De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Mavo+.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Mavo+."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Mavo+

2 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Keuzeprocedure

3 Programma van Toetsing en Examinering Boekje PTA
Verkort examenreglement Schoolexamen – Centraal examen Opsomming per vak van alle onderdelen die getoetst worden: Stof Toetsvorm Duur van de toets Gewicht van de beoordeling Periode Inleverdata praktische opdrachten/ handelingsdelen Wel/geen herkansingsmogelijkheid

4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Gedragsregels bij examens Wat mag wel/niet gebruikt worden Geen mobiele telefoons Vertrekschema Verkort examenreglement; Hoe te handelen bij ziekte Onregelmatigheden

5 Programma van Toetsing en Afsluiting
(PTA) 1. Schoolexamen (SE): voor alle examenvakken leerjaar 3. : 2 x SE leerjaar 4. : 3 x SE 2. Centraal examen (CE): examenvakken in leerjaar 4

6 Schoolexamen (SE) bestaat uit
Schriftelijke toetsen (cijfer) (alle vakken) Mondelinge toetsen (cijfer) (Ne, En, Du, Fa) in 4e leerjaar Praktische opdrachten (cijfer) Verslagen etc. (voldoende/goed) Sectorwerkstuk (voldoende/goed)

7 Praktische opdrachten
Vakspecifiek Bestaan uit meerdere (kleine) opdrachten Beoordeling: cijfer

8 Verslagen etc. Verplicht onderdeel voor SE
Product en proces worden beoordeeld Vaak reflectie op eigen handelen en te behalen doel Beoordeling: voldoende (V) of goed (G)

9 Voor verslagen en opdrachten geldt:
Dienen afgerond te zijn voor betreffende SE. Niet tijdig afgerond, mogelijk puntenaftrek In weken vóór SE kunnen verslagen en of opdrachten op dinsdagmiddag afgerond (moeten) worden.

10 Inrichting PTA leerjaar 3
Twee keer SE-week 1e : 20 januari 2014 – 24 januari 2014 2e : 16 juni 2014 – 20 juni 2014 Na iedere SE-week mogelijkheid voor 1 herkansing (aanmelden via Magister) Per periode, praktische opdrachten en of verslagen Sectorwerkstuk

11 Sectorwerkstuk Werkstuk, representatief voor de
gekozen sector (intersectoraal) TC of DC. Vakoverstijgend Omvang: 20 uur Presentatie verplicht (ook voor Ned SE-2) Beoordeling door 2 docenten Beoordeling: voldoende of goed

12 Einde 3e leerjaar afsluiting van:
Maatschappijleer 1 (bij voorkeur met 6,5 of >) Culturele&Kunstzinnige Vorming CKV (met V/G) Vakken die niet gekozen zijn in leerjaar 4, met uitzondering van LO1. Sectorwerkstuk (met V/G) Handelingsdelen + praktische opdrachten van SE 3e leerjaar dienen afgerond te zijn

13 Inrichting PTA leerjaar 4
Keuzevak maatschappijleer 2 Drie keer SE-week (november – januari – april) Na iedere SE-week 1 herkansingsmogelijkheid Praktische opdrachten, handelingsopdrachten, (tussentoetsen) Centraal examen

14 Centraal Examen (CE) bestaat uit
Schriftelijke examens Praktisch examen (b.v. tekenen) Rekentoets: - niet in centraal examen - verplicht vanaf 2014 - tenminste 5.0

15 Diploma VMBO We gaan voor diploma VMBO Theoretische Leerweg (TL)
Op cijferlijst ook vermelding van - beroepsgerichte vak en behaalde cijfer. - Rekentoets

16 Diploma VMBO Voor Theoretische leerweg (TL) Voor Gemengde Leerweg (GL)
- Examen TL omvat minimaal 7 theoretische vakken Voor Gemengde Leerweg (GL) - Examen GL omvat minimaal 6 theoretische vakken + 1 beroepsgericht vak

17 Vakkenpakket VMBO op PCC
Leerlingen, Hebben 1 extra (8e) examenvak Mogen voor één vak in 2e tijdvak CE herkansen. hoogste cijfer geldt Kunnen uiteindelijk nog 1 vak laten vallen behalen het GL diploma indien een theoretisch vak onvoldoende is behalen het TL diploma indien het beroepsgerichte vak

18 Slaag-/zakregeling Geslaagd indien:
> 5,5 gemiddelde (niet afgeronde) CE-cijfer Nederlands tenminste een 5 Daarna: 1 x 5, rest > 6, òf 1 x 4, rest > 6, tenminste 1 x 7, òf 2 x 5, rest > 6, tenminste één 7. en LO + CKV voldoende of goed Verslagen etc. voldoende of goed Sectorwerkstuk voldoende of goed

