De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Stadion Thilly Janssen, decaan onderbouw Dennis Snoeks, decaan bovenbouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Stadion Thilly Janssen, decaan onderbouw Dennis Snoeks, decaan bovenbouw."— Transcript van de presentatie:

1 1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Stadion Thilly Janssen, decaan onderbouw Dennis Snoeks, decaan bovenbouw

2 2 Te maken keuzes dit jaar:  Leerwegkeuze  Basis / kader / gemengd-theoretisch  ISP  Keuze InterSectoraal Programma  Keuze bijbehorend vakkenpakket

3 3 Beroepsgericht programma klas 3 BREED Beroepsgericht programma klas 3 BREED  4 uur per week  Theorie  Praktijk  Huiswerk  6 modules van 6 weken  Oriëntatie voor klas 4

4 ISP-oriëntatie in modules Technologie & Commercie module 1: Metaal / Installatietechniek & commercie module 2: Handel & Techniek module 3: Wonen & commercie module 4: Techniek, Voeding & Commercie module 5: Motorvoertuigen & mobiliteit module 6: ICT & elektro Dit houdt in: Ontwerpen, maken en in de markt zetten. Welke technieken gebruik je voor je product. Vervoer en ICT horen hier ook bij. Activiteit: Werknemer is veel in de werkplaats of op een locatie werkzaam. Wat kan er verdiend worden aan dit product.

5 ISP-oriëntatie in modules Dienstverlening & Technologie module 1: Verzorging & techniek module 2: Verpleging & revalidatie module 3: Onderwijs & opvang module 4: Laboratorium & Groen module 5: Landbouw & techniek module 6: Dienstverlening & ICT Dit houdt in: Verplegen en verzorgen van mensen. Zorgen voor kinderen in onderwijs en werken als onderzoeker. Techniek staat in dienst van de zorg. Activiteit: Werken in de verpleging, kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs zijn belangrijk.

6 ISP-oriëntatie in modules Commercie & Dienstverlening module 1: Toerisme & vrije tijd module 2: Horeca in bedrijf module 3: Dienstverlening & administratie module 4: Wellness & gezondheid module 5: Facilitaire ondersteuning module 6: Dier & verzorging Dit houdt in: Het organiseren van activiteiten: gericht op de uiterlijke en innerlijke verzorging van de mens. Je gaat voor commercie: de economische kant. Activiteit: Je vindt het leuk om commercieel te denken en bezig te zijn met cijfers; uitgaven/inkomsten. Je hebt hierbij een dienstverlenende instelling. Commercie kom je overal tegen: winkels, horeca, toerisme, overheid enz.

7 ISP-oriëntatie in modules Vervolg in leerjaar 4 voor alle bovenstaande richtingen module 1, 2 en 3: werken aan een totaalopdracht die binnen de twee sectoren valt. module 4: examenvoorbereiding

8 8 Sectorverplichte vakken Elke uitstroomvariant kent 2 sectorverplichte vakken.  Technologie en Commercie:  Tech: Wiskunde of NASK 1  Com: Economie / Duits of Wiskunde  Dienstverlening en Technologie:  Tech:Wiskunde of NASK 1  Dienst:Biologie/Aardrijkskunde/Geschiedenis/Wiskunde/ Ma2  Commercie en Dienstverlening:  Com: Economie / Duits of Wiskunde  Dienst: Biologie/Aardrijkskunde/Wiskunde/Geschiedenis/Ma 2

9 9 Algemene vakken Algemene vakken Nederlands (3 uur) Maatschappijleer 1 (1 uur) Engels (3 uur) Levensbeschouwing (1 uur) Gym (2 uur) Loopbaanoriëntatie (1 uur) Drama/Tekenen(2 uur) Cult. Kunstz. Vorming (1 uur)

10 Eind klas 3: Laat 1 vak vallen, maar geen wiskunde Laat 1 vak vallen maar geen economie 0 PAKKET 1 0 PAKKET 2 0 PAKKET 3 0 PAKKET 4 0 Dienstverlening en 0 Dienstverlening en Technologie Technologie 0 Technologie en Commercie 0 Technologie en Commercie 0 Commercie 0 Commercie en Dienstverlening en Dienstverlening 0 Dienstverlening en Technologie Technologie 0 Technologie en 0 Technologie en Commercie Commercie 0 Dienstverlening en Technologie Technologie 0 Technologie en Commercie 0 Technologie en Commercie 0 Commercie 0 Commercie en Dienstverlening en Dienstverlening Commercie en DienstverleningWiskunde NaSk 1 NaSk 2 Economie Kies 1 vak uit 2: 0 Duits 0 Biologie Wiskunde NaSk 1 NaSk 2 Biologie Kies 1 vak uit 3: 0 Duits 0 Geschiedenis 0 Aardrijkskunde WiskundeEconomieBiologie Kies 2 vakken uit 3: 0 Duits 0 Geschiedenis 0 Aardrijkskunde EconomieBiologieDuitsGeschiedenisAardrijkskunde Doorstroom MBO Alle opleidingen in de sector: Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen Alle opleidingen in de sector: Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen Alle opleidingen in de sector: Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen Alle opleidingen in de sector: Economie Zorg en Welzijn Groen HAVOHAVOHAVOHAVOProfiel: Natuur en Techniek Wisk,scheik,natuurk. Natuur en Gezondheid Wisk,scheik, bio Profiel: Natuur en Techniek Wisk,scheik,natuurk. Natuur en Gezondheid Wisk,scheik, bio Profiel: Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij Let op: Duits in pakket houden Profiel: Cultuur en Maatschappij Let op: Duits in je pakket houden. ISP vakkenpakket BREED

