De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Stadion Thilly Janssen, decaan onderbouw Dennis Snoeks, decaan bovenbouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Stadion Thilly Janssen, decaan onderbouw Dennis Snoeks, decaan bovenbouw."— Transcript van de presentatie:

1 1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Stadion Thilly Janssen, decaan onderbouw Dennis Snoeks, decaan bovenbouw

2 2 Te maken keuzes dit jaar:  Leerwegkeuze  Basis / kader / gemengd-theoretisch  ISP  Keuze InterSectoraal Programma  Keuze bijbehorend vakkenpakket

3 3 Beroepsgericht programma klas 3 BREED Beroepsgericht programma klas 3 BREED  4 uur per week  Theorie  Praktijk  Huiswerk  6 modules van 6 weken  Oriëntatie voor klas 4

4 ISP-oriëntatie in modules Technologie & Commercie module 1: Metaal / Installatietechniek & commercie module 2: Handel & Techniek module 3: Wonen & commercie module 4: Techniek, Voeding & Commercie module 5: Motorvoertuigen & mobiliteit module 6: ICT & elektrotechniek Dit houdt in: Ontwerpen, maken en in de markt zetten. Welke technieken gebruik je voor je product. Vervoer en ICT horen hier ook bij. Activiteit: Werknemer is veel in de werkplaats of op een locatie werkzaam. Wat kan er verdiend worden aan dit product.

5 ISP-oriëntatie in modules Dienstverlening & Technologie module 1: Verzorging & techniek module 2: Verpleging & revalidatie module 3: Onderwijs & opvang module 4: Laboratorium & Groen module 5: Groen & techniek module 6: Dienstverlening & ICT Dit houdt in: Verplegen en verzorgen van mensen. Zorgen voor kinderen in onderwijs en werken als onderzoeker. Techniek staat in dienst van de zorg. Activiteit: Zorgen dat mensen goed verzorgd worden en zijn.

6 ISP-oriëntatie in modules Commercie & Dienstverlening module 1: Toerisme & vrije tijd module 2: Horeca in bedrijf module 3: Dienstverlening & administratie module 4: Wellness & gezondheid module 5: Facilitaire ondersteuning module 6: Dier & verzorging Dit houdt in: Het organiseren van activiteiten: gericht op de uiterlijke en innerlijke verzorging van de mens. Je gaat voor commercie: de economische kant. Activiteit: Je gaat graag voor mensen zorgen: in een sauna en restaurant het mensen naar de zin maken.

7 ISP-oriëntatie in modules Vervolg in leerjaar 4 voor alle bovenstaande richtingen module 7: evaluatie en sector verdieping 1 module 8: sector verdieping 2 module 9: sector verdieping 3 module 10: examenvoorbereiding

8 8 Sectorverplichte vakken Elke uitstroomvariant kent 2 sectorverplichte vakken.  Technologie en Commercie:  Wiskunde  Economie/Duits  Dienstverlening en Technologie:  Wiskunde  Biologie/Aardrijkskunde/Geschiedenis  Commercie en Dienstverlening:  Economie  Biologie/Aardrijkskunde/Wiskunde/Geschiedenis

9 9 Algemene vakken Algemene vakken Nederlands (3 uur) Maatschappijleer 1 (1 uur) Engels (3 uur) Levensbeschouwing (1 uur) Gym (2 uur) Loopbaanoriëntatie (1 uur) Drama/Tekenen(2 uur) Cult. Kunstz. Vorming (1 uur)

10 Eind klas 3: Laat 1 vak vallen, maar geen wiskunde Laat 1 vak vallen, maar geen economie 0 PAKKET 1 0 PAKKET 2 0 PAKKET 3 0 PAKKET 4 0 Dienstverlening en 0 Dienstverlening en Technologie Technologie 0 Technologie en Commercie 0 Technologie en Commercie 0 Commercie 0 Commercie en Dienstverlening en Dienstverlening 0 Dienstverlening en Technologie Technologie 0 Technologie en 0 Technologie en Commercie Commercie 0 Dienstverlening en Technologie Technologie 0 Technologie en Commercie 0 Technologie en Commercie 0 Commercie 0 Commercie en Dienstverlening en Dienstverlening Commercie en DienstverleningWiskunde NaSk 1 NaSk 2 Economie Kies 1 vak uit 2: 0 Duits 0 Biologie Wiskunde NaSk 1 NaSk 2 Biologie Kies 1 vak uit 3: 0 Duits 0 Geschiedenis 0 Aardrijkskunde WiskundeEconomieBiologie Kies 2 vakken uit 3: 0 Duits 0 Geschiedenis 0 Aardrijkskunde EconomieBiologieDuitsGeschiedenisAardrijkskunde Doorstroom MBO Alle opleidingen in de sector: Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen Alle opleidingen in de sector: Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen Alle opleidingen in de sector: Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen Alle opleidingen in de sector: Economie Zorg en Welzijn Groen HAVOHAVOHAVOHAVOProfiel: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Profiel: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Profiel: Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij Let op: Duits in pakket houden Profiel: Cultuur en Maatschappij Let op: Duits in je pakket houden. ISP vakkenpakket BREED

