De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Mavo + Informatieavond. 2 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Vervolgonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Mavo + Informatieavond. 2 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Vervolgonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 1 Mavo + Informatieavond

2 2 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Vervolgonderwijs

3 3 Vervolg van PTA in leerjaar 4 Nog 2 v/d 5 SE-weken (januari – april) Na iedere SE-week één herkansingsmogelijkheid Wel tussentoetsen (met (kleine) weging) Praktische opdrachten, handelingsopdrachten, sectorwerkstuk (allen V/G) Verzwaard centraal examen Eindcijfer per vak: gemiddelde SE + CE, gedeeld door 2 en afgerond op hele cijfers

4 4 Centraal Examen (CE) Schriftelijke examens (2 uur) Vaste tijden/locatie (09.00 – 11.00 en 13.30 – 15.30) Lln met dyslexie of dyscalculie extra tijd (30 min.) Houd regels en richtlijnen in de gaten (zie PTA)

5 5 Diploma VMBO Voor Theoretische leerweg (TL) - Examen TL omvat minimaal 7 theoretische vakken Voor Gemengde Leerweg (GL) - Examen GL omvat minimaal 6 theoretische vakken + 1 beroepsgericht vak

6 6 Examen Mavo (VMBO) op PCC Leerlingen, Hebben 1 extra (8 e ) examenvak (behalve Havo-route) Kunnen voor één vak in 2 e tijdvak CE herkansen. Rekentoets telt niet mee maar wel op cijferlijst Kunnen uiteindelijk nog 1 vak laten vallen - behalve de Havo-route - Alleen de leerlingen die het vak Intersectoraal volgen, behalen het GL diploma indien er teveel onvoldoendes in theoretisch vakken zitten.

7 7 Slaag-/zakregeling (verzwaard) Geslaagd indien: > 5,50 gemiddelde (niet afgeronde) CE-cijfer Nederlands tenminste een 5 (nieuw) Daarna: 1 x 5, rest > 6, òf 1 x 4, rest > 6, tenminste 1 x 7, òf 2 x 5, rest > 6, tenminste één 7. en LO + CKV voldoende of goed Handelingsdelen voldoende of goed Sectorwerkstuk voldoende of goed

8 8 Slaag-/zakregeling SE CE Eind Nieuw NeEnWiEcKV MA-1IS 5,56,06,35,46,26,4 6,6 NeEnWiEcKV IS 5,25,45,04,86,05,56,4 5,45,7 5,16,16,06,5 566(5)6667 + ec is = gem. 5,47 = gezakt- Ec = gem. 5,58 = geslaagd

9 9 Aandachtspunten Tip!! Stel niet uit maar begin nu!! Houd je aan afspraken en pas studiehouding aan!! Doe het samen (thuis en/of op school)

10 Belangrijke data  12 – 13 december 2013 : leerlingbezoekdagen  9 januari 2014: Studie Experience (beroepenmarkt)  20 – 28 januari 2014 : SE4 (incl. mondeling)  Jan. – febr. 2014 : open dagen MBO  10 mrt - 14 mrt 2014: examentraining!  24 – 28 mrt 2014 : SE5  31 mrt – 4 april: CSPE examen (beroepsgerichte vak)  22 april – 24 april 2014: examentraining!  12 – 27 mei 2014 : centraal examens  Do. 12 juni 2014 : uitslag examens  16 – 17 juni 2014 : centraal herexamen  Wo. 25 juni 2014: uitslag herexamens  Do. 3 juli 2014: Diploma-uitreiking (Oosterhout)

11 Middelbaar Beroepsonderwijs  Regionaal Opleidingscentrum (ROC)  Horizon College  Kop van Noord-Holland  ROC van Amsterdam  Regio College  Nova College  Agrarisch Opleidingscentrum (AOC)  Clusius College

12 MBO – 4 niveaus  Niveau 1 : assistentenopleiding  Niveau 2 : basisberoepsopleiding  Niveau 3 : vakopleiding  Niveau 4 : middenkaderopleiding specialistenopleiding

