De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenvoorlichting 2013-2014 havo-5 en vwo-6. Overzicht schooljaar 2013-2014 (1) 3 toetsperiodes die afgesloten worden met een toetsweek: –toetsweek 1:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenvoorlichting 2013-2014 havo-5 en vwo-6. Overzicht schooljaar 2013-2014 (1) 3 toetsperiodes die afgesloten worden met een toetsweek: –toetsweek 1:"— Transcript van de presentatie:

1 Examenvoorlichting 2013-2014 havo-5 en vwo-6

2 Overzicht schooljaar 2013-2014 (1) 3 toetsperiodes die afgesloten worden met een toetsweek: –toetsweek 1: 30 oktober - 7 november –toetsweek 2: 15 januari - 22 januari –toetsweek 3: 26 maart - 2 april Intensieve examentraining op 22 en 23 april

3 Overzicht schooljaar 2013-2014 (2) in de meivakantie havo-5: IB English A, dinsdag 6 mei 2014 vwo-6: IB English A, maandag en dinsdag, 5 en 6 mei 2014

4 Overzicht schooljaar 2013-2014 (3) centraal examen(CE): –CE 1e tijdvak: 12 mei – 23 mei Uitslag 1e tijdvak: donderdag 12 juni –CE 2e tijdvak: 16 juni – 20 juni Uitslag 2e tijdvak: woensdag 25 juni

5 Overzicht schooljaar 2013-2014 (4) Diploma-uitreiking: havo-5, dinsdag 1 juli 2014 vwo-6, woensdag 2 juli 2014

6 Examendossier Schoolexamen(SE): - toetsencijfers - praktische opdrachtencijfers - handelingsdelen bij de vakken Ckv en Lo met “voldoende” of “goed” afgesloten. Let op: Een handelingsdeel te laat ingeleverd? Leerling verliest recht op herkansing!

7 Toetsen 1 herkansing na elke toetsperiode Gemiste toetsen moeten worden ingehaald, maar kunnen niet worden herkanst Herkansingstoetsen en inhaaltoetsen worden afgenomen in het 2 e tijdvak

8 Praktische opdrachten Werkstukken, practica Beoordeling met een cijfer Op tijd inleveren anders mogelijk consequenties voor het cijfer

9 Profielwerkstuk,PWS(1) Grote praktische opdracht Studielast 80 uur Tweetallen Afronding d.m.v. werkstuk en/of presentatie Beoordeling: cijfer (maakt deel uit van het zogenoemde combicijfer)

10 Profielwerkstuk, PWS(2): beoordelingsmomenten vóór zomervakantie: PWS-dagen: onderzoeksvraag en werkplan sept, okt: onderzoeksfase nov,dec: schrijven én inleveren van het concept PWS. Inleverdatum: uiterlijk donderdag 19 december jan: voorlopige beoordeling febr: commentaar verwerken in definitief PWS Uiterlijk 13 februari:INGELEVERD!

11 Het SE-cijfer Weging van cijfers en formules: zie PTA PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting

12 Vakken die worden afgesloten met een SE Geen CE maar tellen wel mee voor de examenuitslag: SE-cijfer = Eindcijfer. havo:bsm, wisd, in vwo: bsm, wisd, in Het combi(natie)cijfer gevormd door de vakken: havo: lv, maat, profielwerkstuk vwo:(kcv), lv, anw, maat, profielwerkstuk

13 Combi(natie)cijfer (havo) - maatschappijleer : 6,46 - levensbeschouwing:5,45 - profielwerkstuk: 5,4 5 Combicijfer: (6 + 5 + 5)/3 = 5,3 5 Onderdelen combicijfer niet lager dan 4 Geen herkansing mogelijk Combicijfer belangrijk voor compensatie!

14 Combi(natie)cijfer (havo) - maatschappijleer : 6,56 7 - levensbeschouwing:5,56 - profielwerkstuk: 6,5 7 Combicijfer: (7 + 6 + 7)/3 = 6,7 7 Onderdelen combicijfer niet lager dan 4 Geen herkansing mogelijk Combicijfer belangrijk voor compensatie!

15 Voorbeeld bepaling eindcijfer bij een vak met SE en CE Nederlands SE 6,1 CE 7,1 (6,1+7,1)/2 Gemiddelde cijfer: 6,6 Eindcijfer 7 Let op: Een gemiddelde van 5,45 wordt 5

16 Wanneer is een leerling geslaagd? alle vakken voldoende één 5, en overige vakken een voldoende één 4 of 2 maal 5 overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers zelfs, één 5 en één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers de niet-afgeronde CE-cijfers gemiddeld minimaal een 5.5 slechts één van de KERNvakken Netl, Entl en Wis A of Wis B met eindcijfer 5 Cijfer REKENEN komt wél op de cijferlijst, maar telt niet mee voor slaag-/zakregeling

17 Regels rond toetsweken en examens Wees altijd op tijd! 15 min. voor aanvang in de examenzaal !! beslist geen mobiele telefoons o.i.d. in de toetsruimte/examenzaal!! te laat (niet meer dan een half uur!) bij schriftelijke toets: geen extra tijd bij mondeling examen en luistertoets mag je niet te laat komen: in dat geval cijfer 1,0

18 Ziekte tijdens toets of examen(1) Ouder of verzorger belt direct met de administratie. (Dus niet het antwoordapparaat inspreken!) Volgende dag ziek? Opnieuw bellen!

19 Ziekte tijdens toets of examen(2) Bij toetsen geldt: - gemiste toetsen moeten worden ingehaald nadat een ondertekende verklaring is ingeleverd bij de teamleider (formulier op website) Bij CE geldt: overleg met Inspectie; examen verschuift naar tweede of derde tijdvak

20 Einde Tekst van deze presentatie is na vandaag te vinden op www.jl.penta.nlwww.jl.penta.nl Dinsdag 24 september 2013 ouderavond over examen en vervolgstudies

21 Tot ziens op de diploma-uitreiking

22 E-uren: waarom? 1000 uren-norm Voor examenklassen 700 klokuren Gevolg: 32 “lesuren” per week behalve in de toetsweken. contacturen (lessen) aanvullen met e-uren tot 32.

23 E-uren: hoe en waar? Leerling bepaalt zelf voor welke vakken en aan welke opdrachten er in de e-uren wordt gewerkt Een groot deel van de opdrachten – basisopdrachten(“huiswerk”), extra opdrachten - zijn te vinden op elo. Leerling bepaalt zelf wanneer. Voorkeur voor het opvullen van tussenuren. In de twee mediatheken en het OLC (open leercentrum)

24 E-uren: een voordeel? Een voordeel voor de leerlingen als de e-uren effectief worden ingezet !! Effectieve invulling van tussenuren. Meer continuïteit in het dagelijkse werk op school Betere indeling van de beschikbare tijd. Minder of zelfs geen schoolwerk thuis te doen. Verhoging van de kwaliteit van het gemaakte werk. Ruimte voor ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Mogelijkheid om samen te werken.

25 E-uren: wat is er te doen? Basisopdrachten (“huiswerk”) Extra opdrachten (zwakke vakken of onderdelen) Profielwerkstuk Praktische opdrachten Boeken lezen voor Nederlands en moderne vreemde talen. Voorbereiding toetsweken en herkansingen examentraining


Download ppt "Examenvoorlichting 2013-2014 havo-5 en vwo-6. Overzicht schooljaar 2013-2014 (1) 3 toetsperiodes die afgesloten worden met een toetsweek: –toetsweek 1:"

Verwante presentaties


Ads door Google