De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond PTA 3e – 4e klas 23 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond PTA 3e – 4e klas 23 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond PTA 3e – 4e klas 23 september 2014

2  PTA  Examenregels  Slaag-zak regeling

3 PTA  Programma van Toetsing en Afsluiting.

4 Afspraken  Programma van Toetsing en afsluiting ◦ Spoorboekje voor het schoolexamen en eindexamen.  Website  Ter inzage in de mediatheek

5 Afspraken  Toetsen/tentamens ◦ Aantal per vak; ◦ Aantal per periode; ◦ Toetsstof (waar gaat de toets over); ◦ Manier van toetsen:  Mondeling;  Schriftelijk, soms met de computer;  Werkstuk. ◦ Wijze van beoordeling; ◦ Weging van het toetscijfer; ◦ Herkansbaar ja of nee.

6  Toets gemist  Ziekte  Gedragsregels tijdens examen/tentamens  Onregelmatigheden worden gemeld bij de examencommissie  Commissie van beroep

7  De docent stuurt ouders mailtje  In Magister wordt voorlopig een 0,0 geplaatst  Leerling maakt nieuwe afspraak met de docent om in te halen  Docent meldt ouders per mail de nieuwe afspraak

8  Leerling komt de afspraak niet na die met de docent gemaakt is  Docent meldt ouders dat de leerling afspraak niet is nagekomen  Docent doet een melding aan de examencommissie  Examencommissie hoort beide partijen  Examencommissie doet hierover een uitspraak

9  Uitspraak van de examencommissie ◦ Leerling krijgt alsnog een kans ◦ Leerling krijgt het cijfer 1,0 voor de toets  De 0,0 in Magister verandert ◦ Leerling kan worden uitgesloten van verdere deelname aan het examen ◦ Ouders/leerling kunnen in beroep gaan tegen uitspraak

10  Schoolonderzoeken (Vakken)  Praktische opdrachten volgens programma  Sectorwerkstuk (MAVO)  Culturele en Kunstzinnige Vorming  Oriëntatie op Beroep: stage  Lichamelijke Opvoeding  Maatschappijleer  Rekenen Schoolexamen/ vakken naast de examenvakken

11 Oriëntatie op beroep  Bezoek MBO Beroependag (leerjaar 4);  Leerjaar 3 BOD-dag;  Beroependag op Triade;  Open dagen vervolgonderwijs bezoeken.

12 Culturele en Kunstzinnige Vorming  Wordt uitgevoerd in projecten. ◦ In de derde/vierde klas  Wordt beoordeeld met voldoende of goed.  Bij onvoldoende vervangende opdracht(en) maken.

13 Lichamelijke opvoeding  In leerjaar 3 en 4  Wordt beoordeeld met voldoende of goed;  Bij onvoldoende vervangende opdracht(en) maken

14 Maatschappijleer  In leerjaar 3 en 4;  Wordt beoordeeld met een cijfer;  Cijfer telt mee in de slaag/zakregeling;  Kan dus compensatiecijfer zijn;  Maar ook als onvoldoende tellen;  Geen CSE (Centraal schriftelijk Examen)  Wel herexamen in doen.

15 Praktische opdrachten  2 Praktische opdrachten  1 uit ander vak.  Niet met een cijfer beoordeeld.  Moet voldoende afgesloten worden.

16  Verplicht onderdeel  Inleveren en presentatie doen  Moet voldoende of goed afgesloten worden  Wordt vermeld op de cijferlijst

17  Verplicht deelname  Telt voor huidige vierde klassers nog niet mee in de slaag/zak-regeling ◦ Certificaat voor vervolgonderwijs  Voor huidige derde klassers telt de toets mee in de slaag/zakregeling ◦ In combinatie met Nederlands, mag er maar een van beide onvoldoende ( 5 ) zijn.

18 Deelname aan examen  Opdracht CKV voldoende afgesloten;  Lichamelijke Opvoeding voldoende afgesloten;  Cijfer voor maatschappijleer.  Sectorwerkstuk MAVO voldoende afgesloten  Rekentoets gemaakt hebben  De onderdelen uit het PTA van het schoolexamen afgesloten.

19  Deze week op de website. ◦ Papieren versie ter inzage in de mediatheek  Magister ◦ Cijfers bekijken ◦ Gemiste toetsen bekijken  Toets niet gemaakt wordt cijfer 0,0 (nul) ingevuld.  Toets dient daarna alsnog gemaakt te worden, het cijfer 0,0 (nul) mag niet blijven staan  Inlogcode

20 Wanneer begint het ?  Het schoolexamen begint/begon in leerjaar 3  Resultaten worden opgeslagen in een examendossier (Magister);  Het eindresultaat van het derde leerjaar telt mee in de beoordeling van het schoolexamencijfer.

21 Schoolonderzoek periodes Leerjaar 3 Één periode Vier voortgangsrapportages Voortschrijdend gemiddelde Leerjaar 4 Één periode. Drie voortgangsrapportages

22 Soorten examen  C.S.P.E. -Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (Beroepsgerichte vakken)  C.S.E. ◦ Centraal Schriftelijk Examen  Basis- en kader-leerlingen digitaal  Nederlands, Engels, wiskunde en natuurkunde

23 Cijfer schoolexamen Leerjaar 3: voortschrijdend gemiddelde leerjaar 3 Leerjaar 4: voortschrijdend gemiddelde leerjaar 4 Cijfer schoolexamen = (leerjaar 3 + 2 x leerjaar 4) : 3 =

24 Bepaling Diplomacijfer  Alle leerwegen; basis- kader; GL en MAVO: Eerst: ◦ Gemiddelde cijfer van alle vakken centraal eindexamen een onafgerond cijfer 5,5 of hoger. ◦ Eindcijfer Nederlands niet lager dan een 5,0 Daarna: Schoolexamencjifer (1x)+ Centraal Examencijfer (1x) 2

25 ◦ Gemiddelde cijfer van centraal eindexamen moet 5,5 zijn. ◦ Nederlands eindcijfer niet lager dan 5,0 ◦ 2014 rekentoets verplicht. ◦ Cijfer telt nog niet mee in de slaag-zakregeling ◦ Certificaat voor vervolgonderwijs ◦ Rekentoets telt in 2016 wel mee

26 Vak:CECSE Eind Nederlands4,57,56,0 Wiskunde6,66,87,0 Engels5,46,56,0 Nask14,07,0 6,0 Beroepsvak 6,0 6,0 6,0 Gemiddeld CE:5,2dus gezakt

27 Bij voldoende resultaat  Diploma en dan:  Basis: MBO 2  Kader: MBO 3; MBO 4  GL:MBO 3; MBO 4  MAVO: MBO 3; MBO 4  MAVO: HAVO

28 Docent en klas lokaal Edwin Luppens 3BKA E011 Jan Steur 3KKB E013 Karen Scheele 3M3A G106 Léon schaaf 4BA G110 Gilleon Sjauw-Mook 4BB F109 Sander Middelbeek 4KA F110 Jos Lutz 4 GL/MAVO E016 Arno Adrichem 4KB C010


Download ppt "Informatieavond PTA 3e – 4e klas 23 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google