De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen, die als “advies” hebben gekregen: Theoretische Leerweg – HAVO (VWO) Informatie avond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen, die als “advies” hebben gekregen: Theoretische Leerweg – HAVO (VWO) Informatie avond."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen, die als “advies” hebben gekregen: Theoretische Leerweg – HAVO (VWO) Informatie avond klas 2

2 Na 2 jaar onderbouw: alle leerlingen krijgen een onderwijskundig advies. (einde 2e jaar advies) 3 VMBO Theoretische Leerweg 3 HAVO 3 VWO Dit advies is geen overgangsbewijs ! Advies

3 In principe blijft een leerling niet zitten in klas 1 of klas 2. Bij onvoldoende resultaten “stroomt” de leerling “af” Zittenblijven

4 VMBO 4 jarig onderbouw: 15 vakken 3e en 4e leerjaar: vier leerwegen - Theoretische LeerwegRehoboth - Gemengde leerwegandere school - Kaderberoepsgerichte Leerwegandere school - Basisberoepsgerichte Leerwegandere school Advies: 3 VMBO Theoretische leerweg

5 VMBO 4 sectoren: 1Techniek 2 Landbouw 3Economie 4Zorg & Welzijn Bij elke sector hoort een vakkenpakket. Sectoren VMBO

6 Voor klas 3 kies je op de Rehoboth: Techniek/Landbouw óf Economie/Zorg & Welzijn VMBO theoretisch

7 Techniek/Landbouw : vakkenpakket staat vast Economie/Zorg & Welzijn: kiezen Wiskunde of Wiskunde 1. Wiskunde 1: Aangepast programma Wiskunde :Examenprogramma VMBO 3 theoretisch

8 Klas 3 TL Ne- En –ak –gs – bio – Du- nask 2 – ma – ckv - lo wi of wi 1 eco wi nask 1 Z & W / Economie Techniek/Landbouw

9 Klas 4 TL Nederlands Engels economie wi of Du keuzevak Nederlands Engels biologie ak of gs keuzevak Nederlands Engels wiskunde nask 1 keuzevak Nederlands Engels wiskunde nask 1 keuzevak economiezorg en welzijntechnieklandbouw Keuzevakken: Nask 2 (scheikunde), Tekenen(bte) en andere bovengenoemde vakken.

10 Gevolgen keuze wiskunde 1 in klas 3: - Geen wiskunde in TL 4 - Als de sector economie gekozen wordt in TL 4:Duits ! - Op de Havo: alleen Cultuur en Maatschappij VMBO theoretisch

11 Doorstroom theoretische leerweg: MBO: niveau 3 of 4 HAVO: bij voorkeur 7 examenvakken alleen bij het profiel Cultuur en Maatschappij is wiskunde niet verplicht. VMBO theoretisch

12 Nederlands3LOB1 Frans3L.O.2 Duits3Godsdienst1 Engels3KV12 Geschiedenis2 Aardrijkskunde2 Wiskunde3 Natuurkunde3 Scheikunde2 Biologie2 Economie2 3 HAVO; lessentabel

13 Na 3 HAVO profielkeuze in het Studiehuis: 1 Natuur & Techniek 2 Natuur & Gezondheid 3 Economie & Maatschappij 4 Cultuur & Maatschappij HAVO

14 1 niveau 2 theoretisch versus praktisch 3 vroege beroepskeuze 4 afgeronde opleiding HAVO of MBO?

15 Alle leerlingen uit de tweede klassen hebben een definitief advies voor klas 3 gehad. Ouders/verzorgers kunnen op een strookje aangeven welke sectorblok (TL) de leerling kiest. (binnenkort) Klas 2 HAVO/VWO kiest nog niet. Als ouders/verzorgers dit wensen, hebben ze (met zoon/dochter) na het advies hierover een gesprek met de mentor. Wat doet de school?

16 In HAVO 3 op de Rehoboth bereiden we de overgang naar het “Studiehuis” voor, i.s.m. het Augustinus- college. Decaan en coördinator van het AC overleggen frequent met de decaan/coördinator van de Rehoboth. Leerlingen (met ouders) bezoeken het AC ter kennismaking en voor informatie. Wat doet de school?

17 Beroepeninteressetest LOB (loopbaanoriëntatie) praat er thuis over! Voorbereiding sectoren / profielen

18 Zijn er nog vragen? Einde


Download ppt "Welkom op de informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen, die als “advies” hebben gekregen: Theoretische Leerweg – HAVO (VWO) Informatie avond."

Verwante presentaties


Ads door Google