De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 HAVO en 6 VWO Versie 2012. Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 HAVO en 6 VWO Versie 2012. Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek."— Transcript van de presentatie:

1 5 HAVO en 6 VWO Versie 2012

2 Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek

3 profiel deel gemeenschappelijk deel vrij deel Opbouw van een profiel + profielwerkstuk

4 Vakken met centraal examen

5 Havo: wi D, ckv, mij, in, lo Vwo: wi D, anw, ckv, mij, in, lo Vakken zonder centraal examen

6 PWS  Meesterproef ’ : het schoolexamen vwo en havo omvat mede een profielwerkstuk. Het is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op ge ï ntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel.  Schriftelijk werkstuk en presentatie  E é n of twee vakken. Tenminste éé n profielvak, eventueel gecombineerd met een ander vak.

7 Combinatiecijfer  Het combinatiecijfer telt mee als een volwaardig cijfer.  De afgeronde cijfers van volgende vakken maken deel uit van het combinatiecijfer:  ANW (alleen op het vwo)  Maatschappijleer,  Profielwerkstuk.  De afzonderlijke onderdelen mogen niet lager zijn dan een 4.

8 Geslaagd of gezakt?  Gemiddelde van alle gemaakte examens minstens 5,50  Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde mag er 1x5 worden gescoord.  Alle vakken tellen mee!  CKV en LO moeten voldoende zijn.  Alles 6 of hoger is geslaagd  1 x 5 is geslaagd  2 x 5: 2 compensatiepunten nodig  1 x 4: 2 compensatiepunten nodig  1 x 5 en 1 x 4: 3 compensatiepunten nodig

9 Schoolexamens (SE)  Dit jaar nog 3 SE-weken (2 nov, 21 jan, 25 maart)  Na periode II: 14 februari 2 vakken herkansen Na periode III: 11 april 1 vak herkansen  Twee keer ongeoorloofde absentie: herkansing verspeeld!  Handelingsdelen moeten afgerond zijn in periode waarin ze in het PTA vermeld staan.

10 Afwezigheid bij schoolexamens  Bij verhindering van te voren aan de afdelingsleider meedelen - zo mogelijk schriftelijk - evt. telefonisch via 06-46227668 later schriftelijk bevestigen  Inhalen is mogelijk als een volledig ingevuld ziekteformulier wordt ingeleverd met daarbij een verklaring van ouders of arts.  Onterechte absentie kost een herkansing!

11 Eindexamen  22 april:proefexamen en ondertekening SE-cijfers  26 april:laatste lesdag  27 april tot en met 12 mei: Meivakantie  13 mei: start CE 5 havo:Management&Organisatie 6 vwo: Nederlands

12 Tijdens examen  Tot half uur na aanvang mag men de zaal betreden.  Neem alle toegestane hulpmiddelen mee.  Geen mobiele telefoons mee!  Na een klokuur mag men de zaal verlaten.  Tot een kwartier voor het einde mag men de zaal verlaten.

13 Afwezigheid tijdens eindexamen  Eventuele afwezigheid moet worden gemeld zodat regelingen voor het tweede en eventueel derde tijdvak getroffen kunnen worden.

14 Na het examen  Cijfer schoolexamenvakken is reeds bepaald.  CE wordt nagekeken door eigen docent en tweede corrector (andere school).  Donderdag 13 juni wordt norm vastgesteld en uitslag bepaald.

15 Opnieuw?  Vrijdag 14 juni aanmelden voor tweede tijdvak  Vanaf maandag 21 juni start tweede tijdvak  Woensdag 26 juni uitslag tweede tijdvak

16 Diploma-uitreiking  HAVO: donderdag 27 juni om 14:30 uur  VWO: vrijdag 28 juni 14:30 uur

17 Na het Coornhert  Open dagen vervolgopleidingen, veelal in november en februari  LOB-dossier  Decaan Op tijd actie ondernemen!

18 Informatie over (eind)examen  www.coornhert.nl Examenreglement PTA Data en tijdstippen  www.eindexamen.nl Algemene informatie  www.examenblad.nl Vakinformatie  www.laks.nl

19 Vragen?  Mentor  Decaan:Dhr. Huijer k.huijer@coornhert.nl Vanaf januari 2013Mw. Engel (HAVO) a.engel@coornhert.nl Mw. Van Leersum (VWO) e.vanleersum@coornhert.nl  Afdelingsleiders: Mw. Schrijver (HAVO) a.schrijver@coornhert.nl Mw. Siddré(VWO) s.siddré@coornhert.nl  Organisatie: Dhr. Van Erp g.vanerp@coornhert.nl

20 Overzicht lokalen 5ha mw. J. Göttgenslok. 007 5hb dhr. G.J. Dekkerlok. 005 5hc mw. M. Th. B. Boslok. 004 5hd dhr. G.J.M. van Erplok. 001 5he mw. Y.J.E. Scharrenborglok. 003 5 H groep tekenenlok. 208 6va mw. R.M. Bennekerslok. 101 6vb dhr. H.J. Verbernelok. 105 6vc dhr. A.J. Gutker de Geus lok. 107


Download ppt "5 HAVO en 6 VWO Versie 2012. Profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek."

Verwante presentaties


Ads door Google