De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 HAVO en 6 VWO Versie 2011. Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 HAVO en 6 VWO Versie 2011. Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek."— Transcript van de presentatie:

1 5 HAVO en 6 VWO Versie 2011

2 Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek

3 profiel deel gemeenschappelijk deel vrij deel Opbouw van een profiel + profielwerkstuk

4 Vakken met centraal examen

5 Havo: wi D, ckv, mij, in, lo Vwo: wi D, anw, ckv, mij, in, lo Vakken zonder centraal examen

6 PWS  Meesterproef ’ : het schoolexamen vwo en havo omvat mede een profielwerkstuk. Het is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op ge ï ntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel.  Schriftelijk werkstuk en presentatie  E é n of twee vakken. Tenminste éé n profielvak, eventueel gecombineerd met een ander vak.

7 Combinatiecijfer  Het combinatiecijfer telt mee als een volwaardig cijfer.  De afgeronde cijfers van volgende vakken maken deel uit van het combinatiecijfer:  ANW (alleen op het vwo)  Maatschappijleer,  Profielwerkstuk.  De afzonderlijke onderdelen mogen niet lager zijn dan een 4.

8 Geslaagd of gezakt?  Gemiddelde van alle gemaakte examens minstens 5,50  Alle vakken tellen mee!  CKV en LO moeten voldoende zijn.  Alles 6 of hoger is geslaagd  1 x 5 is geslaagd  2 x 5: 2 compensatiepunten nodig  1 x 4: 2 compensatiepunten nodig  1 x 5 en 1 x 4: 3 compensatiepunten nodig

9 Schoolexamens (SE)  Dit jaar nog 3 SE-weken (nov, jan, maart)  Na periode II: 2 vakken herkansen Na periode III: 1 vak herkansen  Twee keer ongeoorloofde absentie: herkansing verspeeld!  Handelingsdelen moeten afgerond zijn in periode waarin ze in het PTA vermeld staan.

10 Afwezigheid bij schoolexamens  Bij verhindering van te voren aan de afdelingsleider meedelen - zo mogelijk schriftelijk - evt. telefonisch, later schriftelijk bevestigen  Inhalen is mogelijk als een volledig ingevuld ziekteformulier wordt ingeleverd met daarbij een verklaring van ouders of arts.  Onterechte absentie kost een herkansing!

11 Eindexamen  08 mei:proefexamen en ondertekening SE- cijfers  11 mei:laatste lesdag  14 mei: start CE 5 havo: Drama en Biologie 6 vwo: Nederlands

12 Tijdens examen  Tot half uur na aanvang mag men de zaal betreden.  Neem alle toegestane hulpmiddelen mee.  Geen mobiele telefoons mee!  Na een klokuur mag men de zaal verlaten.  Tot een kwartier voor het einde mag men de zaal verlaten.

13 Afwezigheid tijdens eindexamen  Eventuele afwezigheid moet worden gemeld zodat regelingen voor het tweede en eventueel derde tijdvak getroffen kunnen worden.

14 Na het examen  Cijfer schoolexamenvakken is reeds bepaald.  CE wordt nagekeken door eigen docent en tweede corrector (andere school).  Donderdag 14 juni wordt norm vastgesteld en uitslag bepaald.

15 Opnieuw?  Vrijdag 15 juni aanmelden voor tweede tijdvak  Vanaf maandag 18 juni start tweede tijdvak  Woensdag 27 juni uitslag tweede tijdvak

16 Diploma-uitreiking  HAVO: dinsdag 3 juli om 14:30 uur  VWO: woensdag 4 juli 14:30 uur

17 Na het Coornhert  Open dagen vervolgopleidingen, veelal in november en februari  LOB-dossier  Decaan Op tijd actie ondernemen!

18 Informatie over (eind)examen  www.coornhert.nl Examenreglement PTA Data en tijdstippen  www.eindexamen.nl Algemene informatie  www.examenblad.nl Vakinformatie  www.laks.nl

19 Vragen?  Mentor  Decaan:Mw. Engel (HAVO) a.engel@coornhert.nl Mw. Van Leersum (VWO) e.vanleersum@coornhert.nl  Afdelingsleiders: Mw. Schrijver (HAVO) a.schrijver@coornhert.nl Dhr. Zweers (VWO) m.zweers@coornhert.nl  Organisatie: Dhr. Van Erp g.vanerp@coornhert.nl

20 Overzicht lokalen


Download ppt "5 HAVO en 6 VWO Versie 2011. Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek."

Verwante presentaties


Ads door Google