO Doorstroming MBO:  Bij verandering van sector is wiskunde veelal verplicht  In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) start men vaak op niveau 2.

23 Het VMBO Loopbaanoriëntatie en beroepskeuze (LOB):  Beroepenvoorlichtingsavond op donderdag 12 december 2013! (verplicht)  Stageverslag (1e grote praktische opdracht)  Verslag MBO-opleiding  Verslag bezoek open dag in klas 4  Opdrachten in loopbaanmap. Einddatum: 1 maart 2015!

24 Heeft u nog vragen? Schroom dan niet om contact op te nemen! Telefoonnummer: 0182-382761 Dhr. Zorgman Decaan, examensecretaris Mevr. Van Kats Decaan Mevr. Van Wijngaarden Afdelingsleider Bovenbouw VMBO Vragen??


Download ppt "Voorlichting klas 3 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg."

Verwante presentaties


Ads door Google