De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerwegen en Advies Wat en hoe in klas 3 ? Ouderavond Woensdag 14 januari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerwegen en Advies Wat en hoe in klas 3 ? Ouderavond Woensdag 14 januari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Leerwegen en Advies Wat en hoe in klas 3 ? Ouderavond Woensdag 14 januari 2009

2 Programma 1.Opening 2.Maatschappelijke stage door Dhr. Spanbroek 3.De leerwegen en advisering 2 e leerjaar door Mevr. E. Willemsen 4.Wat en hoe in het 3 e leerjaar door Mevr. W. Hartgers 4. Vragenronde 5.Sluiting

3 De leerwegen De theoretische leerweg De gemengde leerweg De kaderberoepsgerichte leerweg De basisberoepsgerichte leerweg VM 2 Plus !!!!

4 BB KB GL TL Praktijk Theorie Basisvorming lj. 1 Basisvorming lj. 2 MBO N 1/2 MBO N3/4 6xD 4xC 5xD B -

5 VM 2 traject Dit is een nieuwe opleiding !!! Doelgroep: leerlingen die nu in klas 2C1-2C2 en 2X zitten. Extra informatie aansluitend aan het algemene deel van deze avond in lokaal 4 !!

6 VMBO, wat kun je ermee? Geen diploma MBO niveau 1 Assistentenopleidin g MBO niveau 2 Basisberoepsopleiding Basisberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg Havo Theoretische leerweg MBO niveau 4 S pecialistenopleiding Kaderberoepsgerichte leerweg MBO niveau 3 Middenkaderopleiding VM 2

7 Diploma V.M.B.O. Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg Gemengd/theoretische leerweg+

8 Onderwijsmogelijkheden na de Groenschool: B.O.L. * Beroepsopleidende leerweg (hele dagen naar school) B.B.L. * Beroepsbegeleidende leerweg (1 of 2 dagen naar school)

9 Opleidingen binnen B.O.L en B.B.L.: Niveau 1Assistentenopleiding Basisberoeps- Gerichte leerweg Niveau 2Basisberoepsopleiding Niveau 3Vakopleiding Kaderberoeps- Gerichte leerweg Gemengde leerweg Theoretische leerweg Niveau 4Middenkaderopleiding

10 Interne Doorstroming jaarB.O.LB.B.L 6 Niveau 4 5 4 Kader Functionaris (zelfstandig Beroeps- beoefenaar) (beginnend Beroeps beoefenaar) Niveau 3 3 Zelfstandig Beroeps- Beoefenaar (beginnend Beroeps- beoefenaar) 2 Beginnend Beroeps- beoefenaar Niveau 1 + 2 1 Assistent Niveau 1 1-jarig Niveau 2 2-jarig Niveau 3 3-jarig Niveau 4 4-jarig BasisberoepsgerichteKaderberoeps, Gemengde, Theoretische Leerweg

11 Het leerwegenadvies: Wat, hoe en wanneer? (1) Vakdocenten: –advies tweede periode (maart 2009) Cito Adviestoets: –Week 6 (3 en 5 februari 2009 van 12.30-16.00 uur) –Week 10 (2-6 maart 2009) Rapportage Cito Adviestoets Mentorgesprekken: –Maart/April 2009

12 Vakken Cito Adviestoets Nederlands leesvaardigheid (2) Engels leesvaardigheid (2) Wiskunde (2) Studievaardigheden Afname gebeurt op dinsdag 3 februari & donderdag 5 februari 2009 tussen 12.30 uur tot 16.00 uur.

13 Het leerwegenadvies : Wat, hoe en wanneer? (2) Eindadvies: –Advies vakdocenten –Cito Adviestoets –Mentorgesprekken –(Eventueel) advies Basisschool –Dossiergegevens zoals testen en toetsen 20 maart 2009 (bij rapport periode 2): –Eindadvies Helicon  ouders Vóór 3 april 2009: –Eindadvies retour ouders  Helicon

14 Vragenronde

15 Bovenbouw Mevr. W. Hartgers – Teamleider Bovenbouw Kennismaking week 38 PTA Schoolspecifieke bepalingen Voorwaardelijke vakken

16 Week 38 Wanneer; –Week 38 (14 september t/m 19 september 2009) Doel; –Kennismaken met elkaar –Op een leuke manier met elkaar optrekken Wat; –Onderdeel van het examenprogramma

17 Week 38 (2) Waar; –Recreatiepark Arnhem Een gunst…?? –Tentjes –…

18 P.T.A. Programma van Toetsing en Afsluiting Status Wat moet/kun je ermee? Inhoud

19 P.T.A. (vervolg 2) Voorwaardelijke vakken; –C.K.V./ Kunstvakken 1 (afsluiting klas 3) Moet minimaal voldoende zijn –Lichamelijke Opvoeding (afsluiting klas 3) Moet minimaal voldoende zijn –Sectorwerkstuk (klas 4G/T) Moet minimaal voldoende zijn –I.S.P. - Stage (klas 3 en 4) De gestelde stagedagen moeten aantoonbaar gelopen zijn –Maatschappijleer (afsluiting klas 3) Telt mee in de slaag/zakregeling

20 P.T.A. (vervolg 3) Een drietal artikelen toegelicht; –Niet op tijd… art. 12? –Ik was ziek… inhalen (art. 9)? –Ik heb een slecht cijfer… herkansen (art. 32);

21 Schoolspecifieke bepalingen Nederlands Engels Duits (bb niet) Wiskunde Nask1 Biologie Economie IntraSectoraal Programma Maatschappijleer C.K.V. Lichamelijke Opvoeding Overgangsnormering (voorbeeld); Een leerling wordt bevorderd indien van de 10/11 onderstaande vakken er maximaal 3 berekende onvoldoenden zijn. Een leerling is een bespreekgeval indien van de 10/11 onderstaande vakken er maximaal 4 berekende onvoldoenden zijn waarbij het puntentotaal van alle eindcijfers uitkomt op minimaal 63. In alle overige gevallen wordt de leerling niet bevorderd naar klas 4.

22 Examenvakken Basisberoeps- gericht Kaderberoeps- gericht GemengdTheoretisch (+plus) Nederlands Engels Wiskunde Biologie of NASK Biologie of NASK Biologie NASK Economie Praktijk

23 Intrasectoraal Programma Landbouwbreed

24 VMBO-Groen Intrasectoraal Programma landbouwbreed (i.s.p.) Leerjaar 3; –6 Thema’s –Stage Leerjaar 4; –3 Thema’s –Stage –CS(P)E

25 Vragenronde

26 Afsluiting Uw komst en uw interesse! Hartelijk dank voor: het terugzetten van de kopjes op de balie bij de conciërge !!!

27 Voorlichting VM 2 Voor ouders van de klassen 2C1 – 2C2 – 2X De voorlichting over de nieuwe opleiding VM 2 start in lokaal 4 over enkele minuten …


Download ppt "Leerwegen en Advies Wat en hoe in klas 3 ? Ouderavond Woensdag 14 januari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google