11 Beroepsgericht programma klas 3 SMAL 10 uur per week  8 - 10 uur per week  Theorie  Praktijk  Huiswerk

12 12 Vorm & Ambacht, Theater en SDV  Vorm en Ambacht & Theater op locatie West  Sport, Dienstverlening en Veiligheid op locatie Stadion(basis,kader en gemengd- theoretisch)

13 Vakkenpakket SDV Nederlands Engels Wiskunde Biologie Economie Maatschappijleer 2

14 Vakkenpakket Theater en Vorm & Ambacht Nederlands Engels Economie Biologie Duits  wiskunde of  maatschappijleer 2

15 15 Algemene vakken Algemene vakken SDV: klas 3 Klas 4 Theater en Vorm & Ambacht Nederlands (3 uur) (3 uur)Nederlands (3 uur) CKV (-) (-)CKV(1 uur) Engels (3 uur) (3 uur)Engels(3 uur) Project SDV (4 uur) (5 uur)Mentoraat(1 uur) Coaching (1 uur) (1 uur)Maatschappijleer 1(1 uur) LO (4 uur) (4 uur)Maatschappijleer 2(2 uur) Les/Leiding geven (2 uur) (1 uur)LO(1 uur) Theorie SDV (1 uur) (1 uur) Zwemmen (1 uur) (-) Economie (3 uur) (4 uur)Vorm & Ambacht: Biologie (3 uur) (4 uur)tweedimensionaal (4 uur) Maatschappijleer 2 (3 uur) (3 uur)driedimensionaal werk(3 uur) Wiskunde (3 uur) (4 uur)grafisch werk(3 uur) Daarnaast 40 uur stageTheater: per leerjaar dans/muziek(4 uur) per leerjaar dans/muziek(4 uur) spel(2 uur) product(4 uur)

16 PAKKET SDV PAKKET Theater PAKKET Vorm en Ambacht Commercie en Dienstverlening WiskundeEconomieBiologie Maatschappijleer 2 DuitsEconomieBiologie 1 kiezen uit: 0 Wiskunde 0 Maatschappijleer 2 DuitsEconomieBiologie 1 kiezen uit: 0 Wiskunde 0 Maatschappijleer 2 Doorstroom MBO Alle opleidingen in de sector: Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen Alle opleidingen in de sector: Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen Alle opleidingen in de sector: Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen HAVOHAVOHAVOProfiel: Economie & Maatschappij Geen Cultuur & Maatschappij Duits ontbreekt. Profiel: Economie & Maatschappij Wiskunde verplicht Cultuur & Maatschappij Profiel: Economie & Maatschappij Wiskunde verplicht Cultuur & Maatschappij ISP vakkenpakket SMAL Theater en Vorm & Ambacht: Als je geen wiskunde kiest, kun je niet doorstromen naar de sector Techniek op het MBO

17 17 Oriënteren in richting naar keuze 4 februari 2013 Selectie SDV Tot 8 februari 2013 Adviezen van alle docenten in SOM Positief/Negatief/Twijfelachtig 21 januari 2013

18 18 Mentorgesprekken Na de oriëntatiedag: Mentorgesprek over keuze. Februari en maart. Resultaat: Leerling komt tot de keuze van:  InterSectoraal Programma  Vakkenpakket / Handtekening ouders

19 19 In de 3 e klas: Schooljaar 2013-2014 augustus 2013:  7 theoretische vakken.  Start lessen InterSectoraal Programma in de gekozen richting.

20 20 In de 4 e klas schooljaar 2014-2015 EINDEXAMEN in 2015: 6 theoretische vakken 1 InterSectoraal Programma LET OP: 2013–2014  Rekentoets en afgestemd examen Nederlands.  Eindcijfers Nederlands en Rekenen ten minste 5  CE-onderdelen gemiddeld 5.5 of hoger

21 VEEL SUCCES!! Start van de gesprekken over vakkenpakketkeuze met de mentor februari / maart 2013 1 april = UITERSTE DATUM definitieve vakkenpakket- en ISP keuze Bespreek de komende tijd met uw kind goed deze keuze door!!


Download ppt "1 Voorlichting keuzes klas 2 Het Hooghuis locatie Stadion Thilly Janssen, decaan onderbouw Dennis Snoeks, decaan bovenbouw."

Verwante presentaties


Ads door Google