13 2 Leerwegen BBL = beroepsbegeleidende leerweg beroepspraktijkvorming 60% -80% theoretische scholing 40 % - 20% BOL = beroepsopleidende leerweg * 5 dagen naar school * stagedagen of – weken * praktijksimulatie

14 MBO-sectoren  Economie  Techniek  Zorg en welzijn  Agrarische sector

15 Economie  Financiële beroepen  Secretariaat  Commerciële dienstverlening  Juridische dienstverlening  ICT

16 Handel  Detailhandel  Internationale handel/ groothandel  Transport en logistiek

17  Facilitaire dienstverlening  Brood en banket  Horeca  Uiterlijke verzorging Dienstverlening

18 Gezondheidszorg  Verzorging/verpleging  Apothekersassistent(e)  Dokterassistent(e)  Tandartsassistent(e)

19 Welzijn  Maatschappelijke zorg  Maatschappelijke dienstverlening  Pedagogisch Werk  Onderwijsassistent  Sport en bewegen

20 Kunst en Cultuur  Kunst, cultuur en amusement  Sociaal cultureel werk  Dans, theater, muziek

21  Bouwkunde  Infratechniek  Werktuigbouwkunde  Voertuigentechniek Techniek

22  Installatietechniek  Elektrotechniek  Procestechniek  Laboratoriumtechniek

23 Maritieme Academie  Koopvaardij-officier  Visserij-officier

24 Interieur en vormgeving  Hout  Industriële vormgeving  Media  Podium-en evenementtechniek  Ruimtelijke presentatie en communicatie  Edelsmeden en fijne techniek  Optiek

25 Agrarisch  Animal Friends  Good Food  Mighty Machines  Dynamic Design

26 Agrarisch  Surprising Nature  Big Business  Natural Health

27 Uniformberoepen  Veiligheidsacademie Toezicht en veiligheid Veiligheid en vakmanschap  Landmacht  Luchtmacht  Marine  Marechaussee  Politie

28 Verplichte vakken Havo  Nederlands  Engels  Profielvakken  Maatschappijleer  CKV  LO

29 Profielen NATUUR EN TECHNIEK  Verplichte vakken : WI-B, NA,SK  Keuzevak : NLT of BIO verplicht op Mavo: wi,nask1,nask2 NATUUR EN GEZONDHEID  Verplichte vakken : WI-A of WI-B, BIO, SK  Keuzevak : NLT of NA  verplicht op Mavo: wi,nask1,nask2

30 Profielen ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ  Verplichte vakken : WI-A of WI-B, EC, GS  Keuzevak : AK of MA-wetensch. verplicht op Mavo: wi,ec CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ  Verplichte vakken : FA of DU, GS  Keuzevak : AK of MA-wetensch.of TE of DU  verplicht op Mavo: Fa of Du

31 Vrij deel  Vakken uit een ander dan het gekozen profiel  Niet profiel-gebonden vakken:  Informatica  Management en organisatie  Bewegen, sport en maatschappij

32 Kiezen vervolgopleidingen  Lezen van informatiemateriaal  www.pccfabritius.dedecaan.netwww.pccfabritius.dedecaan.net  www.mbostad.nlwww.mbostad.nl  Leerlingbezoekdagen (12 en 13 december)  Bezoeken van open dagen,Studie Experience (9 jan.)  Gesprekken met decaan, ouders, vrienden, beroepsbeoefenaars  Voorbereiding op intake-of sollicitatiegesprek  Op tijd aanmelden: vóór 1 april, 1 mei

33 Aanmeldingsprocedure MBO Inschrijven via inschrijfformulier, liefst digitaal Inschrijven voor 1 mei sommige opleidingen eerder Intaketest :capaciteiten (rekenen, taal) persoonlijkheid Intakegesprek: belangrijk: beroepsbeeld

34 Toelating Havo  Profielkeuze in overleg met Havodecaan  Inleveren voor 13 maart  Binnen PCC: geen aanmelding nodig

35 Aanmelding  Bij keuze “risico”-opleiding: vroegtijdig tweede keus maken !

36 Ik heb een vraag  Na te lezen op www.pcc.nu 36


Download ppt "1 Mavo + Informatieavond. 2 Programma Eerste deel Examinering (PTA) Tweede deel Vervolgonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google