De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND leerjaar 2 26 JANUARI 2012 Kempenhorst College.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND leerjaar 2 26 JANUARI 2012 Kempenhorst College."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND leerjaar 2 26 JANUARI 2012 Kempenhorst College

2 Programma Op weg naar het MBO De heer Van Gorp, decaan Pauze Determinatie BK-klassen De heer Van Hazendonk, afdelingsleider, aula Keuzebegeleiding BL-klassen De heer Van Versendaal, afdelingsleider, J04

3 Op weg naar het MBO de heer Van Gorp, decaan

4 WAT KIES IK IN DE BOVENBOUW? Welke leerweg past bij mij? Welke sector heeft mijn interesse? Welke afdeling kies ik?

5 LEERWEGEN Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL; ook LWOO) Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) Theoretisch/Gemengde Leerweg (TGL )

6 PROFIEL BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG (BBL) Vooral praktische aanleg en belangstelling Veel begeleiding vragend bij theorievakken MBO-perspectief niveau “ 1 ” -2

7 PROFIEL KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KBL) Bovengemiddelde theoretische aanleg Zin in “ leren ” Attitude: – concentratie – werkdiscipline – zelfstandigheid MBO- perspectief niveau 3-4

8 AANTAL LESUREN BEROEPS VOORBEREIDENDE VAKKEN (BVV) Theoretische Leerweg (TL): alleen AVO- vakken Kader Beroepsgerichte Leerweg.(KBL) – Leerjaar 3: 14 – Leerjaar 4: 9 Basis Beroepsgerichte Leerweg.(BBL) – Leerjaar 3: 14 – Leerjaar 4: 12 + 6 stage-uren

9 4 SECTOREN EN 6 AFDELINGEN (KBL en BBL) Sector Zorg en Welzijn (ne-en-wi (keuze Ak)-bi) – intrasectoraal: Zorg en Welzijn Breed Sector Economie (ne-en-wi-ec) afdeling: Administratie (alleen KBL) Sector Landbouw (Groen) (ne-en-wi-bi) intrasectoraal: Landbouw Breed Sector Techniek (ne-en-wi-ns1)

10 4 SECTOREN EN 6 AFDELINGEN (KBL en BBL) Sector Techniek (ne-en-wi-ns1) Leerjaar 3: Techniek Breed met examen in leerjaar 3 of 4 Leerjaar 4: module per afdeling: o Metaaltechniek, o Installatietechniek o Hout-/bouwtechniek

11 WISSELEN VAN AFDELING OF SECTOR? Niet mogelijk van leerjaar 3 naar 4 VMBO Na diplomering: wisselen binnen dezelfde sector van VMBO naar MBO is mogelijk Na diplomering: wisselen van sector van VMBO naar MBO is soms mogelijk, afhankelijk van AVO- vakken

12 DOORSTROOM VAN NIVEAU 2 NAAR NIVEAU 3 OF 4 In overleg met het MBO mogelijk Bij voldoende resultaten, capaciteiten en inzet Afhankelijk van de eventuele vervolgopleiding

13 ENKELE AANDACHTSPUNTEN Decanenspreekuur – elke donderdag tussen 10.15 en 12.00 uur – van 1 t/m 22 maart Helderheid sector-/afdelingskeuze v óó r de 2 e individuele ouderavond

14 PAUZE Na de pauze: – BK- klassen de heer Van Hazendonk, Aula – BL- klassen de heer Van Versendaal, J0.4 (tegenover podium) – T-klassen mevrouw Sniekers, Podium

15 Determinatie BK-klassen de heer Van Hazendonk

16 DOORSTROOM MOGELIJKHEDEN  Na leerjaar 2 BK naar: leerjaar 3 BBL leerjaar 3 KBL  Na de tweede klas: overstap naar andere school.

