De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Centrum Vanaf begin maart: locatie Stadion Frans Christophe, decaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Centrum Vanaf begin maart: locatie Stadion Frans Christophe, decaan."— Transcript van de presentatie:

1 1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Centrum Vanaf begin maart: locatie Stadion Frans Christophe, decaan

2 2 Te maken keuzes:  Leerwegkeuze  Keuze Beroepsgericht programma (ISP)+ sectorkeuze

3 3 Leerwegkeuze Leerwegen:  Gemengd-theoretisch  Kaderberoepsgericht  Basisberoepsgericht

4 4 Beroepsgericht programma  25 % theorie  75 % praktijk  huiswerk  behoorlijk tempo  gedurende 4 lesuren per week

5 5 Sectorkeuze:  Techniek  Economie  Zorg & Welzijn  (Landbouw)

6 6 Sector Techniek  Bouw breed  Metalektro  Instalektro

7 7 Sector Zorg & Welzijn (West)  Zorg & Welzijn breed met aandacht voor: -Uiterlijke Verzorging -Verzorging/Verpleging -Facilitair

8 8 Sector Economie (West)  Handel & Administratie

9 9 Sector Economie (Zuid)  Consumptief breed met aandacht voor: - Horeca - Toerisme - Voeding

10 10 Vorm en Ambacht, Theater en SDV  Vorm en Ambacht en Theater op locatie West  Sport, Dienstverlening en Veiligheid op de locatie Stadion

11 11 Oriëntatieweken: 30 november en 7 december 2009:  Alle leerlingen.  Alle sectoren.  Zuid en West

12 12 Mentorgesprekken Na de kerstvakantie febr. 2010: Mentoren spreken met alle leerlingen van hun klas over hun keuzes. Resultaat: alle leerlingen komen tot de keuze van 2 beroepsgerichte programma’s en een vakkenpakket.

13 13 Voorbeeld Gekozen voor:  Techniek  Economie

14 14 Oriëntatieweken:  Oriëntatie van 3 weken in de ene gekozen sector  Oriëntatie van 3 weken in de andere gekozen sector 2e Klas vóór zomervakantie

15 15 2 e klas juni 2010 KEUZE:  Definitieve keuze van het beroepsgerichte programma (ISP)

16 16 In 3 e klas: Augustus 2010:  Start lessen beroepsgerichte programma in de gekozen sector.

17 17 VOORBEELD: Gekozen voor:  Sector Techniek:  Beroepsgericht programma (ISP): Metalektro

18 18 4 e klas(schooljaar 2011-2012) EINDEXAMEN 2012:  6 theoretische vakken  1 beroepsgericht programma

19 19 Samenvatting: 26 novemberOpen avond op locaties Zuid/West 30/11 en 7/12’s middags ISP-bezoek 2 e klassers (Uiterlijk)1 april 2010 Definitieve keuze van 2 sectoren Juni 2010Oriëntatie in 2 beroepsger. progr Def. keuze beroepsgericht progr. 3 e klas 2010-2011Start beroepsgerichte programma in 1 sector 4 e klas 2011-20121 beroepsgericht programma waarin examen wordt gedaan

20 20 Vakkenpakketten De mentor neemt de ouders mee naar de klas. Uitleg over de vakkenpakketten Mogelijkheid om vragen te stellen

21 21 Vakkenpakketten Iedereen in klas 3 volgt onderstaande (VERPLICHTE) vakken: Tussen haakjes het aantal uren per week Nederlands (3) Maatschappijleer (1) Engels (3) Levensbeschouwing (1) Gym (2) Loopbaanoriëntatie (1) Drama/Tekenen (2) Cult. Kunstz. Vorming (1) Beroepsgericht programma (ISP) (4) Totaal 18 uur

22 22 Verplichte Sectorvakken  Elke sector kent 2 verplichte vakken.  Sector Techniek: Wisk en Nask 1  Sector Economie: Economie + keuze uit Wiskunde of Duits  Sector Z & W: Biologie + keuze uit Wiskunde, Aardrijkskunde of Geschiedenis

23 23 Pakket A: Techniek of Economie of Z & W  Wiskunde:3 uur  NaSk 1:3 uur  NaSk 2:3 uur  Duits:3 uur ○ Economie:3 uur ○ Biologie:3 uur Totaal: Verplichte uren 18 + 15 uur = 33 uur

24 24 Pakket B: Techniek of Z & W  Wiskunde:3 uur  NaSk 1:3 uur  NaSk 2:3 uur  Biologie:3 uur ○ Geschiedenis:3 uur ○ Aardrijkskunde:3 uur Totaal: verplichte uren 18 + 15 uur = 33 uur

25 25 Pakket C 1: Economie of Zorg en Welzijn  Wiskunde:3 uur  Economie:3 uur  Biologie:3 uur  Geschiedenis:3 uur  Aardrijkskunde:3 uur Totaal: Verplichte uren 18 + 15 uur = 33 uur

26 26 Pakket C 2: Economie of Zorg en Welzijn  Duits:3 uur  Economie:3 uur  Biologie:3 uur  Geschiedenis:3 uur  Aardrijkskunde:3 uur Totaal: Verplichte uren 18 + 15 uur = 33 uur

27 27 Pakket C 3: Economie of Zorg en Welzijn  Wiskunde:3 uur  Duits:3 uur  Economie:3 uur  Biologie:3 uur ○ Geschiedenis:3 uur ○ Aardrijkskunde:3 uur Totaal: Verplichte uren 18 + 15 uur = 33 uur

28 28 Pakket Theater (West)  Economie:3 uur  Duits:3 uur  Biologie:3 uur ○ Wiskunde:3 uur ○ Maatschappijleer 2:3 uur Deze leerlingen hebben 10 uur theater per week.

29 29 Pakket Sport, Dienstverlening, Veiligheid (locatie Stadion)  Wiskunde:3 uur  Economie:3 uur  Biologie:3 uur  Maatschappijleer 2:3 uur Deze leerlingen hebben 10 uur sport per week

30 30 Doorstroom naar HAVO  Doorstroom naar het HAVO is mogelijk.  Basiseis: Voor de 6 theorievakken op het VMBO- examen gemiddeld een 7, dus 42 punten.  Positief advies vanuit onze school

31 31 Doorstroom naar HAVO Je moet dan op het HAVO een profiel kiezen. Voor profielen N & T en N & G zijn drie vakken verplicht nl. Wisk, NaSk 1 en NaSk 2 Profiel C & M mogelijk zonder Wisk

32 32 Doorstroom HAVO Pakket A met keuze voor Biologie: -profiel Natuur en Techniek, -profiel Natuur en Gezondheid. Pakket A met keuze voor Economie: -profiel Economie en Maatschappij.

33 33 Doorstroom HAVO Pakket B: -profiel Natuur en Techniek -profiel Natuur en Gezondheid. Pakket C 1: -profiel Economie en Maatschappij. Pakket C 2: -profiel Cultuur en Maatschappij.

34 34 Doorstroom HAVO Pakket C 3: -profiel Economie en Maatschappij. -profiel Cultuur en Maatschappij. Pakket Theater: -profiel Economie en Maatschappij. -profiel Cultuur en Maatschappij. Pakket SDV: -profiel Economie en Maatschappij.

35 35 Tot slot Veel succes met de te maken keuzes. Vragen ????


Download ppt "1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Centrum Vanaf begin maart: locatie Stadion Frans Christophe, decaan."

Verwante presentaties


Ads door Google