De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ov De Savornin Lohman Welkom op de info avond Leerjaar 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ov De Savornin Lohman Welkom op de info avond Leerjaar 2."— Transcript van de presentatie:

1 Ov De Savornin Lohman Welkom op de info avond Leerjaar 2

2 Ov Overgang van klas 2 naar 3 Naar: 3 HAVO Naar: 3 VMBO Keuze uit 3 leerwegen : 1. Theoretische leerweg 2. Kaderberoepsgerichte leerweg 3. Basisberoepsgerichte leerweg

3 Ov De Savornin Lohman Hilversum Keuze van een sector –Economie –Zorg en Welzijn –Techniek –Landbouw/groen

4 Ov De Savornin Lohman Hilversum 2 sectorvakken in de sector •sector ECONOMIE: ec + wi of du of fa •sector ZORG en WELZIJN bi + wi of ak of gs •sector TECHNIEK: wi + NaSk1 (nat.) •sector LANDBOUW: wi + NaSk1 of bio

5 Ov De Savornin Lohman Hilversum Vakkenpakket klas 3 •Verplicht: –Nederlands, Engels en Maatschappijleer –Levensbeschouwing, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Scheikunde, Tekenen, Handvaardigheid en Bewegings -onderwijs •Keuze ( 4 vakken kiezen ) –Frans, Duits, Economie Wiskunde, Natuurkunde en Biologie

6 Ov De Savornin Lohman Hilversum Vakkenpakket klas 4 –Engels, Nederlands en Maatschappijleer –Twee sectorvakken (bijv. wisk. en nat. ) –2 of 3 andere vakken ( bijv. ec., du., tek.) –Je doet dus in 7 of 8 vakken examen

7 Ov De Savornin Lohman Hilversum Na VMBO T diploma? •Havo: minimaal 8 vakken Wiskunde ( verplicht ) en een extra moderne vreemde taal maken dat er meer keuzes zijn. •MBO: Niveau 3 en 4 Vaak zijn bepaalde vakken verplicht op je vervolgopleiding ! Techniek :wiskunde en / of natuurkunde Zorg :biologie Economie : economie en / of wiskunde of 2 e MVT

8 Ov De Savornin Lohman Hilversum Aandachtspunten •Zorg dat je in minimaal 2 sectoren zit met je vakkenpakket ( bijv. als je twijfelt over de sectoren economie en techniek moet je in ieder geval eco., wisk. en nat. kiezen ) •Kijk alvast naar eventuele vervolg –opleidingen (en verplichte vakken ) •In klas 3 valt pas de definitieve sector - keuze.

9 Ov De Savornin Lohman Hilversum Bevordering van klas 2 VMBO-t naar klas 3 VMBO-t. Je moet aan 3 voorwaarden voldoen : De onafgeronde cijfers: A.Gemiddeld een 6,0 halen voor alle vakken. B.Voor de vakken eng., ned. en wis. moet je gemiddeld een 6,0 halen. Je mag voor deze vakken slechts één onvoldoende hebben. De afgeronde cijfers: A.Niet meer dan drie vijven of één vier en één vijf of één drie.

10 Ov De Savornin Lohman Hilversum Bevordering van 2 Mavo/Havo naar 3 Havo Gebaseerd op de Havo cijfers. We gaan uit van niet afgeronde cijfers. -Alle vakken een 6,0 of hoger. -Kernvakken ( Nederlands, Engels en Wiskunde ) gemiddeld een 6,0 of hoger. -Maximaal 2 tekortpunten in de cijferlijst, waarvan niet een in de kernvakken. - Cito-vas telt mee met het advies ( eind maart uitslag ).

11 Ov De Savornin Lohman Hilversum Tijdpad vakkenkeuze klas 2 VMBO •13 maart inleveren voorlopige keuze •13 maart- 27 maart docenten geven advies •3 april advies gaat mee naar huis •8 april – 6 mei gesprekken met mentor / docenten / decaan •15 mei definitieve keuze •Na overgangsvergadering in incidentele gevallen bespreken met ouders

12 Ov De Savornin Lohman Hilversum Tijdpad bevordering naar 3 Havo •Uit de rapportvergadering van 7 maart komt een voorlopig advies •Begin mei meeloopdag voor leerlingen die een positief advies voor 3 Havo hebben. Eindrapport: definitief advies

13 Ov De Savornin Lohman Hilversum Tijden om met de decaan te overleggen : Bellen tussen 19.00 en 20.00 uur : 035 – 5313497 Dinsdagen : 8 en 15 en 22 april, 6 mei. Donderdagen :10 en 17 en 24 april. Mailen kan ook : f.majoor@savorninlohman.nl


Download ppt "Ov De Savornin Lohman Welkom op de info avond Leerjaar 2."

Verwante presentaties


Ads door Google