De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond PTA 3e – 4e klas

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond PTA 3e – 4e klas"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond PTA 3e – 4e klas
23 september 2014

2 Programma PTA Examenregels Slaag-zak regeling

3 PTA Programma van Toetsing en Afsluiting.

4 Afspraken Spoorboekje voor het schoolexamen en eindexamen.
Programma van Toetsing en afsluiting Spoorboekje voor het schoolexamen en eindexamen. Website Ter inzage in de mediatheek

5 Afspraken Toetsen/tentamens Aantal per vak; Aantal per periode;
Toetsstof (waar gaat de toets over); Manier van toetsen: Mondeling; Schriftelijk, soms met de computer; Werkstuk. Wijze van beoordeling; Weging van het toetscijfer; Herkansbaar ja of nee.

6 Afspraken Toets gemist Ziekte Gedragsregels tijdens examen/tentamens
Onregelmatigheden worden gemeld bij de examencommissie Commissie van beroep

7 Toets gemist De docent stuurt ouders mailtje
In Magister wordt voorlopig een 0,0 geplaatst Leerling maakt nieuwe afspraak met de docent om in te halen Docent meldt ouders per mail de nieuwe afspraak

8 Toets weer gemist Leerling komt de afspraak niet na die met de docent gemaakt is Docent meldt ouders dat de leerling afspraak niet is nagekomen Docent doet een melding aan de examencommissie Examencommissie hoort beide partijen Examencommissie doet hierover een uitspraak

9 Examencommissie Uitspraak van de examencommissie
Leerling krijgt alsnog een kans Leerling krijgt het cijfer 1,0 voor de toets De 0,0 in Magister verandert Leerling kan worden uitgesloten van verdere deelname aan het examen Ouders/leerling kunnen in beroep gaan tegen uitspraak

10 Schoolexamen/ vakken naast de examenvakken
Schoolonderzoeken (Vakken) Praktische opdrachten volgens programma Sectorwerkstuk (MAVO) Culturele en Kunstzinnige Vorming Oriëntatie op Beroep: stage Lichamelijke Opvoeding Maatschappijleer Rekenen

11 Oriëntatie op beroep Bezoek MBO Beroependag (leerjaar 4);
Leerjaar 3 BOD-dag; Beroependag op Triade; Open dagen vervolgonderwijs bezoeken.

12 Culturele en Kunstzinnige Vorming
Wordt uitgevoerd in projecten. In de derde/vierde klas Wordt beoordeeld met voldoende of goed. Bij onvoldoende vervangende opdracht(en) maken.

13 Lichamelijke opvoeding
In leerjaar 3 en 4 Wordt beoordeeld met voldoende of goed; Bij onvoldoende vervangende opdracht(en) maken

14 Maatschappijleer In leerjaar 3 en 4; Wordt beoordeeld met een cijfer;
Cijfer telt mee in de slaag/zakregeling; Kan dus compensatiecijfer zijn; Maar ook als onvoldoende tellen; Geen CSE (Centraal schriftelijk Examen) Wel herexamen in doen.

15 Praktische opdrachten
1 uit ander vak. Niet met een cijfer beoordeeld. Moet voldoende afgesloten worden.

16 Sectorwerkstuk MAVO Verplicht onderdeel Inleveren en presentatie doen
Moet voldoende of goed afgesloten worden Wordt vermeld op de cijferlijst

17 Rekentoets Verplicht deelname
Telt voor huidige vierde klassers nog niet mee in de slaag/zak-regeling Certificaat voor vervolgonderwijs Voor huidige derde klassers telt de toets mee in de slaag/zakregeling In combinatie met Nederlands, mag er maar een van beide onvoldoende ( 5 ) zijn.

18 Deelname aan examen Opdracht CKV voldoende afgesloten;
Lichamelijke Opvoeding voldoende afgesloten; Cijfer voor maatschappijleer. Sectorwerkstuk MAVO voldoende afgesloten Rekentoets gemaakt hebben De onderdelen uit het PTA van het schoolexamen afgesloten.

19 PTA Deze week op de website. Magister
Papieren versie ter inzage in de mediatheek Magister Cijfers bekijken Gemiste toetsen bekijken Toets niet gemaakt wordt cijfer 0,0 (nul) ingevuld. Toets dient daarna alsnog gemaakt te worden, het cijfer 0,0 (nul) mag niet blijven staan Inlogcode

20 Wanneer begint het ? Het schoolexamen begint/begon in leerjaar 3
Resultaten worden opgeslagen in een examendossier (Magister); Het eindresultaat van het derde leerjaar telt mee in de beoordeling van het schoolexamencijfer.

21 Schoolonderzoek periodes
Leerjaar 3 Één periode Vier voortgangsrapportages Voortschrijdend gemiddelde Leerjaar 4 Één periode. Drie voortgangsrapportages

22 Soorten examen C.S.P.E. -Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
(Beroepsgerichte vakken) C.S.E. Centraal Schriftelijk Examen Basis- en kader-leerlingen digitaal Nederlands, Engels, wiskunde en natuurkunde

23 Cijfer schoolexamen Leerjaar 3: voortschrijdend gemiddelde leerjaar 3
(leerjaar x leerjaar 4) : 3 =

24 Bepaling Diplomacijfer
Alle leerwegen; basis- kader; GL en MAVO: Eerst: Gemiddelde cijfer van alle vakken centraal eindexamen een onafgerond cijfer 5,5 of hoger. Eindcijfer Nederlands niet lager dan een 5,0 Daarna: Schoolexamencjifer (1x)+ Centraal Examencijfer (1x) 2

25 Strengere regels Gemiddelde cijfer van centraal eindexamen moet 5,5 zijn. Nederlands eindcijfer niet lager dan 5,0 2014 rekentoets verplicht. Cijfer telt nog niet mee in de slaag-zakregeling Certificaat voor vervolgonderwijs Rekentoets telt in 2016 wel mee

26 Voorbeeld Vak: CE CSE Eind Nederlands 4,5 7,5 6,0 Wiskunde 6,6 6,8 7,0 Engels 5,4 6,5 6,0 Nask1 4,0 7,0 6,0 Beroepsvak 6,0 6,0 6,0 Gemiddeld CE: 5,2 dus gezakt

27 Bij voldoende resultaat
Diploma en dan: Basis: MBO 2 Kader: MBO 3; MBO 4 GL: MBO 3; MBO 4 MAVO: MBO 3; MBO 4 MAVO: HAVO

28 lokaal Docent en klas E011 E013 G106 G110 F109 F110 E016 C010
Edwin Luppens 3BKA E011 Jan Steur 3KKB E013 Karen Scheele 3M3A G106 Léon schaaf 4BA G110 Gilleon Sjauw-Mook 4BB F109 Sander Middelbeek 4KA F110 Jos Lutz 4 GL/MAVO E016 Arno Adrichem 4KB C010


Download ppt "Informatieavond PTA 3e – 4e klas"

Verwante presentaties


Ads door Google