De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KIES DE JUISTE LEERROUTE!

Verwante presentaties


Presentatie over: "KIES DE JUISTE LEERROUTE!"— Transcript van de presentatie:

1 KIES DE JUISTE LEERROUTE!
INFORMATIE KEUZEBEGELEIDING 19 maart 2013 KLAS 2

2 Klas 2 – een jaar van keuzes
Sectorkeuze Vakkenpakket Zelfstandig vak ja/nee? TTO ja/nee?

3 Keuzebegeleiding Portfolio Westland on Stage – Doe Dag
Gesprekken met mentor/decaan

4 MAVO / TL: Klas 1 + 2: onderbouw, breed aanbod van vakken
Klas 3 + 4: bovenbouw, sectoren en keuzevakken

5 Overgang klas 2 naar klas 3
2 tekorten: Bevorderd 3 tekorten: Bespreken in team 4 of meer tekorten: Niet bevorderd

6 MAVO (theoretische leerweg)
Sectoren Techniek Landbouw Economie Zorg & Welzijn

7 Onbekende vakken in klas 3
Nask1 = Natuurkunde Nask2 = Scheikunde Maatschappijleer 1 Maatschappijleer 2 Rekenen multiculturele samenleving, criminaliteit, politiek, mens en werk, (sub)culturen, massamedia, etc. Onderwerpen waarmee jullie dagelijks te maken kunnen krijgen. Waarom valt een voorwerp ? Hoe wordt elektrische stroom opgewekt, hoe werkt elektrische stroom en hoe kun je het opslaan ? Op welke manieren sluiten we elektrische apparaten aan ? Hoe werken lenzen en spiegels en wat doen we ermee ? Welke dakconstructie is beter op een huis (rond, driehoekig of plat )? Wat voor gevolgen heeft energieverbruik voor ons milieu en wat kunnen we eraan doen ? Naast het bekijken van de processen, moet je deze verschijnselen ook berekenen. Je werkt vaak met formules die je ook moet leren ! Veel rekenen en er wordt van je wiskundige kennis gebruik gemaakt ! Hoe je nieuwe stoffen kunt maken( b.v. medicijnen, schoonmaakmiddelen, verzorgingsproducten, andere brandstoffen ) Hoe stoffen zijn opgebouwd. Wat milieuverontreiniging is en hoe je dit kunt aanpakken. Daarnaast doe je onderzoek naar stoffen, hoe ze zijn samengesteld.

8 Economie Zorg en Welzijn Landbouw/Techniek Zelfstandig (optioneel)
Gemeen- schappelijk Deel = verplicht Maatschappijleer 1, Sport & Bewegen, Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), Rekenuur, Mentoruur, Daltonuren Nederlands Engels Sectorvakken Economie Wiskunde Biologie Maatsch. 2 Nask 1 Vrije deel Kies 3 vakken: Geschiedenis Aardrijkskunde Biologie Nask 1 Nask 2 Maatschappijleer 2 Duits Frans* Kies 1 vak: Nask1 Nask2 Kies 2 vakken: Maatschappijleer2 Zelfstandig (optioneel) 1)……………. 2)…………….

9 Definitief vakkenpakket
Belangrijk om te kiezen op basis van: Cijfers/schoolresultaten Interesse Eisen/wensen van de vervolgopleiding Afdekken meerdere sectoren Advies van de docent Niet op docent of klasgenoten

10 Zelfstandig te volgen vak
Geen lessen, wel een werkschema en toetsweken Afspraken met de docent in d-uren Verantwoordelijkheid bij leerling Eisen: Voor 1 extra vak: Uit de 7 of 8 vakken gemiddeld een 7 en een 7 voor het extra te volgen vak Voor een 2e extra vak: Uit de 7 of 8 vakken gemiddeld een 7,5 en een 7,5 voor het extra te volgen vak

11 TTO in klas 3? Binnenkort wordt de keuze gemaakt door de leerling en ouders Advies van mentor en leerkracht Engels Eventueel gesprek

12 MBO of HAVO

13 Middelbaar Beroeps Onderwijs MBO
Niveau 1: Assistentenopleiding Niveau 2: Basisberoepsopleiding ===================================== Niveau 3: Vakopleidingen Niveau 4: Middenkaderopleiding & Specialistenopleiding -> HBO!

14 MBO Na de MAVO toegangsbewijs voor niveau 4
De meeste MBO-opleidingen duren 3 à 4 jaar BOL = Beroepsopleidende Leerweg = voltijd leren + af en toe stage BBL = Beroepsbegeleidende Leerweg = 4 dagen werken + 1 dag school

15 Welke MBO kiezen?

16 HAVO

17 HAVO Dalton Havo (Den Haag) ISW Gasthuislaan (‘s-Gravenzande)
ISW Hoogeland (Naaldwijk) Lentiz Revius Lyceum (Maassluis)

18 Doorstroom naar HAVO 4: Cultuur en Maatschappij
Keuze uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

19 HAVO- Programma Gemeenschappelijk deel: Ne, En, Ma, Lich.Opv, CKV
(Godsdienst, Loopbaanoriëntatie, mentoruur) Profielvakken verplicht: hangt af van het gekozen profiel en van de gekozen HAVO: dit verschilt per HAVO! Vrije deel

20 Let op: Wiskunde is VERPLICHT vanaf schooljaar 2015/16
De profielvakken zijn op elke Havo anders ingericht! Het is erg belangrijk om de profielen van de verschillende Havo-opleidingen te bekijken.

21 Dalton Den Haag C&M E&M N&G N&T Gemeen-schappelijk deel Profieldeel
Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding, Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), Mentoruur, Loopbaanoriëntatie, Profielwerkstuk Profieldeel Geschiedenis Aardrijkskunde 1 keuze uit: Fa of Du Filosofie Kunstvakken Economie Wiskunde A Man. & Org. Biologie Scheikunde Natuurkunde Wiskunde B Vrije deel 1 vak kiezen Fa/Du Filosofie Kunstvakken Biologie Wiskunde A Man. & Org. Aardrijkskunde Duits Economie

22 HAVO-wens? Gemiddeld een 7 staan in eindexamenvakken (examen start al in klas 3!) Inzet & motivatie Maak eventueel een afspraak met de decaan In klas 3 volgt meer informatie

23 Planning en advies: januari: Start maken portfolio (mentorlessen)
februari: Westland on Stage Doe-dag maart: Afronding portfolio Gesprek sectorkeuze en vakkenpakket Informatieavond ouders Cito adviestoets (bij twijfel) -> informatie volgt per mail Open Dagen april: Eventueel gesprekken met leerlingen/ouders Open Dagen/Onderwijsmarkt Voor de meivakantie vakkenpakket definitief mei: Prognosevergadering

24 Tips

25

26 Decanaat Lentiz Dalton MAVO
Decaan onderbouw: Annette Bakker Decaan bovenbouw: Marieke Berendse

27 Vragen

28 Einde Bedankt voor uw belangstelling


Download ppt "KIES DE JUISTE LEERROUTE!"

Verwante presentaties


Ads door Google