19 Slaag-/zakregeling SE CE Eind Nieuw Ne En Wi Ec KV MA-1 IS 5,5 6,0 6,3
5,4 6,2 6,4 6,5 6,6 5,2 5,0 4,8 5,7 5,1 6,1 5 6 7 + ec is = gem. 5,47 = gezakt - Ec = gem. 5,58 = geslaagd

20 Keuzeproces 3 Mavo Keuze sector t.b.v. doorstroming naar
Middelbaar beroepsonderwijs, niveau 3 of 4 Havo

21 Onderwijsstructuur WO HBO MBO (BBL en BOL) Niveaus 4 3 2 1 Mavo+ 5 6
Vwo Havo TL GL KB BB

22 MBO-sectoren 4 sectoren: Sector Economie Sector Techniek
Sector Zorg & Welzijn Agrarische sector

23 Sector Economie Administratie Handel Logistiek Horeca en voeding
Toerisme

24 Sector Techniek Bouw en hout Infra Metaal Installatie Voertuigen
Ontwerp en design Laboratorium Milieu Optiek

25 Sector Zorg & Welzijn Gezondheidszorg Uiterlijke verzorging Welzijn
Kunst Sport

26 Agrarische sector Bloem en plant Groen Dier Voedsel Recreatie

27 Uniform-beroepen Orde en veiligheid Landmacht Luchtmacht Marine
Marechaussee Politie

28 Toelatingsvoorwaarden MBO
Sector Techniek: WI (en NASK1 gewenst) Sector Economie: Eén van de vakken: WI,EC,DU Wenselijk: twee van deze vakken

29 Toelatingsvoorwaarden MBO
Sector Zorg & Welzijn: Eén van de vakken WI, BI, AK, GS, MA2 Wenselijk: twee van deze vakken en NASK2 Agrarische sector: Eén van de vakken: WI, BI, NASK Wenselijk: twee van deze vakken

30 Toelating MBO Intaketoets: capaciteiten
w.o. rekenen, taal en persoonlijkheid Intakegesprek Soms specifieke toelatingseisen

31 Verplichte vakken Havo
NE EN Verdere verplichtingen afhankelijk van afstudeerprofiel

32 Vier profielen HAVO Natuur en Techniek: NA, SK, WI-B
Natuur en Gezondheid: NA, SK, ( BI), WI-B of WI-A Economie en Maatschappij: EC, (GS), WI-A of WI-B Cultuur en Maatschappij: FA of DU, (GS) Vrij deel

33 Examenvakken 4e klas Verplichte vakken NE, EN, WI, EC,LO1
Sectorgebonden vakken Sector Techniek: NASK1 (+WI) Sector Economie:(EC, WI), DU i.p.v.WI Sector Zorg & Welzijn: BI, (WI) MA2/GS/AK i.p.v.WI ….

34 Examenvakken vierde klas
Keuze uit: Intersectoraal programma a. Dienstverlening en Commercie b. Technologie en Commercie Havo-route LO2

35 Sector Economie Keuze uit: Intersectoraal D en C of T en C LO2
Havoroute én Twee van de vakken: DU, AK, GS, MA2, NASK1, NASK2, BI, TE Advies: - DU als WI heel zwak is of bij keuze Havo-route - BI bij keuze LO2 of ISP- DC - NASK1 bij keuze ISP-TC

36 Sector Techniek Verplicht: NASK1 Keuze uit: Intersectoraal T en C LO2
Havo-route + NASK2 én (alleen bij keuze ISP of LO2) Eén van de vakken: DU, AK, GS, MA2, NASK2, BI, TE Advies: BI bij keuze LO2

37 Sector Zorg en Welzijn Verplicht: Bio Keuze uit: Intersectoraal D en C
LO2 Havo-route én Eén van de vakken: DU, AK, GS, MA2, NASK1, NASK2, TE Advies: GS of AK of MA2 als WI heel zwak is

38 Voorwaarden Havo-route
Maximaal 1 onvoldoende ( niet voor NE of EN) Gemiddeld cijfer: 6.8 Motivatiebrief Positief advies doorstroomcommissie

39 Planning 3e klas oktober, november: voorlichting leerlingen
21 november: voorlichtingsavond december/januari/februari : individuele gesprekken en voorlopige keuze 9 januari: Studie Experience 13 en 14 februari: snuffelstage februari, na rapport 2: advies van docenten 13 maart: definitieve sectorkeuze

40 Tip www. pccfabritius.dedecaan.net

41 U heeft een vraag ? Na te lezen op Magister


Download ppt "Informatieavond Mavo+."

Verwante presentaties


Ads door Google