De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KIES DE JUISTE LEERROUTE! INFORMATIE KEUZEBEGELEIDING 19 maart 2013 KLAS 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KIES DE JUISTE LEERROUTE! INFORMATIE KEUZEBEGELEIDING 19 maart 2013 KLAS 2."— Transcript van de presentatie:

1 KIES DE JUISTE LEERROUTE! INFORMATIE KEUZEBEGELEIDING 19 maart 2013 KLAS 2

2 Klas 2 – een jaar van keuzes Sectorkeuze Vakkenpakket Zelfstandig vak ja/nee? TTO ja/nee?

3 Keuzebegeleiding Portfolio Westland on Stage – Doe Dag Gesprekken met mentor/decaan

4 MAVO / TL: Klas 1 + 2: onderbouw, breed aanbod van vakken Klas 3 + 4: bovenbouw, sectoren en keuzevakken

5 Overgang klas 2 naar klas 3 2 tekorten: Bevorderd 3 tekorten: Bespreken in team 4 of meer tekorten: Niet bevorderd

6 MAVO (theoretische leerweg)

7 Onbekende vakken in klas 3 Nask1 = Natuurkunde Nask2 = Scheikunde Maatschappijleer 1 Maatschappijleer 2 Rekenen

8 EconomieZorg en WelzijnLandbouw/Techniek Sectorvakken Economie Wiskunde Biologie Maatsch. 2 ------------------- Economie Wiskunde Nask 1 --------------------- Economie Gemeen- schappelijk Deel = verplicht Maatschappijleer 1, Sport & Bewegen, Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), Rekenuur, Mentoruur, Daltonuren Vrije deel Kies 3 vakken: Geschiedenis Aardrijkskunde Biologie Nask 1 Nask 2 Maatschappijleer 2 Duits Frans* Kies 1 vak: Geschiedenis Aardrijkskunde Nask1 Nask2 Duits Frans* Kies 2 vakken: Geschiedenis Aardrijkskunde Biologie Nask 2 Maatschappijleer2 Duits Frans* Zelfstandig (optioneel) 1)……………. 2)……………. 1)……………. 2)……………. 1)……………. 2)……………. Nederlands Engels Nederlands Engels Nederlands Engels

9 Definitief vakkenpakket Belangrijk om te kiezen op basis van: Cijfers/schoolresultaten Interesse Eisen/wensen van de vervolgopleiding Afdekken meerdere sectoren Advies van de docent Niet op docent of klasgenoten

10 Zelfstandig te volgen vak Geen lessen, wel een werkschema en toetsweken Afspraken met de docent in d-uren Verantwoordelijkheid bij leerling Eisen: –Voor 1 extra vak: Uit de 7 of 8 vakken gemiddeld een 7 en een 7 voor het extra te volgen vak –Voor een 2 e extra vak: Uit de 7 of 8 vakken gemiddeld een 7,5 en een 7,5 voor het extra te volgen vak

11 TTO in klas 3? Binnenkort wordt de keuze gemaakt door de leerling en ouders Advies van mentor en leerkracht Engels Eventueel gesprek

12 MBO of HAVO

13 Middelbaar Beroeps Onderwijs MBO Niveau 1: Assistentenopleiding Niveau 2: Basisberoepsopleiding ===================================== Niveau 3: Vakopleidingen Niveau 4: Middenkaderopleiding & Specialistenopleiding -> HBO!

14 MBO Na de MAVO toegangsbewijs voor niveau 4 De meeste MBO-opleidingen duren 3 à 4 jaar BOL = Beroepsopleidende Leerweg = voltijd leren + af en toe stage BBL = Beroepsbegeleidende Leerweg = 4 dagen werken + 1 dag school

15 Welke MBO kiezen?

16 HAVO

17 Dalton Havo (Den Haag) ISW Gasthuislaan (‘s-Gravenzande) ISW Hoogeland(Naaldwijk) Lentiz Revius Lyceum (Maassluis)

18 Doorstroom naar HAVO 4: Keuze uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

19 HAVO- Programma Gemeenschappelijk deel: Ne, En, Ma, Lich.Opv, CKV (Godsdienst, Loopbaanoriëntatie, mentoruur) Profielvakken verplicht: hangt af van het gekozen profiel en van de gekozen HAVO: dit verschilt per HAVO! Vrije deel

20 Let op: Wiskunde is VERPLICHT vanaf schooljaar 2015/16 De profielvakken zijn op elke Havo anders ingericht! Het is erg belangrijk om de profielen van de verschillende Havo-opleidingen te bekijken.

21 Dalton Den Haag C&ME&MN&GN&T Profieldeel Geschiedenis Aardrijkskunde 1 keuze uit: Fa of Du 1 keuze uit: Fa of Du Filosofie Kunstvakken Geschiedenis Economie Wiskunde A 1 keuze uit: Fa of Du Aardrijkskunde Man. & Org. Biologie Wiskunde A Scheikunde 1 keuze uit: Aardrijkskunde Natuurkunde Biologie Scheikunde Wiskunde B Natuurkunde Gemeen- schappelijk deel Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding, Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), Mentoruur, Loopbaanoriëntatie, Profielwerkstuk Vrije deel 1 vak kiezen Fa/Du Filosofie Kunstvakken Biologie Wiskunde A Fa/Du Filosofie Kunstvakken Man. & Org. Biologie Aardrijkskunde Duits Filosofie Kunstvakken Economie Man. & Org. Duits Filosofie Kunstvakken Economie Man. & Org.

22 HAVO-wens? Gemiddeld een 7 staan in eindexamenvakken (examen start al in klas 3!) Inzet & motivatie Maak eventueel een afspraak met de decaan In klas 3 volgt meer informatie

23 Planning en advies: januari:Start maken portfolio (mentorlessen) februari:Westland on Stage Doe-dag maart:Afronding portfolio Gesprek sectorkeuze en vakkenpakket Informatieavond ouders Cito adviestoets (bij twijfel) www.dedecaan.netwww.dedecaan.net -> informatie volgt per mail Open Dagen april: Eventueel gesprekken met leerlingen/ouders Open Dagen/Onderwijsmarkt Voor de meivakantie vakkenpakket definitief mei:Prognosevergadering

24 Tips www.lentiz.nl/daltonmavo

25 www.dedecaan.net

26 Decanaat Lentiz Dalton MAVO Decaan onderbouw: Annette Bakker abakker@lentiz.nl Decaan bovenbouw: Marieke Berendse mberendse@lentiz.nl

27 Vragen

28 Einde Bedankt voor uw belangstelling


Download ppt "KIES DE JUISTE LEERROUTE! INFORMATIE KEUZEBEGELEIDING 19 maart 2013 KLAS 2."

Verwante presentaties


Ads door Google