De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coornhert Lyceum 5 HAVO en 6 VWO Versie 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coornhert Lyceum 5 HAVO en 6 VWO Versie 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Coornhert Lyceum 5 HAVO en 6 VWO Versie 2011

2 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

3 gemeenschappelijk deel
Opbouw van een profiel profiel deel gemeenschappelijk deel vrij deel + profielwerkstuk

4 Vakken met centraal examen

5 Vakken zonder centraal examen
Havo: wi D, ckv, mij, in, lo Vwo: wi D, anw, ckv, mij, in, lo

6 PWS Meesterproef’: het schoolexamen vwo en havo omvat mede een profielwerkstuk. Het is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. Schriftelijk werkstuk en presentatie Eén of twee vakken. Tenminste één profielvak, eventueel gecombineerd met een ander vak.

7 Combinatiecijfer Het combinatiecijfer telt mee als een volwaardig cijfer. De afgeronde cijfers van volgende vakken maken deel uit van het combinatiecijfer: ANW (alleen op het vwo) Maatschappijleer, Profielwerkstuk. De afzonderlijke onderdelen mogen niet lager zijn dan een 4.

8 Geslaagd of gezakt? Gemiddelde van alle gemaakte examens minstens 5,50
Alle vakken tellen mee! CKV en LO moeten voldoende zijn. Alles 6 of hoger is geslaagd 1 x 5 is geslaagd 2 x 5: 2 compensatiepunten nodig 1 x 4: 2 compensatiepunten nodig 1 x 5 en 1 x 4: 3 compensatiepunten nodig

9 Schoolexamens (SE) Dit jaar nog 3 SE-weken (nov, jan, maart)
Na periode II: 2 vakken herkansen Na periode III: 1 vak herkansen Twee keer ongeoorloofde absentie: herkansing verspeeld! Handelingsdelen moeten afgerond zijn in periode waarin ze in het PTA vermeld staan.

10 Afwezigheid bij schoolexamens
Bij verhindering van te voren aan de afdelingsleider meedelen - zo mogelijk schriftelijk - evt. telefonisch, later schriftelijk bevestigen Inhalen is mogelijk als een volledig ingevuld ziekteformulier wordt ingeleverd met daarbij een verklaring van ouders of arts. Onterechte absentie kost een herkansing!

11 Eindexamen 08 mei: proefexamen en ondertekening SE- cijfers
11 mei: laatste lesdag 14 mei: start CE 5 havo: Drama en Biologie 6 vwo: Nederlands

12 Tijdens examen Tot half uur na aanvang mag men de zaal betreden.
Neem alle toegestane hulpmiddelen mee. Geen mobiele telefoons mee! Na een klokuur mag men de zaal verlaten. Tot een kwartier voor het einde mag men de zaal verlaten.

13 Afwezigheid tijdens eindexamen
Eventuele afwezigheid moet worden gemeld zodat regelingen voor het tweede en eventueel derde tijdvak getroffen kunnen worden.

14 Na het examen Cijfer schoolexamenvakken is reeds bepaald.
CE wordt nagekeken door eigen docent en tweede corrector (andere school). Donderdag 14 juni wordt norm vastgesteld en uitslag bepaald.

15 Opnieuw? Vrijdag 15 juni aanmelden voor tweede tijdvak
Vanaf maandag 18 juni start tweede tijdvak Woensdag 27 juni uitslag tweede tijdvak

16 Diploma-uitreiking HAVO: dinsdag 3 juli om 14:30 uur
VWO: woensdag 4 juli 14:30 uur

17 Na het Coornhert Open dagen vervolgopleidingen,
veelal in november en februari LOB-dossier Decaan Op tijd actie ondernemen!

18 Informatie over (eind)examen
Examenreglement PTA Data en tijdstippen Algemene informatie Vakinformatie

19 Vragen? Mentor Decaan: Mw. Engel (HAVO) a.engel@coornhert.nl
Mw. Van Leersum (VWO) Afdelingsleiders: Mw. Schrijver (HAVO) Dhr. Zweers (VWO) Organisatie: Dhr. Van Erp

20 Overzicht lokalen


Download ppt "Coornhert Lyceum 5 HAVO en 6 VWO Versie 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google