De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond klas 3 – 27 februari 2014 Sector & Vakkenpakketkeuze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond klas 3 – 27 februari 2014 Sector & Vakkenpakketkeuze."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond klas 3 – 27 februari 2014 Sector & Vakkenpakketkeuze

2 Welkom Dit is afhankelijke van: welke vakken de leerlingen op de MAVO hebben gevolgd én in welke sector en leerweg ze examen hebben gedaan Met een MAVO diploma (VMBO-TL) kunnen leerlingen naar het MBO of naar HAVO.

3 MBO BOL / BBL Beroepsopleidende leerweg (BOL) Dagonderwijs Een of meer stageperiodes Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Een of twee dagen per week theorie Werken en leren

4 Niveau binnen het MBO Niveau 1 - assistenten opleiding, eenvoudig werk - duur; 0,5 - 1 jaar Niveau 2 - basisberoepsopleiding, praktische werkzaamheden -duur 2 tot 3 jaar Niveau 3 - vakopleiding, zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden - duur: 2 tot 4 jaar Niveau 4 - middenkaderopleiding, volledig zelfstandig werken - duur: 3 tot 4 jaar

5 Vakkenpakket Nederlands Engels Frans Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Maatschappijleer 1 Maatschappijleer 2 Wiskunde Natuurkunde Biologie Economie Kunstvakken II (BTE) Examenvakken in MAVO 4 (VMBO-TL):

6 Vakkenpakketkeuze Je moet examen doen in zeven vakken Alle leerlingen doen examen in: - Nederlands - Engels - Maatschappijleer Voor iedere sector nog twee verplichte vakken Aanvullen tot zeven vakken Handig kiezen vergroot de mogelijkheden Kies een reserve vak

7 De vier sectoren We kennen vier sectoren op de MAVO Techniek Zorg en welzijn Economie Landbouw

8 Vakkenpakket Sector Techniek Nederlands Engels Maatschappijleer1 Wiskunde Natuurkunde Frans Duits Maatschappijleer 2 Biologie Aardrijkskunde Geschiedenis Economie Kunstvakken 2

9 Vakkenpakket Sector Zorg en Welzijn Nederlands Engels Maatschappijleer1 Frans Duits Economie Natuurkunde Kunstvakken 2 Biologie Wiskunde Geschiedenis Aardrijkskunde Maatschappijleer 2

10 Vakkenpakket Sector Economie Nederlands Engels Maatschappijleer1 Biologie Aardrijkskunde Geschiedenis Natuurkunde Kunstvakken 2 Maatschappijleer 2 Economie Wiskunde Frans Duits

11 Vakkenpakket Sector Landbouw Nederlands Engels Maatschappijleer1 Frans Duits Maatschappijleer 2 Aardrijkskunde Geschiedenis Kunstvakken 2 Wiskunde Biologie Natuurkunde

12 HAVO Doorstroom naar HAVO Tweede vreemde taal verplicht bij het profiel ‘Cultuur en Maatschappij’ Natuur/scheikunde verplicht bij het profiel ‘Natuur & Techniek’ en ‘Natuur & Gezondheid’. Deze profielen worden ontraden door de achterstand bij scheikunde. Economie is verplicht bij het profiel ‘Economie & Maatschappij’ Wiskunde en een tweede vreemde taal op de MAVO is ‘handig’ Gemiddeld cijfer van 6.8 tijdens het CSE Positief advies vakdocenten Nieuwe examen regels rondom ‘slagen en zakken’ vanaf schooljaar 2015-2016

13 Vanaf 2015 – 2016 Nieuwe regels rondom ‘slagen en zakken’ 2015-2016 Voor leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 examen afleggen en waarvoor in 2016 de uitslag wordt vastgesteld, zullen de volgende wijzigingen gaan gelden: 1. Alle leerlingen moeten gemiddeld een voldoende halen voor het Centraal Schriftelijk Examen. Een leerling is dus gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5. 2. Leerlingen in het HAVO en VWO onderwijs mogen ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de basisvakken Nederlands, Engels, Rekenen en wiskunde scoren. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor Nederlands, Engels en Rekenen behaald mag worden. Een leerling is dus gezakt als a) er meer dan één vijf voor deze vakken wordt gescoord; b) er een vier of lager voor deze vakken wordt gescoord.

14 Belangrijke stappen Belangrijke stappen in de sectorkeuze: Mentorles Interessetest 6 maart 2014 Beroepenmanifestatie Lijstersingel 20 maart 2014 definitieve sectorkeuze en vakkenpakketkeuze Na 20 maart 2014 kunnen géén wijzigingen meer plaats vinden!

15 Meer Informatie...? Mentor Meneer Glissenaar (3a), Meneer Lingmont (3b) Meneer Van Burgel (3c), Decaan Mevrouw Van den Dungen Meneer Van Burgel Telefonisch bereikbaar of via afspraak

16 Internet Deze internetadressen zou u kunnen gebruiken als hulp bij het keuzeproces van uw zoon of dochter www.kennisnet.nl www.roc.nl www.schoolweb.nl www.mbowijzer.nl

17 Lokaalindeling Invullen van het voorlopige vakkenpakketkeuzeformulier in de klas met de mentor + invullen enquête oudertevredenheid: Klas 3a, Meneer Glissenaarlokaal 008 daarna OLC Klas 3b, Meneer LingmontOLC daarna lokaal 006 Klas 3c, Meneer Van Burgellokaal 001 daarna OLC


Download ppt "Ouderavond klas 3 – 27 februari 2014 Sector & Vakkenpakketkeuze."

Verwante presentaties


Ads door Google