11 Beroepsgericht programma klas 3 SPECIFIEK 10 uur per week  10 uur per week  Theorie  Praktijk  Huiswerk

12 12 Vorm & Ambacht, Theater en SDV  Vorm en Ambacht & Theater op locatie West  Sport, Dienstverlening en Veiligheid op locatie Stadion(basis,kader en gemengd- theoretisch)

13 Vakkenpakket SDV Nederlands Engels Wiskunde Biologie Economie Maatschappijleer 2

14 Vakkenpakket Theater en Vorm & Ambacht Nederlands Engels Economie Biologie Duits  wiskunde of  maatschappijleer 2

15 15 Algemene vakken Algemene vakken SDV: klas 3 Klas 4 Theater en Vorm & Ambacht Nederlands (3 uur) (3 uur)Nederlands (3 uur) CKV (-) (-)CKV(1 uur) Engels (3 uur) (3 uur)Engels(3 uur) Project SDV (4 uur) (5 uur)Mentoraat(1 uur) Coaching (1 uur) (1 uur)Maatschappijleer 1(1 uur) LO (4 uur) (4 uur)Maatschappijleer 2(2 uur) Les/Leiding geven (2 uur) (1 uur)LO(1 uur) Theorie SDV (1 uur) (1 uur) Zwemmen (1 uur) (-) Economie (3 uur) (4 uur)Vorm & Ambacht: Biologie (3 uur) (4 uur)tweedimensionaal Maatschappijleer 2 (3 uur) (3 uur)driedimensionaal werk(7 uur) Wiskunde (3 uur) (4 uur)grafisch werk(3 uur) Daarnaast 40 uur stageTheater: in leerjaar 3 en 4 dans/muziek(4 uur) in leerjaar 3 en 4 dans/muziek(4 uur) spel(2 uur) product(4 uur)

16 PAKKET SDV PAKKET Theater PAKKET Vorm en Ambacht Commercie en Dienstverlening WiskundeEconomieBiologie Maatschappijleer 2 DuitsEconomieBiologie 1 kiezen uit: 0 Wiskunde 0 Maatschappijleer 2 DuitsEconomieBiologie 1 kiezen uit: 0 Wiskunde 0 Maatschappijleer 2 Doorstroom MBO Alle opleidingen in de sector: Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen Alle opleidingen in de sector: Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen Alle opleidingen in de sector: Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen HAVOHAVOHAVOProfiel: Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij Profiel: Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij Profiel: Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij ISP vakkenpakket SPECIFIEK Theater en Vorm & Ambacht: Als je geen wiskunde kiest, kun je niet doorstromen naar de sector Techniek op het MBO

17 17 Oriënteren in richting naar keuze 29 februari 2012 Praktische selectie SDV 6 februari 2012

18 18 Mentorgesprekken Na de oriëntatiedag: Mentorgesprek over keuze. Resultaat: Leerling komt tot de keuze van:  InterSectoraal Programma  Vakkenpakket

19 19 In de 3 e klas: Schooljaar 2012-2013 augustus 2012:  7 theoretische vakken.  Start lessen InterSectoraal Programma in de gekozen richting.

20 20 In de 4 e klas schooljaar 2013-2014 EINDEXAMEN in 2014: 6 theoretische vakken 1 InterSectoraal Programma LET OP: 2013–2014  Rekentoets en afgestemd examen Nederlands.  Eindcijfers Nederlands en Rekenen ten minste 5  CE-onderdelen gemiddeld 5.5 of hoger

21 VEEL SUCCES!! Start van de gesprekken over vakkenpakketkeuze met de mentor februari / maart 2012 1 april = UITERSTE DATUM definitieve vakkenpakket- en ISP keuze Bespreek de komende tijd met uw kind goed deze keuze door!!


Download ppt "1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Stadion Thilly Janssen, decaan onderbouw Dennis Snoeks, decaan bovenbouw."

Verwante presentaties


Ads door Google