De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond klas 3 15 maart 2010. leerwegen examen vakkenpakket MBO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond klas 3 15 maart 2010. leerwegen examen vakkenpakket MBO."— Transcript van de presentatie:

1 ouderavond klas 3 15 maart 2010

2 leerwegen examen vakkenpakket MBO

3 VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

4 1999 VBO – MAVO VMBO Betere aansluiting op vervolgopleidingen

5 Klas1 basisvorming 2 3 sector / leerweg 4

6 4 sectoren: Landbouw Techniek Zorg en welzijn Economie

7 Iedere sector kent 4 leerwegen: Theoretische leerweg Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg

8 Theoretische leerweg  veel theorie  alle vakken op MAVO – D niveau  sluit aan op MBO en HAVO

9 Gemengde leerweg  niveau gelijk aan TL  theorie en praktijk  vakken op MAVO – D niveau  sluit aan op MBO

10 Gemengde leerweg +  extra theorievak (Duits)  sluit aan op MBO en HAVO

11 Kaderberoepsgerichte leerweg  theorie en praktijk  vakken op MAVO – C niveau  sluit aan op MBO

12 Basisberoepsgerichte leerweg  theorie en praktijk  vakken op MAVO – AB niveau  sluit aan op MBO  variant: LeerWerkTraject / VM2

13 samengevat basisvorming landbouw – techniek – zorg en welzijn - economie TL / GL+GLKLBL HAVOMiddelbaar beroepsonderwijs

14 Examen Schoolexamen Centraal examen landelijk Klas 3 en 4 Klas 4

15 Schoolexamen Programma van toetsing en afsluiting (PTA) toetsen werkstukken praktijkopdrachten CKV, lichamelijke opvoeding en de stage moeten voldoende worden afgesloten!

16 Schoolexamen 7 Deelschoolexamencijfers (DSE’s) klas 3: DSE 1, 2 en 3 klas 4: DSE 4, 5, 6 en 7 schoolexamencijfer Mits aan alle verplichtingen is voldaan! centraal examen

17 Centraal examen eind klas 4 papier en/of computer praktijkexamen in de BL en KL vaststellen eindresultaat

18 Centraal examen BL Examens algemene vakken digitaal Centraal examen in 1 praktijkvak (CSPE)

19 Centraal examen KL Examens algemene vakken op papier Centraal examen in 2 praktijkvakken (CSPE)

20 Centraal examen GL+ Examens algemene vakken en praktijkgedeelte op papier Sectorwerkstuk

21 Weging School- examen Centraal- examen BL2/31/3 KL1/2 GL1/2 GL+1/2

22 vragen

23 Vakkenpakket

24 Verplichte vakken: Nederlands Engels Wiskunde Maatschappijleer C.K.V. Lichamelijke opvoeding Vakkenpakket BL / KL

25 Kies 1 uit: Biologie Natuurkunde Vakkenpakket BL / KL Kies 2 praktijkvakken uit: Plantenteelt Dierenhouderij VAP Groen Bloemschikken Agrarische techniek Agrarische economie Drie keuzevakken

26 Kiezen uit profielvakken Profiel 1Profiel 3Profiel 4Profiel 5 dier vapgroen plantvapbloemPlant agr. techn.plant agr. techn. agr. econ.

27 BL: - CSPE in 1 praktijkvak. - Het praktijkvak waarin CSPE wordt gedaan mag geen agr. techniek zijn KL: - CSPE in 2 praktijkvakken.

28 Vakkenpakket GL Verplichte examenvakken: Nederlands Engels Wiskunde Maatschappijleer C.K.V. Lichamelijke opvoeding Intra Economie Duits (verplicht extra vak) Kies 1 vak uit: Biologie Natuur- scheikunde

29 Keuze beloond? We doen wat we kunnen, maar…… soms keert de wal het schip want…… een redelijke groepsgrootte is noodzakelijk lesroostertechnisch moet het mogelijk zijn

30 vragen

31 basisvorming landbouw – techniek – zorg en welzijn - economie TL / GL+GLKLBL HAVO MBO : -landbouw-techniek- zorg/welzijn- economie

32 MBO Niveau 1, 2, 3, 4 4 3 2 1 BBL

33 4 3 2 1 BL LWT KLGL Doorstroming na VMBO HAVO

34 Toelating: Drempelloos  Niveau 1 BL  Niveau 2 KL / GL  Niveau 3 KL / GL  Niveau 4 GL+  HAVO Opleidingen in de techniek: Belang bij natuur- scheikunde Opleidingen richting mens, plant, dier: Meestal geen voorkeur voor natuur- scheikunde of biologie Doorstroming na VMBO

35 Wat vraagt het MBO Met diploma VMBO Groen naar sector: –Landbouw: Geen nadere eisen –Zorg en Welzijn: Geen nadere eisen –Techniek: Wiskunde of Nask in pakket –Economie: Economie of Wiskunde in pakket

36 In principe is een VMBO GROEN gediplomeerde toelaatbaar tot elke sector

37 Vragen ?


Download ppt "Ouderavond klas 3 15 maart 2010. leerwegen examen vakkenpakket MBO."

Verwante presentaties


Ads door Google