De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting klas 3 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg SCHOONHOVENS COLLEGE VMBO, HAVO, VWO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting klas 3 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg SCHOONHOVENS COLLEGE VMBO, HAVO, VWO."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting klas 3 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg SCHOONHOVENS COLLEGE VMBO, HAVO, VWO

2 Het VMBO n Inleiding n Programma 3 VMBO n Bevorderingsnormen en tijdpad n Vakkenkeuze en examen 3 VMBO n Doorstroming en leerwegen n LOB n Vragen Programma

3 Het VMBO De leerwegen n Theoretische leerweg n Kaderberoepsgerichte leerweg n Basisberoepsgerichte leerweg

4 Het VMBO Kader- en basisberoepsgerichte leerweg De afdelingen n Verzorging n Handel en Administratie n Metalektro n Bouwen, wonen en interieur

5 Het VMBO De bevorderingsnormen: a)Volgens de leerweg- en afdelingspecifieke tabel b)De slaag / zakregeling voor het gekozen examenpakket.

6 Het VMBO Kader- en basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 n Schoolexamen volgens programma van toetsing en afsluiting( PT&A)

7 Het VMBO De organisatie in leerjaar 3: n Toetsweek 1: 23 t/m 25 januari 2012 n Toetsweek 2: 11 t/m 13 juni 2012 n Herkansing: 1 toets per periode n 1e grote praktische opdracht n Daarnaast gewone rapporten n Maatschappelijke stage n Praktische en handelingsopdrachten hoeven niet tijdens de toetsweken plaats te vinden.

8 Maatschappelijke stage n Verplicht, 30 uur n Afsluiten met V of G n Vrijwilligersorganisatie (non-profit), géén commerciële instelling. n Buiten schooltijd

9 Het VMBO n Gemeenschappelijk deel examen: u Nederlands u Engels u Maatschappijleer u Lichamelijke opvoeding u Culturele kunstzinnige vorming (ckv)

10 Het VMBO Kader- en basisberoepsgerichte leerweg Schoolexamens en Centraal examen in: n Het gemeenschappelijk deel n De sectorverplichte vakken (zie volgende dia) n Het beroepsgerichte programma

11 Het VMBO Keuze examenpakket voor klas 4 n ME en BT: geen keuze, wiskunde en nask. Bij Bouwen, wonen en interieur de keuze tussen fijnhout bewerken en bouwtechniek n H&A : economie verplicht en wiskunde en/of Duits n VZ: biologie verplicht en wiskunde of geschiedenis, mogelijk Duits als extra vak voor 4 kader.

12 Het VMBO Andere examenopdrachten: n Kader- en basisberoepsgerichte leerweg: Praktische opdrachten (bijv: stage) – cijfer Handelingsopdrachten (bijv: verslag en bezoek open dag) – geen cijfer, moet wel voldoende worden afgetekend!

13 Het VMBO Toelating tot het 4 e leerjaar: € Geen cijfer bij: LO CKV Waardering “voldoende” of “goed” is noodzakelijk om over te gaan en examen te mogen doen!

14 Het VMBO WEGING EXAMENS (nieuw!) Basisberoepsgerichte leerweg Schoolexamen 1X Centraal examen 1X Kaderberoepsgerichte leerweg Schoolexamen 1X Centraal examen 1X

15 Het VMBO Het examen bestaat uit: n Schoolexamen en Centraal examen bb/kb : Ne, En bb/kb : sector- en keuzevakken bb/kb : beroepsgericht programma (telt 2 x) Maatschappijleer is alleen een schoolexamen.

16 De uitslagbepaling examen: 1) Gemiddelde CE moet 5,5 of hoger zijn 2) Gemiddelde SE en CE: - 1 x 5 dan overige vakken minimaal 6 of -1 x 4 of 2 x 5 dan 1x 7 en de rest voldoende Cijfer beroepsgericht progr. telt 2x mee! 1 x 5 = 2 tekorten, 1 x 7= 2 compensatiepunten - maatschappijleer is één van de examenvakken.

17 Het VMBO VMBO - bb MBO niveau 2 VMBO - kb MBO niveau 3 en 4 Doorstroming

18 Het VMBO Doorstroming MBO: n Bij verandering van sector is wiskunde veelal verplicht n In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) start men vaak op niveau 2.

19 Het VMBO Loopbaanoriëntatie en beroepskeuze (LOB): n Beroepenvoorlichtingsavond op woensdag 7 december! (verplicht) n Stageverslag (1e grote praktische opdracht) n Verslag MBO-opleiding n Verslag bezoek open dag in klas 4 n Opdrachten in loopbaanmap. Einddatum: 1 maart 2013!

20 Vragen

21 Mochten u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bellen naar de school: Tel: 0182-382761 Dhr. Zorgman Decaan Mevr. Van Kats Decaan Dhr. ZorgmanExamensecretaris Mevr. van Wijngaarden Afdelingsleider bovenbouw VMBO


Download ppt "Voorlichting klas 3 3 Basisberoepsgerichte leerweg 3 Kaderberoepsgerichte leerweg SCHOONHOVENS COLLEGE VMBO, HAVO, VWO."

Verwante presentaties


Ads door Google