De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond klas 3 15 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond klas 3 15 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 ouderavond klas maart 2010

2 leerwegen examen vakkenpakket MBO

3 VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

4 VBO – MAVO VMBO Betere aansluiting op vervolgopleidingen

5 Klas 1 basisvorming 2 3 sector / leerweg 4

6 4 sectoren: Landbouw Techniek Zorg en welzijn Economie

7 Iedere sector kent 4 leerwegen:
Theoretische leerweg Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg

8 Theoretische leerweg veel theorie alle vakken op MAVO – D niveau
sluit aan op MBO en HAVO

9 Gemengde leerweg niveau gelijk aan TL theorie en praktijk
vakken op MAVO – D niveau sluit aan op MBO

10 Gemengde leerweg + extra theorievak (Duits) sluit aan op MBO en HAVO

11 Kaderberoepsgerichte leerweg
theorie en praktijk vakken op MAVO – C niveau sluit aan op MBO

12 Basisberoepsgerichte leerweg
theorie en praktijk vakken op MAVO – AB niveau sluit aan op MBO variant: LeerWerkTraject / VM2

13 Middelbaar beroepsonderwijs
samengevat HAVO Middelbaar beroepsonderwijs TL / GL+ GL KL BL landbouw – techniek – zorg en welzijn - economie basisvorming

14 Examen Schoolexamen Centraal examen landelijk Klas 3 en 4 Klas 4

15 Schoolexamen Programma van toetsing en afsluiting (PTA) toetsen
werkstukken praktijkopdrachten CKV, lichamelijke opvoeding en de stage moeten voldoende worden afgesloten!

16 Mits aan alle verplichtingen is voldaan!
Schoolexamen 7 Deelschoolexamencijfers (DSE’s) klas 3: DSE 1, 2 en 3 klas 4: DSE 4, 5, 6 en 7 schoolexamencijfer centraal examen Mits aan alle verplichtingen is voldaan!

17 Centraal examen papier en/of computer praktijkexamen in de BL en KL
eind klas 4 papier en/of computer praktijkexamen in de BL en KL vaststellen eindresultaat

18 Centraal examen BL Examens algemene vakken digitaal
Centraal examen in 1 praktijkvak (CSPE)

19 Centraal examen KL Examens algemene vakken op papier
Centraal examen in 2 praktijkvakken (CSPE)

20 Centraal examen GL+ Examens algemene vakken en
praktijkgedeelte op papier Sectorwerkstuk

21 Weging School-examen Centraal-examen BL 2/3 1/3 KL 1/2 GL GL+

22 vragen

23 Vakkenpakket

24 Vakkenpakket BL / KL Verplichte vakken: Nederlands Engels Wiskunde
Maatschappijleer C.K.V. Lichamelijke opvoeding

25 Vakkenpakket BL / KL Drie keuzevakken Kies 1 uit: Biologie Natuurkunde
Kies 2 praktijkvakken uit: Plantenteelt Dierenhouderij VAP Groen Bloemschikken Agrarische techniek Agrarische economie

26 Kiezen uit profielvakken
dier vap groen plant bloem Plant agr. techn. agr. econ.

27 BL: - CSPE in 1 praktijkvak
BL: - CSPE in 1 praktijkvak. - Het praktijkvak waarin CSPE wordt gedaan mag geen agr. techniek zijn KL: - CSPE in 2 praktijkvakken.

28 Vakkenpakket GL Verplichte examenvakken: Nederlands Engels Wiskunde
Maatschappijleer C.K.V. Lichamelijke opvoeding Intra Economie Duits (verplicht extra vak) Kies 1 vak uit: Biologie Natuur- scheikunde

29 Keuze beloond? We doen wat we kunnen, maar……
soms keert de wal het schip want…… een redelijke groepsgrootte is noodzakelijk lesroostertechnisch moet het mogelijk zijn

30 vragen

31 MBO: -landbouw-techniek-zorg/welzijn- economie
HAVO TL / GL+ GL KL BL landbouw – techniek – zorg en welzijn - economie basisvorming

32 MBO Niveau 1, 2, 3, 4 4 3 2 BBL 1

33 Doorstroming na VMBO 4 HAVO 3 2 1 BL LWT KL GL

34 Doorstroming na VMBO Toelating: Drempelloos  Niveau 1 BL  Niveau 2 KL / GL  Niveau 3 KL / GL  Niveau 4 GL  HAVO Opleidingen in de techniek: Belang bij natuur- scheikunde Opleidingen richting mens, plant, dier: Meestal geen voorkeur voor natuur- scheikunde of biologie

35 Wat vraagt het MBO Landbouw: Geen nadere eisen
Met diploma VMBO Groen naar sector: Landbouw: Geen nadere eisen Zorg en Welzijn: Geen nadere eisen Techniek: Wiskunde of Nask in pakket Economie: Economie of Wiskunde in pakket

36 In principe is een VMBO GROEN gediplomeerde toelaatbaar tot elke sector

37 Vragen ?


Download ppt "Ouderavond klas 3 15 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google