De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Teamleider HAVO / VWO Even voorstellen: De heer Drs. C.H.M. Bentlage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Teamleider HAVO / VWO Even voorstellen: De heer Drs. C.H.M. Bentlage."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom

3 Teamleider HAVO / VWO Even voorstellen: De heer Drs. C.H.M. Bentlage

4 Mentoren 5-HAVO en 6-VWO Mevrouw N. Masselink De heer O. Akaouche Mevrouw H.M. Schoffelmeer De heer Drs. S.P.L. Gijben De heer Ir. L.P.M. Schonk

5 Opzet van de avond 5-HAVO6-VWO uurontvangst met koffie en thee in de aula 19:30 uurintroductie door de teamleider uurkennismaking met de mentorvoorlichting over vervolgopleiding uurvoorlichting over vervolgopleidingkennismaking met de mentor uurinformele afsluiting met een hapje en een drankje in de aula uureinde

6 Programma Cijfergeving Schoolexamen (SE) Combinatiecijfer Centraal Examen (CE)

7 Cijfergeving Eindcijfer -> cijfer op eindcijferlijst : (SE cijfer + CE cijfer) / 2 Eindcijfer wordt bepaald door cijfer van SE en CE te middelen SE-cijfer is gewogen gemiddelde van alle schoolexamencijfers Niet alle vakken hebben een CE-cijfer

8 Schoolexamen SE Sommige vakken hebben alleen een SE en geen CE HAVO 4:Mijleer, CKV HAVO 5:INF, BSM, NLT, LO VWO 4:Mijleer VWO 5: CKV, KCV, ANW VWO 6:INF, BSM, NLT, LO Eisen / weging van examens te vinden in het PTA

9 Afronding Schoolexamens Voordat aan het CE mag worden deelgenomen moet het SE afgesloten zijn: Alle SE toetsen gemaakt Alle handelingsdelen afgerond (LO, CKV) Het pws moet met een cijfer van minimaal 4,0 zijn afgerond

10 Combinatiecijfer HAVO: cijfer profielwerkstuk wordt gemiddeld met het cijfer van maatschappijleer en vormt het combinatiecijfer (beide cijfers minimaal 4,0) VWO: cijfer profielwerkstuk wordt gemiddeld met het cijfer van maatschappijleer, ANW en KCV en vormt het combinatiecijfer (alle cijfers minimaal 4,0)

11 Profielwerkstuk TijdstipOnderdeel 14 maart e uurVoorlichtingsbijeenkomst in de aula door de teamleider 23 april 2012 Leerlingen uit HAVO-4 en Vwo-5 geven aan bij welk vak ze een profielwerkstuk willen schrijven (1 e en 2 e keuze) (inleveren van formulier bij mw. Prooij of mw. Van der Leer in 200) Mei 2012 Zoeken van informatie voor je profielwerkstuk / formuleren van probleemstelling 21 mei 2012 Definitieve bepaling vak(ken) bij welke een leerling zijn werkstuk gaat schrijven Week 23 (4 t/m 8 juni) Gesprek met docent over deelvragen en hoofdstukindeling. In deze week moet de probleemstelling klaar (en dus goedgekeurd door je begeleider) zijn. Week 37 (10 t/m 14 september) Voortgangsgesprek met docent 17 september 2012Profielwerkstukdag HAVO 18 september 2012Profielwerkstukdag VWO 19 oktober 2012Voorlopige versie profielwerkstuk inleveren 16 november 2012Definitieve versie profielwerkstuk inleveren 27 november 2012Presentatieavond profielwerkstuk

12 Schoolexamen SE-week -9 t/m 18 januari t/m 29 maart 2013 Herkansen per periode Herexamen op 5 en 6 februari en 22 en 23 april 2013 : Voor 1 vak met alleen schoolexamen; vindt plaats in VWO 6 / HAVO 5

13 Centraal Examen 13 mei 2013 t/m 29 mei 2013

14 Eindcijferbepaling Nieuwe slaag-/zakregeling -> alles 6 of hoger ->1x5 en de rest 6 of hoger ->1x4 en de rest 6 of hoger + gem 6,0 ->2x5 of 1x5 en 1x4 en de rest 6 of hoger + gem 6,0

15 Ondersteuning Ouders! Mentor Vakdocent Teamleider Faalangst-reductie-training

16 Niet geslaagd, wat dan ? Doubleren in eindexamenjaar alles uit het examenjaar overdoen Diploma halen op een andere school VaVo of Luzac / zelfde slaag-zakregeling, aangepast programma HBO zonder diploma Gaan werken (en later spijt krijgen?)

17 Geslaagd, wat dan ? Op donderdag 13 juni 2013 worden alle geslaagden om uur op school verwacht! Diploma-uitreiking vindt plaats op 10 juli 2013 (HAVO) en 11 juli 2013 (VWO)

18 Bedankt voor uw aandacht Heeft u nog vragen?


Download ppt "Welkom Teamleider HAVO / VWO Even voorstellen: De heer Drs. C.H.M. Bentlage."

Verwante presentaties


Ads door Google