De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Informatieavond Mavo +. 2 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Keuzeprocedure.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Informatieavond Mavo +. 2 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Keuzeprocedure."— Transcript van de presentatie:

1 1 Informatieavond Mavo +

2 2 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Keuzeprocedure

3 3 Programma van Toetsing en Examinering Boekje PTA Verkort examenreglement Schoolexamen – Centraal examen Opsomming per vak van alle onderdelen die getoetst worden: Stof Toetsvorm Duur van de toets Gewicht van de beoordeling Periode Inleverdata praktische opdrachten/ handelingsdelen Wel/geen herkansingsmogelijkheid

4 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gedragsregels bij examens Wat mag wel/niet gebruikt worden Geen mobiele telefoons Vertrekschema Verkort examenreglement; Hoe te handelen bij ziekte Onregelmatigheden

5 5 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 1. Schoolexamen (SE): voor alle examenvakken leerjaar 3. : 2 x SE leerjaar 4. : 3 x SE 2. Centraal examen (CE): examenvakken in leerjaar 4

6 6 Schoolexamen (SE) bestaat uit Schriftelijke toetsen (cijfer) (alle vakken) Mondelinge toetsen (cijfer) (Ne, En, Du, Fa) in 4 e leerjaar Praktische opdrachten (cijfer) Verslagen etc. (voldoende/goed) Sectorwerkstuk (voldoende/goed)

7 7 Praktische opdrachten Vakspecifiek Bestaan uit meerdere (kleine) opdrachten Beoordeling: cijfer

8 8 Verslagen etc. Verplicht onderdeel voor SE Product en proces worden beoordeeld Vaak reflectie op eigen handelen en te behalen doel Beoordeling: voldoende (V) of goed (G)

9 9 Voor verslagen en opdrachten geldt: Dienen afgerond te zijn voor betreffende SE. Niet tijdig afgerond, mogelijk puntenaftrek In weken vóór SE kunnen verslagen en of opdrachten op dinsdagmiddag afgerond (moeten) worden.

10 10 Inrichting PTA leerjaar 3 Twee keer SE-week 1 e : 20 januari 2014 – 24 januari 2014 2 e : 16 juni 2014 – 20 juni 2014 Na iedere SE-week mogelijkheid voor 1 herkansing (aanmelden via Magister) Per periode, praktische opdrachten en of verslagen Sectorwerkstuk

11 11 Sectorwerkstuk Werkstuk, representatief voor de gekozen sector (intersectoraal) TC of DC. Vakoverstijgend Omvang: 20 uur Presentatie verplicht (ook voor Ned SE-2) Beoordeling door 2 docenten Beoordeling: voldoende of goed

12 12 Einde 3e leerjaar afsluiting van : Maatschappijleer 1 (bij voorkeur met 6,5 of >) Culturele&Kunstzinnige Vorming CKV (met V/G) Vakken die niet gekozen zijn in leerjaar 4, met uitzondering van LO1. Sectorwerkstuk (met V/G) Handelingsdelen + praktische opdrachten van SE 3 e leerjaar dienen afgerond te zijn

13 13 Inrichting PTA leerjaar 4 Keuzevak maatschappijleer 2 Drie keer SE-week (november – januari – april) Na iedere SE-week 1 herkansingsmogelijkheid Praktische opdrachten, handelingsopdrachten, (tussentoetsen) Centraal examen

14 14 Centraal Examen (CE) bestaat uit Schriftelijke examens Praktisch examen (b.v. tekenen) Rekentoets: - niet in centraal examen - verplicht vanaf 2014 - tenminste 5.0

15 15 Diploma VMBO We gaan voor diploma VMBO Theoretische Leerweg (TL) Op cijferlijst ook vermelding van - beroepsgerichte vak en behaalde cijfer. - Rekentoets

16 16 Diploma VMBO Voor Theoretische leerweg (TL) - Examen TL omvat minimaal 7 theoretische vakken Voor Gemengde Leerweg (GL) - Examen GL omvat minimaal 6 theoretische vakken + 1 beroepsgericht vak

17 17 Vakkenpakket VMBO op PCC Leerlingen, Hebben 1 extra (8 e ) examenvak Mogen voor één vak in 2 e tijdvak CE herkansen. hoogste cijfer geldt Kunnen uiteindelijk nog 1 vak laten vallen behalen het GL diploma indien een theoretisch vak onvoldoende is behalen het TL diploma indien het beroepsgerichte vak onvoldoende is

18 18 Slaag-/zakregeling Geslaagd indien: > 5,5 gemiddelde (niet afgeronde) CE-cijfer Nederlands tenminste een 5 Daarna: 1 x 5, rest > 6, òf 1 x 4, rest > 6, tenminste 1 x 7, òf 2 x 5, rest > 6, tenminste één 7. en LO + CKV voldoende of goed Verslagen etc. voldoende of goed Sectorwerkstuk voldoende of goed

