De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst examinering leerjaar 3 maandag 24 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst examinering leerjaar 3 maandag 24 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst examinering leerjaar 3 maandag 24 september 2012

2 PTA Programma van toetsing en afsluiting Per vak: –Leerstof –Toetsing –Beoordeling –Gewicht cijfer –Herkansbaarheid Voorbeeld

3 Alles moet afgerond zijn Leerling is verantwoordelijk voor inhalen toetsen en opdrachten Bij niet (op tijd) afgewerkte toetsen/opdrachten geldt examenreglement examenreglement PTA

4 Vakken leerjaar 3 –Nederlands –Engels –Duits –Wiskunde –Biologie –Economie –Natuur- en scheikunde 1 –Maatschappijleer –Culturele en kunstzinnige vorming –Lichamelijke opvoeding –Landbouw (alle beroepsgerichte vakken)

5 Vakken leerjaar 4 Met centraal eindexamen: - Nederlands- Engels - Wiskunde- Biologie - Duits(keuzevak in GL)- Nask 1 (keuzevak) - Beroepsgerichte vakken - Economie (keuzevak) Zonder centraal eindexamen (alleen schoolexamen): -Lichamelijke opvoeding > moet voldoende zijn -CKV > moet voldoende zijn - Maatschappijleer (wordt afgerond in klas 3 !!)

6 Beroepsgerichte vakken In leerjaar 3 integraal aangeboden In leerjaar 4 apart aangeboden ( = keuze) –Agrarische techniek –Bloemschikken –Dierhouderij –Groene ruimte –Plantenteelt –Verwerking agrarische producten

7 Centraal examen BBKBGL Algemene vakken Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde,, Natuur-scheikunde, Economie Biologie CSE digitaal CSE digitaal CSE Op papier Beroepsgerichte vakken Dierenhouderij, Bloemschikken, Groene ruimte, Plantenteelt, Verwerking Agrarische Producten Extra keuzevak: Agrarische techniek CSPE 1 vak CSPE 2 vakken CSPE 1 vak

8 SE en C(SP)E Schoolexamen (SE) –Eigen toetsen –Eigen normering Centraal examen (CE) –Landelijke toetsen –Landelijke normering CSE (schriftelijk of digitaal) t.b.v. algemene vakken CSPE t.b.v. beroepsgerichte vakken

9 Schoolexamen leerjaar 3 Rapport 1Rapport 2Rapport 3Rapport 4 Telt 1x mee Gemiddelde = schoolexamen cijfer 1 ( = SE1)

10 Alle schoolexamens SE 1SE 2SE 3SE 4 Leerjaar 3 Periode 1 t/m 4 Leerjaar 4 Periode 1 Leerjaar 4 Periode 2 Leerjaar 4 Periode 3 Telt 1x mee Gemiddelde = schoolexamen eindcijfer (SE)

11 Herkansingen Leerjaar 3: –Alleen in vakken die in leerjaar 3 worden afgesloten en niet centraal worden geëxamineerd. > CKV en Maatschappijleer Leerjaar 4: –In alle vakken

12 Voorwaarden deelname CE Eindbeoordeling voldoende voor: –lichamelijke opvoeding –culturele kunstzinnige vorming –sectoronderzoek (GL) PTA afgerond: –Alle vakken Alle stage-onderdelen voldoende voltooid

13 Zak- en slaagregeling Geslaagd als: - Alle vakken 6 of meer - Eén 5, rest 6 - Twee x 5, rest 6 waarvan minstens één 7 of meer -Eén 4, rest 6 waarvan minstens één 7 of meer + - Gemiddelde CE-cijfers minimaal 5,5 (niet afgerond) - Nederlands en de rekentoets mogen niet lager zijn dan een 5 BBL en KBL: cijfer beroepsgerichte vak telt 2x in deze regeling

14 Berekening eindcijfer Alle leerwegen : SE + CE 2 Eindcijfer afronden op heel getal –5,49  5 –5,50  6 = eindcijfer

15 “Onregelmatigheden” Gemiste toetsen Onvoltooide opdrachten / stagetijd Onwettige afwezigheid bij toetsen Frauderen

16 Examenreglement Spelregels “Vertaald” voor leerlingen in examengids –Inrichting en gang van zaken bij SE en CE –Herkansingsregeling –Cijfergeving –Zak – en slaagregeling –Onregelmatigheden –Te gebruiken hulpmiddelen

17 Dyslexie en dyscalculie Faciliteiten voor leerlingen met verklaring deskundige: Meer tijd (indien nodig) Vergroot schrift (indien nodig) Gebruik van computer (Kurtzweil, indien nodig) Coulance bij spel – en rekenfouten (alleen SE)

18 Stage klas 3 3 x volledige week in leerjaar 3 verdeeld over het schooljaar Zelf stagebedrijf zoeken of kiezen uit lijst (zie website) Handelingsdeel, dus moet voldoende zijn voor bevordering Beoordelingverslag bij Nederlands en proces en reflectie bij Maatschappijleer

19 Stage klas 4 In leerjaar 4 nog eens 2 x een week voor KB/GL en de BB 1 dag per week + 2 x een week Moet voldoende zijn = handelingsdeel

20 Bevordering naar klas 4 Alle vakken 6 of meer Eén 5, rest 6 Twee x 5, rest 6 waarvan minstens één 7 of meer Eén 4, rest 6 waarvan minstens één 7 of meer PTA klas 3 afgerond Voldoe je hier niet aan = bespreekgeval !

21 www.exameninfo-oudenbosch.nl Voor informatie kunt u terecht bij: Examenbureau: Hr. E. Mallens(e.mallens@rocwb.nl)e.mallens@rocwb.nl Hr. E. Mathijssen (e.mathijssen@rocwb.nl)e.mathijssen@rocwb.nl Deze presentatie vindt u ook op de examenwebsite:


Download ppt "Informatiebijeenkomst examinering leerjaar 3 maandag 24 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google