De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AANDACHTSPUNTEN: 1.VMBO. 2.Mogelijkheden met VMBO-diploma. 3.Wat valt er te kiezen op het Wartburg College. 4.Hoe moet er worden gekozen. 5.Wie helpt de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AANDACHTSPUNTEN: 1.VMBO. 2.Mogelijkheden met VMBO-diploma. 3.Wat valt er te kiezen op het Wartburg College. 4.Hoe moet er worden gekozen. 5.Wie helpt de."— Transcript van de presentatie:

1 AANDACHTSPUNTEN: 1.VMBO. 2.Mogelijkheden met VMBO-diploma. 3.Wat valt er te kiezen op het Wartburg College. 4.Hoe moet er worden gekozen. 5.Wie helpt de leerling hierbij op school.

2 1. VMBO LEERWEGEN (in klas 4!) Afhankelijk van: affiniteit en capaciteit Basisberoepsgericht: 4 algemene vakken en 1 beroepsgerichtvak Kaderberoepsgericht: 4 algemene vakken en 1 beroepsgericht vak (hoger programma) Gemengde: 5 algemene vakken en 1 beroepsgericht vak technologie (hoogste programma) Theoretische: 6 algemene vakken (hoogste programma)

3 SECTOREN: •Techniek •Economie •Zorg en Welzijn •Landbouw

4 Aanbod sectoren Wartburg College sector/ leerweg techniekeconomiezorg & welzijn landbouw TheoretischXXXX GemengdXXX kaderberoepsXXX basisberoepsXXX

5 Mogelijkheden met een VMBO- diploma. A. Middelbaar Beroeps Onderwijs Algemene kenmerken: - beroepsgerichte vakken - duur: 1 - 4 jaar - goede mogelijkheden voor gediplomeerden Sectoren: Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw

6 Vier niveaus (moeilijkheidsgraad) : niveau 1 niveau 2(B) niveau 3(KGT) niveau 4 (KGT)  doorstromen naar hbo Leerweg BOL school en stage BBL school en werken

7 voorbeeld Opleiding doktersassistent : Mbo opleiding in de sector zorg&welzijn Niveau 4 Bol Opleiding verkoopmedewerker : Mbo opleiding in de sector economie Niveau 2 Bbl

8 B.Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) Verplicht: Ne, En, (gewenst: wi, Du) VMBO-GT leerweg  klas 4 Havo Eigenschappen voor de Havo: - inzicht - goede studiehouding - grotere stukken stof overzien - doorzettingsvermogen

9 C.WERKEN. Dit is niet meer mogelijk m.i.v. 1 augustus 2008! Alle leerlingen dienen een mbo- diploma te halen van minimaal niveau 2 of havo!

10 WAT VALT ER TE KIEZEN OP HET WARTBURG COLLEGE IN KLAS 3 Basis of kaderberoepsgericht Basis: ongeveer 16 uur per week beroepsgericht Kader: ongeveer 12 uur per week beroepsgericht Sector zorg en welzijn: (Ne, En, Bi, Ma) - verzorging Sector Economie:(Ne, En, Ec, Wi. Alleen kaderleerlingen volgen extra het vak Du) - handel en verkoop - Administratie

11 Vervolg: WAT VALT ER TE KIEZEN OP HET WARTBURG COLLEGE IN KLAS 3/4 Basis of kaderberoepsgericht Sector techniek: (Ne, En, wi, nask) -Electrotechniek -Bouwtechniek -Voertuigentechniek -Metaaltechniek

12 Leerwegdifferentiatie basis of kader? Belangrijk zijn: •Inzet •capaciteiten •inzicht •Zelfstandigheid •techniek: Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde •Zorg en welzijn: Nederlands, Engels, biologie •economie: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, economie Vanuit klas 2 bk naar klas 3 kader: minimaal een 7,5 Bespreekgeval: 7.0 tot 7.5

13 Vervolg leerwegdifferientiatie Ouders ontvangen bij het tweede rapport een voorlopig advies. Bij het laatste rapport is het advies definitief.

