De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Teamleider HAVO / VWO Even voorstellen: De heer Drs. C.H.M. Bentlage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Teamleider HAVO / VWO Even voorstellen: De heer Drs. C.H.M. Bentlage."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom

3 Teamleider HAVO / VWO Even voorstellen: De heer Drs. C.H.M. Bentlage

4 Mentoren 5-HAVO en 6-VWO Mevrouw N. Masselink De heer O. Akaouche Mevrouw H.M. Schoffelmeer De heer Drs. S.P.L. Gijben De heer Ir. L.P.M. Schonk

5 Opzet van de avond 5-HAVO6-VWO 19.15 uurontvangst met koffie en thee in de aula 19:30 uurintroductie door de teamleider 19.45 uurkennismaking met de mentorvoorlichting over vervolgopleiding 20.15 uurvoorlichting over vervolgopleidingkennismaking met de mentor 20.30 uurinformele afsluiting met een hapje en een drankje in de aula 21.00 uureinde

6 Programma Cijfergeving Schoolexamen (SE) Combinatiecijfer Centraal Examen (CE)

7 Cijfergeving Eindcijfer -> cijfer op eindcijferlijst : (SE cijfer + CE cijfer) / 2 Eindcijfer wordt bepaald door cijfer van SE en CE te middelen SE-cijfer is gewogen gemiddelde van alle schoolexamencijfers Niet alle vakken hebben een CE-cijfer

8 Schoolexamen SE Sommige vakken hebben alleen een SE en geen CE HAVO 4:Mijleer, CKV HAVO 5:INF, BSM, NLT, LO VWO 4:Mijleer VWO 5: CKV, KCV, ANW VWO 6:INF, BSM, NLT, LO Eisen / weging van examens te vinden in het PTA

9 Afronding Schoolexamens Voordat aan het CE mag worden deelgenomen moet het SE afgesloten zijn: Alle SE toetsen gemaakt Alle handelingsdelen afgerond (LO, CKV) Het pws moet met een cijfer van minimaal 4,0 zijn afgerond

10 Combinatiecijfer HAVO: cijfer profielwerkstuk wordt gemiddeld met het cijfer van maatschappijleer en vormt het combinatiecijfer (beide cijfers minimaal 4,0) VWO: cijfer profielwerkstuk wordt gemiddeld met het cijfer van maatschappijleer, ANW en KCV en vormt het combinatiecijfer (alle cijfers minimaal 4,0)

11 Profielwerkstuk TijdstipOnderdeel 14 maart 2012 1 e uurVoorlichtingsbijeenkomst in de aula door de teamleider 23 april 2012 Leerlingen uit HAVO-4 en Vwo-5 geven aan bij welk vak ze een profielwerkstuk willen schrijven (1 e en 2 e keuze) (inleveren van formulier bij mw. Prooij of mw. Van der Leer in 200) Mei 2012 Zoeken van informatie voor je profielwerkstuk / formuleren van probleemstelling 21 mei 2012 Definitieve bepaling vak(ken) bij welke een leerling zijn werkstuk gaat schrijven Week 23 (4 t/m 8 juni) Gesprek met docent over deelvragen en hoofdstukindeling. In deze week moet de probleemstelling klaar (en dus goedgekeurd door je begeleider) zijn. Week 37 (10 t/m 14 september) Voortgangsgesprek met docent 17 september 2012Profielwerkstukdag HAVO 18 september 2012Profielwerkstukdag VWO 19 oktober 2012Voorlopige versie profielwerkstuk inleveren 16 november 2012Definitieve versie profielwerkstuk inleveren 27 november 2012Presentatieavond profielwerkstuk

12 Schoolexamen SE-week -9 t/m 18 januari 2013 -25 t/m 29 maart 2013 Herkansen per periode Herexamen op 5 en 6 februari en 22 en 23 april 2013 : Voor 1 vak met alleen schoolexamen; vindt plaats in VWO 6 / HAVO 5

13 Centraal Examen 13 mei 2013 t/m 29 mei 2013

14 Eindcijferbepaling Nieuwe slaag-/zakregeling -> alles 6 of hoger ->1x5 en de rest 6 of hoger ->1x4 en de rest 6 of hoger + gem 6,0 ->2x5 of 1x5 en 1x4 en de rest 6 of hoger + gem 6,0

15 Ondersteuning Ouders! Mentor Vakdocent Teamleider Faalangst-reductie-training

16 Niet geslaagd, wat dan ? Doubleren in eindexamenjaar alles uit het examenjaar overdoen Diploma halen op een andere school VaVo of Luzac / zelfde slaag-zakregeling, aangepast programma HBO zonder diploma Gaan werken (en later spijt krijgen?)

17 Geslaagd, wat dan ? Op donderdag 13 juni 2013 worden alle geslaagden om 14.00 uur op school verwacht! Diploma-uitreiking vindt plaats op 10 juli 2013 (HAVO) en 11 juli 2013 (VWO)

18 Bedankt voor uw aandacht Heeft u nog vragen?


Download ppt "Welkom Teamleider HAVO / VWO Even voorstellen: De heer Drs. C.H.M. Bentlage."

Verwante presentaties


Ads door Google