De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Informatieavond MAVO + 16 januari 2014. Programma van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Mavo + algemeen het examentraject naar Mavo + ; de aandachtspunten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Informatieavond MAVO + 16 januari 2014. Programma van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Mavo + algemeen het examentraject naar Mavo + ; de aandachtspunten."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Informatieavond MAVO + 16 januari 2014

2 Programma van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Mavo + algemeen het examentraject naar Mavo + ; de aandachtspunten vragen

3 Voorlopig – en definitief advies Capaciteiten Vaardigheden leerjaar 2 naar leerjaar 3

4 Vaardigheden Inzicht Zelfstandigheid Inzet Concentratie Samenwerking 4

5 5 Oriëntatie op studie & beroep + keuzevakken leerjaar 3 (tijdpad) O.S.B. – lessen Bezoek ESPEQ Voorlopig advies (bij rapport 2) Keuzegesprekken (Du/Fa/ak en lo2) Praktijkdag Open avond Fabritius (wo 5 februari) Definitief advies en vakkenkeuze (maart) Definitieve plaatsing (juli )

6 Mavo + en keuzevakken keuze (verplicht) uit: - Frans, Duits en aardrijkskunde - Extra keuze lo2 keuzebrief in week van 10 februari eventueel individuele gesprekken met ouders keuzebrief inleveren uiterlijk in week 10 maart

7 Dakpanklassen onderbouw: BK, KM, MH, HV, WO HBO MBO niveaus Mavo + 4 5 6 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 VwoHavo TLGLKBBB Vmbo 34 21 3 12 Doorstroom overzicht

8 8 Algemeen Route MBO Route Havo Examinering Mavo +

9 9 Theoretische - en gemengde leerweg (Vmbo TL/GL) In lj 3. 14 verplichte vakken, 1 keuzevak In lj 4. 5 verplichte vakken, 3 keuzevakken Algemeen

10 10 Vakkenpakket derde klas MAVO + Intersectoraal Intersectoraal Nederlands Engels Wiskunde Economie Geschiedenis Levo Biologie Nask1 natuurkunde Nask2 scheikunde Tekenen LO1 lichamelijke opvoeding CKV culturele en kunstzinnige vorming CKV culturele en kunstzinnige vorming Maatschappijleer1 Maatschappijleer1 + één van de Keuzevakken Aardrijkskunde Frans Duits Met mogelijk keuze lo 2 Naar keuze Havo-route

11 11 Vierde leerjaar Mavo+ Verplichte pakket aan algemeen vormende vakken (Ne, Eng, Wis, Ec) + lo1 Intersectoraal programma of Lo2 of Havo-route 2 keuzevakken

12 12 Intersectoraal programma Elementen van technologie, commercie en dienstverlening In het derde leerjaar voor alle leerlingen In het vierde leerjaar voor de leerlingen van de route MBO GL of TL diploma (gemengde - of theoretisch leerweg)

13 13 De voordelen van het Intersectorale programma -Brede oriëntatie op opleidingen binnen MBO -Aanleren competenties en vaardigheden gericht op competenties en vaardigheden MBO -Kortom: goede aansluiting Mavo + – MBO

14 14 LO2 Verdieping en verbreding van lo1 In derde leerjaar extra keuzevak (1 uur) In vierde leerjaar keuze lo2 (4 uur) i.p.v. intersectorale programma Tl diploma (theoretisch)

15 15 Voordelen LO2 Voorbereiding op specifieke vervolgopleidingen Sport & Bewegen (CIOS) Uniformberoepen Aanleren competenties en vaardigheden op het MBO-programma Is een examenvak

16 16 Route Havo Voor laatbloeiers Havogericht doorstroomprogramma Alleen in leerjaar 4 Met toelatingseisen Is geen examenvak Tl-diploma (theoretische leerweg)

17 17 Voordelen route Havo Gegeven op locatie Havo (Lyceum) Door docenten van Havo Extra aandacht voor wiskunde, Nederlands Lessen in hoger tempo met huiswerk Begeleiding bij profielkeuze

18 18 Leerjaar 3 Sectorkeuze TechniekZorg&welzijnEconomie Lo2Havo-routeMBO-route Afstudeerroute Leerjaar 4 7 vakken + Intersectoraal 7 vakken + Havo voorber. 7 vakken + LO2

19 19 Examentraject Leerjaar 3:  2 Schoolexamen weken (SE-1 en SE-2)  Maatschappijleer-, sectorwerkstuk, CKV: (wordt afgesloten) Leerjaar 4:  3 schoolexamen weken  8 examenvakken  Centraal examen. Diplomering  GL of TL diploma  Certificaat overige vakken en rekentoets

20 20 (aangescherpte) examen Nieuw, geslaagd indien:  > 5,5 gemiddelde (niet afgeronde) CE-cijfer  Rekentoets en Nederlands 5 > Daarna:  1 x 5, rest > 6, òf  1 x 4, rest > 6, tenminste 1 x 7, òf  2 x 5, rest > 6, tenminste één 7. en  LO + CKV voldoende of goed  Handelingsdelen en sectorwerkstuk voldoende of goed

21 21 Ondernomen acties  Hernieuwde afstemming van examenprogramma per vakgroep  Hernieuwde afstemming onderbouw – bovenbouw  Steunlessen (Ned – Eng – wis.)  Examentrainingen (extra en in kleine groepjes)  Intensievere leerlingbegeleiding (2 mentoren)

22 22 leerjaar 3 MAVO + Aandachtspunten Klassenindeling op basis van:  Keuzevakken  Buitengebieden (postcode)  Advies doorstroomgesprekken Extra vakken  Geeft extra huiswerk(planning) Start schoolexamens (2 e helft schooljaar, jan. en juni) Bijzondere aandacht voor keuzevak(ken)

23 Heeft u nog vragen?? 23

24 Bedankt voor uw aandacht en wel thuis ………!!! 24


Download ppt "Welkom Informatieavond MAVO + 16 januari 2014. Programma van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Mavo + algemeen het examentraject naar Mavo + ; de aandachtspunten."

Verwante presentaties


Ads door Google