14 Overstap van klas 2bk naar klas 3 •Overstap naar de Swaef  via school •Overstap naar andere school  via ouders

15 WAT VALT ER TE KIEZEN OP HET WARTBURG COLLEGE IN KLAS 3? Gemengde/theoretische leerweg Vakkenpakket: Gemeenschappelijke vakken Sectorvakken Vrije keuzevakken

16 Sectoren: •Techniek/Landbouw •Zorg en welzijn •Economie

17 Gemeenschappelijke vakken: •Gd 2 •Lo 2 •CKV 1 •Ma1 2 •Ne 4 •En 3 •Tn 4 Totaal18 uur

18 Verplichte sectorvakken Sector techniek/landbouw: Vaklesuren Wi4 Nask12 Totaal6

19 Sector Zorg en welzijn: Vaklesuren Wi4 bi3 Ak of gs 2 Totaal9

20 Sector Economie: Vaklesuren Wi4 Ec2 Du3 Totaal9

21 VRIJE KEUZEVAKKEN Het totaal aantal uren aanvullen tot 30 of 31 lesuren Vaklesuren Nask12 Nask22 Ec2 Du3 Ak2 Gs2 Bi3 Te2

22 Samenvatting: Vakkenpakket:lesuren Gemeenschappelijke vakken 18 Sectorvakken.... Vrije keuzevakken…. Totaal30 of 31

23 Advies: Kies een breed pakket om na klas 3 eventueel te wisselen van sector!! (met vakken Du, Ec, Nask1, Bi)

24 Voorbeeld pakket voor klas 3 Sector economie Vakkenpakket:lesuren Gemeenschappelijke vakken 18 Sectorvakken Wi, ec, du 9 Vrije keuzevakken Bi 3 Totaal30 3 sectoren (zorg &welzijn, economie en landbouw) kunnen in klas 4 nog gekozen worden!

25 Techniek 3 sectoren (techniek, economie en landbouw) kunnen in klas 4 nog gekozen worden! Vakkenpakket:lesuren Gemeenschappelijke vakken 18 Sectorvakken Wi, nask1 7 Vrije keuzevakken Ec, Du 4 Totaal31

26 3.HOE MOET ER GEKOZEN WORDEN. Leerlingen klas 2gt  3gt (of kaderberoepsgericht leerweg) Bij de advisering spelen een rol: capaciteiten rapportcijfers inzet vaardigheden interesses

27 Enkele oorzaken: •leerling erg jong •in ontwikkeling •brede belangstelling •Veel mogelijkheden •Moeilijk om een voorstelling te maken •Hoe zal het in de toekomst gaan Kiezen moeilijk proces.

28 Enkele vuistregels: 1. Duits. Voor havo gewenst. Economische en technische opleidingen. 2. Aardrijkskunde. Toeristische en recreatieve sector. 3.Scheikunde (nask2). Voor opleidingen in de techniek, landbouw, zorg, laboratorium. 4.Economie. Voor de economische sector zeer gewenst. 5. Natuurkunde (nask1). Verplicht bij veel opleidingen in de technische en laboratoriumsector. Voor de agrarische en de zorgsector gewenst. 6. Biologie. Zorg en welzijn, laboratoriumonderwijs en de agrarische sector. 7. Tekenen. Voor grafische opleidingen, hout en meubileringbranche, reclame, bloemschikken. 8. Kies geen vak voor een leerling of docent. 9. Bij twijfel van capaciteiten? Overleg met vakdocent.

29 Welk traject voor definitief advies. ( Alle leerlingen klas 2!) Januari  voorlopige keuze van de leerweg en sector. januari/maart  mentor voert gesprekken met de leerling. Eventueel gesprek met decaan in maart/april. Half april advies van school (T2) Eind april: Definitieve beslissing.

30 Wat doet de school aan lob Loopbaan Orientatie en -Begeleiding •Optie keuzebegeleiding (2bk) of B&O (2gt). Na de pauze via mentor •PSO lessen (4 uur per week) 2bk •Bezoek aan de afdelingen op De Swaef (2bk) •19 nov •Bezoek aan 2 afdelingen bij het Hoornbeeck College (febr.) •Bezoek aan de SKILS (maart) •Workshadowing (2bk) 30

31 Wie helpt de leerling hierbij op school 1e instantie de mentor  info na de pauze 2e instantie decaan

32 Enkele taken decaan:  advisering vakkenpakketten  advisering opleidingen  advisering beroepen  organiseren stageproject

33 Afsluiting 1.VMBO. 2.Mogelijkheden met VMBO-diploma. MBO en HAVO 3.Wat valt er te kiezen op het Wartburg College. B/K  Afdelingen G/T  sector en vakken 4.Hoe moet er worden gekozen. Advies docenten Kiezen blijft moeilijk!! Welke hulp geeft de school 5.Wie helpt de leerling hierbij op school. mentor is de spil Vragen?? 33


Download ppt "AANDACHTSPUNTEN: 1.VMBO. 2.Mogelijkheden met VMBO-diploma. 3.Wat valt er te kiezen op het Wartburg College. 4.Hoe moet er worden gekozen. 5.Wie helpt de."

Verwante presentaties


Ads door Google