De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Mavo+.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Mavo+."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Mavo+

2 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Vervolgonderwijs

3 Vervolg van PTA in leerjaar 4
Nog 2 v/d 5 SE-weken (januari – april) Na iedere SE-week één herkansingsmogelijkheid Wel tussentoetsen (met (kleine) weging) Praktische opdrachten, handelingsopdrachten, sectorwerkstuk (allen V/G) Verzwaard centraal examen Eindcijfer per vak: gemiddelde SE + CE, gedeeld door 2 en afgerond op hele cijfers

4 Centraal Examen (CE) Schriftelijke examens (2 uur)
Vaste tijden/locatie (09.00 – en – 15.30) Lln met dyslexie of dyscalculie extra tijd (30 min.) Houd regels en richtlijnen in de gaten (zie PTA)

5 Diploma VMBO Voor Theoretische leerweg (TL) Voor Gemengde Leerweg (GL)
- Examen TL omvat minimaal 7 theoretische vakken Voor Gemengde Leerweg (GL) - Examen GL omvat minimaal 6 theoretische vakken + 1 beroepsgericht vak

6 Examen Mavo (VMBO) op PCC
Leerlingen, Hebben 1 extra (8e) examenvak (behalve Havo-route) Kunnen voor één vak in 2e tijdvak CE herkansen. Rekentoets telt niet mee maar wel op cijferlijst Kunnen uiteindelijk nog 1 vak laten vallen - behalve de Havo-route - Alleen de leerlingen die het vak Intersectoraal volgen, behalen het GL diploma indien er teveel onvoldoendes in theoretisch vakken zitten.

7 Slaag-/zakregeling (verzwaard)
Geslaagd indien: > 5,50 gemiddelde (niet afgeronde) CE-cijfer Nederlands tenminste een 5 (nieuw) Daarna: 1 x 5, rest > 6, òf 1 x 4, rest > 6, tenminste 1 x 7, òf 2 x 5, rest > 6, tenminste één 7. en LO + CKV voldoende of goed Handelingsdelen voldoende of goed Sectorwerkstuk voldoende of goed

8 Slaag-/zakregeling SE CE Eind Nieuw Ne En Wi Ec KV MA-1 IS 5,5 6,0 6,3
5,4 6,2 6,4 6,6 5,2 5,0 4,8 5,7 5,1 6,1 6,5 5 6 (5) 7 + ec is = gem. 5,47 = gezakt - Ec = gem. 5,58 = geslaagd

9 Aandachtspunten Tip!! Stel niet uit maar begin nu!!
Houd je aan afspraken en pas studiehouding aan!! Doe het samen (thuis en/of op school)

10 Belangrijke data 12 – 13 december 2013 : leerlingbezoekdagen
9 januari : Studie Experience (beroepenmarkt) 20 – 28 januari : SE4 (incl. mondeling) Jan. – febr : open dagen MBO 10 mrt - 14 mrt 2014 : examentraining! 24 – 28 mrt : SE5 31 mrt – 4 april : CSPE examen (beroepsgerichte vak) 22 april – 24 april 2014 : examentraining! 12 – 27 mei : centraal examens Do. 12 juni : uitslag examens 16 – 17 juni : centraal herexamen Wo. 25 juni : uitslag herexamens Do. 3 juli : Diploma-uitreiking (Oosterhout)

11 Middelbaar Beroepsonderwijs
Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Horizon College Kop van Noord-Holland ROC van Amsterdam Regio College Nova College Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) Clusius College

12 MBO – 4 niveaus Niveau 1 : assistentenopleiding
Niveau 2 : basisberoepsopleiding Niveau 3 : vakopleiding Niveau 4 : middenkaderopleiding specialistenopleiding

13 2 Leerwegen BBL = beroepsbegeleidende leerweg
beroepspraktijkvorming 60% -80% theoretische scholing 40 % - 20% BOL = beroepsopleidende leerweg * 5 dagen naar school * stagedagen of – weken * praktijksimulatie

14 MBO-sectoren Economie Techniek Zorg en welzijn Agrarische sector

15 Economie Financiële beroepen Secretariaat Commerciële dienstverlening
Juridische dienstverlening ICT

16 Handel Detailhandel Internationale handel/ groothandel
Transport en logistiek

17 Dienstverlening Facilitaire dienstverlening Brood en banket Horeca
Uiterlijke verzorging

18 Gezondheidszorg Verzorging/verpleging Apothekersassistent(e)
Dokterassistent(e) Tandartsassistent(e)

19 Welzijn Maatschappelijke zorg Maatschappelijke dienstverlening
Pedagogisch Werk Onderwijsassistent Sport en bewegen

20 Kunst en Cultuur Kunst, cultuur en amusement Sociaal cultureel werk
Dans, theater, muziek

21 Techniek Bouwkunde Infratechniek Werktuigbouwkunde Voertuigentechniek

22 Techniek Installatietechniek Elektrotechniek Procestechniek
Laboratoriumtechniek

23 Maritieme Academie Koopvaardij-officier Visserij-officier

24 Interieur en vormgeving
Hout Industriële vormgeving Media Podium-en evenementtechniek Ruimtelijke presentatie en communicatie Edelsmeden en fijne techniek Optiek

25 Agrarisch Animal Friends Good Food Mighty Machines Dynamic Design

26 Agrarisch Surprising Nature Big Business Natural Health

27 Uniformberoepen Veiligheidsacademie Toezicht en veiligheid
Veiligheid en vakmanschap Landmacht Luchtmacht Marine Marechaussee Politie

28 Verplichte vakken Havo
Nederlands Engels Profielvakken Maatschappijleer CKV LO

29 Profielen NATUUR EN TECHNIEK verplicht op Mavo: wi,nask1,nask2
Verplichte vakken : WI-B, NA,SK Keuzevak : NLT of BIO verplicht op Mavo: wi,nask1,nask2 NATUUR EN GEZONDHEID Verplichte vakken : WI-A of WI-B, BIO, SK Keuzevak : NLT of NA

30 Profielen ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ
Verplichte vakken : WI-A of WI-B, EC, GS Keuzevak : AK of MA-wetensch. verplicht op Mavo: wi,ec CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ Verplichte vakken : FA of DU, GS Keuzevak : AK of MA-wetensch.of TE of DU verplicht op Mavo: Fa of Du

31 Vrij deel Vakken uit een ander dan het gekozen profiel
Niet profiel-gebonden vakken: Informatica Management en organisatie Bewegen, sport en maatschappij

32 Kiezen vervolgopleidingen
Lezen van informatiemateriaal Leerlingbezoekdagen (12 en 13 december) Bezoeken van open dagen,Studie Experience (9 jan.) Gesprekken met decaan, ouders, vrienden, beroepsbeoefenaars Voorbereiding op intake-of sollicitatiegesprek Op tijd aanmelden: vóór 1 april, 1 mei

33 Aanmeldingsprocedure MBO
Inschrijven via inschrijfformulier, liefst digitaal Inschrijven voor 1 mei sommige opleidingen eerder Intaketest :capaciteiten (rekenen, taal) persoonlijkheid Intakegesprek: belangrijk: beroepsbeeld

34 Toelating Havo Profielkeuze in overleg met Havodecaan
Inleveren voor 13 maart Binnen PCC: geen aanmelding nodig

35 Aanmelding Bij keuze “risico”-opleiding:
vroegtijdig tweede keus maken !

36 Ik heb een vraag Na te lezen op 36


Download ppt "Informatieavond Mavo+."

Verwante presentaties


Ads door Google