17 WELKE AFDELINGEN ZIJN ER OP HET KEMPENHORST COLLEGE? TechniekBBL KBL Zorg & Welzijn BBL KBL Groen BBL KBL Administratie - KBL

18 DETERMINATIE BK KLASSEN HOOFDVAKKEN GEMIDDELDE RAPPORT 1 EN 2 Nederlands Engels Wiskunde SECTORVAK GEMIDDELDE RAPPORT 1 EN 2 Afdelingen Techniek- Groen- Zorg en Welzijn: Mens & Natuur Afdeling Administratie: Mens & Maatschappij

19 DETERMINATIE BBL of KBL HOOFD/SECTORVAKKEN GEMIDDELDE RAPPORT 1 EN 2 27 punten of meer voor deze vakken  KBL Minder dan 26 punten voor deze vakken of 1 vak lager dan 5.0  BBL 26-27 punten voor deze vakken  BESPREEKGEVAL PS. De leerling moet aan het einde van het jaar WEL altijd aan de overgangsnormen voldoen.

20 BESPREEKGEVAL (26-27 PUNTEN) HOOFD/SECTORVAKKEN GEMIDDELDE RAPPORT 1 EN 2 ADVIES VAKDOCENTEN  Hoofdvakken: Nederlands/ Engels/ wiskunde  Sectorvak: Mens & Natuur of Mens & Maatschappij  Capaciteit- werkhouding- interesse- tempo DE MENTOR EN AFDELINGSLEIDER BEPALEN UITEINDELIJK IN OVERLEG MET DE ADJUNCT-DIRECTEUR DEFINITIEF HET ADVIES VAN DE LEERWEG!! DIT ADVIES IS BINDEND.

21 BESPREEKGEVAL (26-27 PUNTEN) AANTAL KBL ADVIEZEN BBL OF KBL 4KBL 31 hoofdvak BBL Het sectorvak BBL CITO toets voor het hoofdvak KBL 22 hoofdvakken BBL 1 hoofdvak BBL en het sectorvak BBL BBL CITO toets voor het hoofdvak 1BBL

22 Voorbeelden determinatie De leerling wil graag naar KBL 3 sector Administratie. De rapportcijfers zijn als volgt: VAKPERIODE 1 PERIODE 2 GEMIDDELDE Nederlands6.58.57.5 Engels6.05.05.5 Wiskunde9.08.08.5 M&M5.06.05.5 Totaal aantal punten: 27  3 KBL Administratie

23 Voorbeelden determinatie De leerling wil graag naar KBL 3 sector Zorg en Welzijn. De rapportcijfers zijn als volgt: Totaal aantal punten: 26  3 BBL Zorg en Welzijn door onvoldoende VAKPERIODE 1 PERIODE 2 GEMIDDELDE Nederlands6.08.07.0 Engels4.05.04.5 Wiskunde9.07.08.0 M&N7.06.06.5

24 Voorbeelden determinatie De leerling wil graag naar KBL 3 sector Groen. Totaal aantal punten met M&N : 26/ met M&M: 29.5!! VAKPER. 1PER. 2GEM. Nederlands6.08.07.0 Engels7.05.06.0 Wiskunde9.08.08.5 M&N4.05.04.5 M&M8.57.58.0 Totaal aantal punten: 26  3 BBL Groen door onvoldoende

25 SCHOOLGIDS Determinatie – Pagina 19 en 20 (paragraaf 4.9C) Bevorderingsnormen – Pagina 18 en 19 (paragraaf 4.8)

26 TIJDPAD  December- februari Keuzeweb: keuzebegeleiding + presentaties in de klas, diverse beroeps- en keuzetesten  26 januari Informatieve ouderavond  4 februari Open Dag  7 of 9 februari Sectorori ë ntatie  maart Spreekuur decaan  maart Mogelijk extra bezoek aan de bovenbouw  14 maart Afsluiting rapportperiode 2  16-21 maart Besluitvorming plaatsing leerweg  22 maart Rapport over periode 2  26 en 28 maart Ouderavonden: definitieve keuze + leerweg

27 BEDANKT VOOR UW AANDACHT!


Download ppt "OUDERAVOND leerjaar 2 26 JANUARI 2012 Kempenhorst College."

Verwante presentaties


Ads door Google