19 19 Slaag-/zakregeling SE CE Eind Nieuw NeEnWiEcKV MA-1IS 5,56,06,35,46,26,46,56,6 NeEnWiEcKV IS 5,25,45,04,86,05,56,4 5,45,7 5,16,16,06,5 56656677 + ec is = gem. 5,47 = gezakt- Ec = gem. 5,58 = geslaagd

20 20 Keuzeproces 3 Mavo Keuze sector t.b.v. doorstroming naar Middelbaar beroepsonderwijs, niveau 3 of 4 Havo

21 21 Onderwijsstructuur WOHBOMBO (BBL en BOL) Niveaus 4321 Mavo + 2 1 3 4 5 6 2 1 3 4 5 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 Vwo Havo TLGLKBBB

22 22 MBO-sectoren 4 sectoren: 1.Sector Economie 2.Sector Techniek 3.Sector Zorg & Welzijn 4.Agrarische sector

23 23 Sector Economie Administratie Handel Logistiek Horeca en voeding Toerisme

24 24 Sector Techniek Bouw en hout Infra Metaal Installatie Voertuigen Ontwerp en design Laboratorium Milieu Optiek

25 25 Sector Zorg & Welzijn Gezondheidszorg Uiterlijke verzorging Welzijn Kunst Sport

26 26 Agrarische sector Bloem en plant Groen Dier Voedsel Recreatie

27 27 Uniform-beroepen Orde en veiligheid Landmacht Luchtmacht Marine Marechaussee Politie

28 28 Toelatingsvoorwaarden MBO Sector Techniek: WI (en NASK1 gewenst) Sector Economie: Eén van de vakken: WI,EC,DU Wenselijk: twee van deze vakken

29 29 Toelatingsvoorwaarden MBO Sector Zorg & Welzijn: Eén van de vakken WI, BI, AK, GS, MA2 Wenselijk: twee van deze vakken en NASK2 Agrarische sector: Eén van de vakken: WI, BI, NASK Wenselijk: twee van deze vakken

30 30 Toelating MBO Intaketoets: capaciteiten w.o. rekenen, taal en persoonlijkheid Intakegesprek Soms specifieke toelatingseisen

31 31 Verplichte vakken Havo NE EN Verdere verplichtingen afhankelijk van afstudeerprofiel

32 32 Vier profielen HAVO 1.Natuur en Techniek: NA, SK, WI-B 2.Natuur en Gezondheid: NA, SK, ( BI), WI-B of WI-A 3.Economie en Maatschappij: EC, (GS), WI-A of WI-B 4.Cultuur en Maatschappij: FA of DU, (GS) Vrij deel

33 33 Examenvakken 4e klas Verplichte vakken NE, EN, WI, EC,LO1 Sectorgebonden vakken Sector Techniek: NASK1 (+WI) Sector Economie:(EC, WI), DU i.p.v.WI Sector Zorg & Welzijn: BI, (WI) MA2/GS/AK i.p.v.WI ….

34 34 Examenvakken vierde klas Keuze uit: Intersectoraal programma a. Dienstverlening en Commercie b. Technologie en Commercie Havo-route LO2

35 35 Sector Economie Keuze uit: Intersectoraal D en C of T en C LO2 Havoroute én Twee van de vakken: DU, AK, GS, MA2, NASK1, NASK2, BI, TE Advies: - DU als WI heel zwak is of bij keuze Havo-route - BI bij keuze LO2 of ISP- DC - NASK1 bij keuze ISP-TC

36 36 Sector Techniek Verplicht: NASK1 Keuze uit: Intersectoraal T en C LO2 Havo-route + NASK2 én (alleen bij keuze ISP of LO2) Eén van de vakken: DU, AK, GS, MA2, NASK2, BI, TE Advies: BI bij keuze LO2

37 37 Sector Zorg en Welzijn Verplicht: Bio Keuze uit: Intersectoraal D en C LO2 Havo-route én Eén van de vakken: DU, AK, GS, MA2, NASK1, NASK2, TE Advies: GS of AK of MA2 als WI heel zwak is

38 38 Voorwaarden Havo-route Maximaal 1 onvoldoende ( niet voor NE of EN) Gemiddeld cijfer: 6.8 Motivatiebrief Positief advies doorstroomcommissie

39 39 Planning 3e klas oktober, november: voorlichting leerlingen 21 november: voorlichtingsavond december/januari/februari : individuele gesprekken en voorlopige keuze 9 januari: Studie Experience 13 en 14 februari: snuffelstage februari, na rapport 2: advies van docenten 13 maart: definitieve sectorkeuze

40 40 Tip www. pccfabritius.dedecaan.net

41 41 Na te lezen op Magister U heeft een vraag ?


Download ppt "1 Informatieavond Mavo +. 2 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Keuzeprocedure."

Verwante presentaties


Ads door Google