De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond klas 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond klas 2"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond klas 2
Voorlichting Studie en Beroepskeuze Mavo-2 21 maart 2012

2 Decaan Revius Mia Memelink decaan Mavo-plus Revius Doorn
Voorstellen: Sinds okt in het onderwijs Sinds aug docent aardrijkskunde Antonius Mavo Sinds aug decaan VBO + Mavo afdeling daarnaast: Uitwisseling met Jicin project ‘Wijk voor de Wereld ‘ Mentoren en de coördinator ‘introduceren’ Fout telefoonnummer bij de adressen in adressenboekje Wel goed bij de lijst van telefoonnummers Na afloop: - Informatie boekje over Mavo-4 en het MBO - afdruk van alle dia’s (handout)

3 De Leerwegen afgekort De vier leerwegen:
Theoretische leerweg (bij ons op school Mavo-plus) Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Afkorting: TL GL KL BL

4 Het Middelbaar Beroeps Onderwijs
Kenmerkend voor het MBO is: de sectoren de niveaus de leerweg

5 De pakketkeuze in M2 De leerweg is al bepaald.
Leerling kiest de sector. Leerling kiest sectorgebonden vakken. Leerling kiest keuzevakken. Leerling kiest modulevak..

6 De sectoren Zorg en welzijn Economie Techniek Landbouw

7 De sector Techniek Richtingen: Bouwkunde Infratechniek
Elektrotechniek Installatietechniek Hout, meubel en wonen Procestechniek Werktuigbouwkunde Mobiliteit Belangrijke vaardigheden: Kunnen rekenen Interesse voor techniek

8 De sector Techniek Verplicht: Ne, En, Ma, Wi, Gs, Nsk2, Gd, Lo, KV1.
Sectorgebonden vakken: Nask1. Keuzevakken: 2 vakken uit: Fa of Du, Bi, Ec. Modulevak: keuze uit: Mu, Lo2, Techn, Mavo-Havo, Referentieniveau

9 De sector Zorg & Welzijn
Belangrijke vaardigheden: Met mensen werken Goed luisteren Richtingen Maatschappelijke zorg Pedagogisch werk Onderwijs assistent Verpleging en verzorging Assistenten in de gezondheid Laboratoriumtechniek Begeleider kunst, cultuur & amusement Sociaal cultureel werk Sport en bewegen

10 De sector Zorg en Welzijn
Verplicht: Ne, En, Ma, Wi, Gs, Nask2, Gd, Lo, KV1. Sectorgebonden vakken: Bi. Keuzevakken: 2 vakken uit: Fa of Du, Nask1 of Ak, Ec. Modulevak: keuze uit: Mu, Lo2, Techn, Mavo-Havo, Referentieniveau

11 De sector Economie Richtingen Administratie Handel Beveiliging Horeca
Toerisme & recreatie Facilitair dienstverl. Belangrijke vaardigheden: Met mensen werken Goed kunnen rekenen

12 De sector Economie Verplicht: Ne, En, Ma, Wi, Gs, Nask2, Gd, Lo, KV1.
Sectorgebonden vakken: Ec. Keuzevakken: 2 vakken uit: Fa of Du, Nask1 of Ak, Bi. Modulevak: keuze uit: Mu, Lo2, Techn, Mavo-Havo, Referentieniveau

13 De sector Landbouw Richtingen Dierverzorging Bloemist Tuinontwerp
Hovenier Agrarische technniek Plantenteelt Veeteelt Belangrijke vaardigheden: Groene vingers Creatief

14 De sector Landbouw Verplicht: Ne, En, Ma, Wi, Gs, Nask2, Gd, Lo, KV1.
Sectorgebonden vakken: Bi of Nask1. Keuzevakken: 2 vakken uit: Fa of Du, Ak of Bi of Nask 1, Ec. Modulevak: keuze uit: Mu, Lo2, Techn, Havo-Mavo, Referentieniveau

15 Vakadviezen

16 Belangrijke conclusies vakkenpakket
In klas 3 hebben de leerlingen een breed vakkenpakket met 13 vakken. In klas 4 hebben de leerlingen een vakkenpakket met 8 (examen)vakken + de verplichte vakken. In klas 4 is wi een keuzevak. Module vak is verplicht keuzevak uit Lo2, Mu, Tech, Mavo-Havo, Referentieniveau(gedurende 2 jaar. Examenvakken zijn Lo2 (schoolexamen), Mu (centraalexamen). Voor Techn. ontvangt de leerling een certificaat.

17 vervolg De leerling volgt het modulevak in klas 3 en in klas 4.
Leerlingen kunnen niet de vakkencombinatie Fa en Du en Ak en Nask1 in hun pakket hebben. Als leerlingen biologie, Nask I en economie kiezen blijven alle vier de sectoren open. Voor de havo is of wiskunde of Frans of Duits nodig. Let op eisen van vervolgopleidingen en eventuele doorstroming naar havo-4. Vakken die in mavo-3 niet gekozen zijn kun je ook niet kiezen in mavo-4.

18 Wat is van belang bij de pakketkeuze?
Capaciteiten Interesse Persoonlijkheid Eisen vervolgopleiding Eisen beroep rapporten adviezen docenten beroepskeuzetest wensen leerling werkhouding doorzettingsvermogen sector en leerweg sociale vaardigheden Capaciteiten rapporten oordeel en advies leerkrachten info op ouderavond over leerling beoordeling van de ouders Interesse Ervaringen van ouders beroepskeuzetest wensen van leerling Persoonlijkheid werkhouding doorzettingsvermogen stress-bestendigheid sociale vaardigheden Eisen vervolgopleiding vakken niveau 18

19 Tijdpad voor keuze Vakadviezen docenten maart
Voorlopige pakketkeuze maart Definitieve keuze april

20 Bedankt voor uw aandacht !
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust! Best bereikbaar op school : maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. U kunt natuurlijk ook altijd mailen naar


Download ppt "Welkom op de ouderavond klas 2"

Verwante presentaties


Ads door Google